Örneklerle Konular


- 10 Tane Atasözü 10 Deyim ve Kısa Anlamları

- 15 Tane Bilmece ve Cevapları 


- 15 Tane Eş Anlamlı Sözcük


- 15 Tane Zıt Anlamlı Sözcük 


- Adlaşmış Sıfat-fiillerle İlgili Örnekler- Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Şarkısındaki Atasözleri Deyimler ve Anlamları 

- Basit, Türemiş ve Birleşik Fiillere Örnekler


- Betimleyici Anlatım İle İlgili Örnek Paragraflar


Birlik , Beraberlik ve Dayanışma İle İlgili Atasözleri 20 Tane

- Cümlede Vurgu İle İlgili Örnekler

- Çekimli Fiillere 20 Örnek
- Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım ile ilgili örnek cümleler

- Etken ve Edilgen Çatılı Fiillere 5 Örnek 


- Eskici Metnindeki İsim Tamlamaları

- Gençliğe Hitabe'nin Cümlenin Ögelerine Ayrılması 

- Gerçek Anlam ve Mecaz Anlamla İlgili Örnek Cümleler

- Haber Kipleri ve Dilek Kipleri İle İlgili Örnek Cümleler 


Haber Kipleri


- Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Soru Cümlesi


- İş, Oluş, Durum Fiilleri İle İlgili Örnekler

- Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanmak İle İlgili Örnekler
- Nesnel Yargılı Cümlelere 10 Örnek

- Okşanmak İsteyen Kirpi Masalındaki Kaynaştırma Sesleri


- Ögelerine Ayrılmış 100 Cümle- Öznel yargılı cümlelere 20 Örnek

- Sebep-sonuç ve Amaç-sonuç Cümleleri İle İlgili Örnekler- Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnekler


     5. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler


     6. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler


     7. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler     8. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler- Sitem Cümleleri İle İlgili 10 Örnek Cümle


- Somut Anlamlı ve Soyut Anlamlı Sözcüklere Örnek Cümleler

- Sıfatlar İle İlgili Örnek Cümleler
- Tarkan'ın "Yolla" Şarkısındaki Deyimler

- Ünlü Daralması İle İlgili 25 Örnek Cümle


- Ünsüz Yumuşaması ve Ünsüz Benzeşmesi İle İlgili 15 Örnek Yapılarına Göre Fiiller İle İlgili Örnekler
- Zarflar İle İlgili Örnek Cümleler

- 10 Tane Deyim ve Anlamı 

1 yorum:

Deneme