Yeterlik Fiilleri İle İlgili Örnekler


Yeterlik Fiilleri İle İlgili Örnekler

Yeterlik fiili, fiil kök ya da gövdelerine getirilen "ebil-" fiili ile yapılır . Yeterlik fiili kelimeye " bir işi yapabilmeye gücü yetme " anlamı katar .  Yeterlik fiilinin olumsuzu yapılırken "bil-" fiili düşer ama "-a" kalır ve "ma/me" olumsuzluk eki gelir. Yani "konuş-abil-di-m" fiilinin olumsuzu "konuş-a-ma-dı-m" şeklinde olur . Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılan kelimeler yeterlik fiillerine örnek olarak verilebilir .

Yeterlik Fiilinin Olumlu Çekimi İle İlgili Örnekler :
1. İsteyen herkes bu imkanlardan yararlanabilir .
2. Çok çalışırsan sen de bu sınavı kazanabilirsin .
3. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz .
4. Bu kadar hız yaparsanız kaza yapabilirsiniz .
5. Dışarıdaki sesler sizi korkutabilir .

6. Rahatsız oluyorsanız müziği kapatabilirim .
7. Bu gözlüklerle daha iyi görebilirim .
8. Çok küçük bir bellek alırsan düşürebilirsin .
9. Bu konuları sen de rahatlıkla anlayabilirsin .
10. Uzun bir seyehata çıkarsan biraz olsun rahatlayabilirsin .

Yeterlik Fiilinin Olumsuz Çekimi İle İlgili Örnekler :

Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerin olumsuz çekimli şekiller yine kırmızı ile yazılmıştır .

1. İsteyen herkes bu imkanlardan yararlan-a-maz.
2. Çok çalışırsan sen de bu sınavı kazan-a-maz-sın.
3. İstediğiniz sorudan başala-y-a-maz-sınız.
4. Bu kadar hız yaparsanız kaza yap-a-maz-sınız .
5. Dışarıdaki sesler sizi korkut-a-maz .
6. Rahatsız oluyorsanız müziği kapat-a-ma-m.
7. Bu gözlüklerle daha iyi gör-e-me-m .
8. Çok küçük bir bellek alırsan düşür-e-mez-sin .
9. Bu konuları sen de rahatlıkla anla-y-a-maz-sın .
10. Uzun bir seyehata çıkarsan biraz olsun rahatla-y-a-maz-sın .


0 yorum:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...