Yazma Yöntem ve Teknikleri

Türkçe dersinde öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme önemli bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerin etkili yazma becerisine sahip olabilmeleri için kullanılabilecek yazma yöntem ve teknikleri şunlardır :

1.     Not Alma :
Amaç : Dinleme ya da okumayı etkin hale getirerek bilgilerin kalıcılığını sağlamaktır.
Uygulama : Sesli okuma yapılıyorsa okuyucu ön bilgi verir ve dinleme esnasında dinleyen kişi önemli gördüğü noktaları not alır, eğer sessiz okuma yapılıyorsa okuyan kişi önemli gördüğü noktaları not alır.

2.     Özet Çıkarma :
Amaç : Metnin ana noktalarını sözlü ve yazılı olarak ifade etmektir.
Uygulama : Önceden hazırlanan soruların cevabı metin okunurken bulunur. Bulunan bu önemli noktalar özgün cümlelerle not alınarak metnin ana hatlarını özetleyici bir paragraf oluşturulur..

3.     Boşluk Doldurma :
Amaç : Metni doğru anlama ve anlatabilme becerisi kazandırmaktır.
Uygulama : Metni özetleyen ve ana hatlarını ifade eden cümleler içerisinde boşluklar olacak şekilde hazırlanır. Boşlukların olduğu çalışma kağıdı dinleyenlere verilir ve dinleyiciler metin okunurken bu boşlukları doldururlar.  

4.     Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma :
Amaç : Kelime hazinesini zenginleştirmek ve geliştirmektir.
Uygulama : Yazma çalışması yapılacak konu ile ilgili bir kavram havuzu oluşturulur. Öğrenci yazısını yazarken bu havuzdan uygun kelime ve kavramları seçerek yazısında kullanılır.

5.     Serbest Yazma :
Amaç : Herhangi bir hazırlık yapmadan yazma becerisi kazandırmaktır.
Uygulama : Öğrenci kendi belirlediği ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konuda türü, kahramanları, mekanı vb. Ögeleri kendi belirleyerek duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

6.     Kontrollü Yazma :
Amaç : Yazarken cümle kalıplarını ve cümle yapılarını doğru kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
Uygulama : Okunulan ya da dinlenilen metin türü değiştirilerek yeniden yazılır; karışık paragraflardan ya da karışık cümlelerden metin oluşturulur; sorular yazılarak soruların cevaplarından yeni bir metin oluşturulur.

7.     Güdümlü Yazma :
Amaç : Belirlenen bir konuda ile ilgili düşünce ve duyguları etkili bir biçimde ifade edebilmektir.
Uygulama : Belirlenen konu ile ilgili beyin fırtınası yapılır, daha sonra isteyenler konu ile ilgili düşünce ve duygularını yazılı olarak ifade eder.

8.     Yaratıcı Yazma :
Amaç : Yaratıcılığı ve yazma becerisini geliştirmektir.
Uygulama : Belirlenen konu ile ilgili olarak öğrenci kendisinde çağrışan kelime ve kavramları listeler. Daha sonra bu kelime ve kavramları kullanarak istediği türde bir metin yazar.9.     Metin Tamamlama  :
Amaç : Yaratıcılık becerisini ve hayal dünyasını geliştirmektir.
Uygulama : Bir metin belirli bir yere kadar okunur. Bir yerden sonra okuma kesilerek öğrenciden metni hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanarak tamamlaması istenir.

10.   Tahminde Bulunma :
Amaç : Düşünce, hayal ve duygu dünyasını zenginleştirmektir.
Uygulama : Okunan metnin öncesi, sonrası ile ilgili tahminlerde bulunulur. Öğrenci kahramanların hayatları ile ilgili, metinde olmayan yönleri ile ilgili tahminlerde bulunur.

11.   Bir Metni Kendi Kelimeleri İle Yeniden Oluşturma:
Amaç : İfade biçimi ve üslup olarak özgünlük kazanmaktır.
Uygulama : Bir metin okunur ya da dinlenir. Daha sonra okunan ya da dinlenilen metinde yer alan olay ya da düşünceye dayalı özgün bir metin yazılır.  

12.   Bir Metinden Hareketle Yeni Bir Metin Yazma :
Amaç : Öğrencinin ilgi duyduğu türü belirlemektir.
Uygulama : Herhangi bir metin okunur ya da dinletilir. Daha sonra öğrencilerden dinlediği metni istediği türde kendi duygu ve düşüncelerini de katarak yeniden yazması istenir.

13.   Duyulardan Hareketle Yazma :
Amaç : Dikkati ve algılama gücünü geliştirmektir.
Uygulama : İşitme, görme, koklama, tatma, hissetme duyularını harekete geçirici nitelikteki resim, müzik, yiyecek, koku vb. Uyarıcılar verilerek öğrencilerden bu uyarıcılar sonucunda hissettikleri düşünce ve duyguları yazmaları istenir.

14.   Grup Olarak Yazma :
Amaç : Farklı görüşlere açık olmak ve birlikte çalışma zevki ile bilinci kazandırmaktır. 
Uygulama : Gruplar kurulur ve grup üyelerinin her biri belirlenen konunun farklı farklı yönlerini yazar. Daha sonra yazılan metinler birleştirilir ve yazım noktalama açısından düzenlenilerek ortak bir metin oluşturulur.

15.   Tümevarım :
Amaç : Problem çözme, genelleme yapma, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. 
Uygulama : Gruplar oluşturulur ve her grup konunun farklı yönlerini yazar. Daha sonra yazılanlar birleştirilerek genel bir yargıya varılır.

16.   Tümdengelim :
Amaç : Problem çözme, genelleme yapma, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir.
Uygulama : Genel bir fikir orataya atılır ve bu fikrin özel durumlara uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili düşünceler yazılı olarak ifade edilir.

17.   Eleştirel Yazma :
Amaç : Tarafsız bir bakış açısı kazanarak metni olumsuz ve olumlu yanlarıyla algılamaktır.
Uygulama : Bir konu hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilir. Daha sonra varılan sonuç yazılı olarak ifade edilir.

4 yorum:

  1. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ödev konusunda çok yardımcı oldu bize bu yazınız.

    YanıtlaSil
  2. Kısa ve öz bilgiler için teşekkürler.

    YanıtlaSil
  3. Çok faydalıydı her zaman bu siteden ödevimi yapıyorum ve öneriyorum

    YanıtlaSil

Deneme