Kompozisyon Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kompozisyon Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Barış İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 Barış İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


İnsanların birbirine olan güvensizliği, bitmek bilmeyen hırs ve menfaatleri, devletlerin sürekli olaylar çıkarıp savaşa devam etmesi, bitmek bilmeyen ayrılıklar, acılar, özlemler ne yazık ki barışı sağlamamaktadır. Barış demek güven ortamı demek, var olduğun dünyada her insanın özgürce , mutluluk ve huzur içinde acı çekmeden, işkencelere maruz kalmadan yaşayabilmesi demektir. Dünyada yeteri kadar kaynak varken insanların gözü ne yazık ki bir türlü doymaz. Hep daha fazlasını ister insanoğlu.

 

Benim ülkem daha çok gelişsin, ülkemin insanları daha rahat etsin, daha mutlu olsun vb. Oysa dünya insanları rahat etsin, kaynaklardan herkes faydalanabilsin, hiçbir bebek, çocuk açlıktan ölmesin, savaştan yok olmasın, ailesinden ayrı kalmasın. Dünya böyle olsa daha yaşanılır, daha güvenilir bir yaşam alanı içinde olmaz mıyız ? Mutluluğu , huzuru sadece kendimiz için değil dünyada yaşayan her insan için düşünmeliyiz. Herkes  savaşsız ortamda büyüsün, herkes ailesi ile birlikte olsun, mutlu olsun, gülen yüzler olsun çevremizde;  ağlayan masumlar değil. Aydınlık, barış dolu yarınlar beklesin bizi. Yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım. Yeter ki savaşa hayır, barışa sonsuzluk diyelim. Birlikte çalışalım dünyamız için, birlikte çalışalım barış için. Barış iklimi yayılsın dünyanın bir cundan diğer ucuna. Kalpler bir olsun, gönüller bir olsun.

 

 

Yollarımız barış çiçekleri ile donansın, kalbimiz sevgi ile.  Silahlar sussun, sevgi çiçekleri dile gelsin.  İçinde yaşadığımız doğa savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalmasın, barışın ikliminde yenilikler, yeşillikler dolsun dünyamıza. İşte böyle olduğu zaman daha güzel olmaz mı dünyamız. Ne demiş Sevgili Yunus:

“ Gelin danış olalım; işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya hiç kimseye kalmaz.”

Atatürk’ün “ Özgürlük Ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir.” Sözünü Yorumlayınız.

 Atatürk’ün  “ Özgürlük Ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir.” Sözünü Yorumlayınız.


 Karakter; bir nesnenin, bir ferdin  ya da topluluğun kendine özgü olan, onu başkalarından ayıran temel belirti, onun davranışlarını belirleyen ana özelliktir. Her bireyin kendine özgü karakteri ve kişisel özellikleri vardır. Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk özgürlüğün ve bağımsızlığın onun ana karakteri olduğunu söylemek istemiştir.


 Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan asıl meziyet onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını asla tehlikeye atmamasından kaynaklanır. Özgürlüğün ve bağımsızlığın olmadığı yerde yaşamanın da anlamı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında bağımsızlığın elden gitmemesi için kahraman vatan evlatları ile birlikte olup onlara liderlik etmiş, ülkenin birliğinin  ve dirliğinin bozulmaması için çok çalışmıştır. Başka bir milletin egemenliği altına girmemenin yolu özgürlüğe ve bağımsızlığa sahip çıkmaktan geçer. Özgürlük ve bağımsızlık hepimizin karakteridir çünkü.  Türkiye Cumhuriyeti kurulurken alınan kararlar özgürlük ve bağımsızlık doğrultusunda alınmıştır.
 Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtulması, ülkemizin geleceği için yapılan yenilikler, inkılapların hepsi birden bağımsızlık ve özgürlüğe dayanarak yapılmıştır. Bağımsız olmasaydık, özgür olmasaydık bu yeniliklerin hiç birisi de yapılamaz ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir ülke olmazdı. Mustafa Kemal ve tüm milletimizin karakterinde özgürlük ve bağımsızlık asla vazgeçemeyeceğimiz değerlerdir.

“Cumhuriyet, Düşüncesi Hür, Anlayışı Hür, Vicdanı Hür Nesiller İster.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Cumhuriyet, Düşüncesi Hür, Anlayışı Hür, Vicdanı Hür Nesiller İster.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Cumhuriyet;  milletin  egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyet ile yönetilen rejimlerde tek bir kişinin hakimiyeti  yoktur. Yönetim eskiden olduğu gibi babadan oğula şeklinde değildir.  Yönetme yetkisini alan kişi halkın iradesi ile başa geçer ve ülkeyi yönetir. Halk başa getirdiği yöneticiyi beğenmezse indirmesini de yine seçimler aracılığı ile halleder.


 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncü olan, büyük fedakarlıklar yapmış olan rahmetli Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesine, çoğunluğun görüşüne, demokrasiye çok önem vermiştir. Bunun için de yeri ve zamanı geldiği zaman 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiş ve ülkemizin yeni yönetim sistemi cumhuriyet olmuştur.


Cumhuriyet düşüncesi hür olan insanlar ister. Liyakat ister. Hak edenin hak ettiği yere torpil ile değil seçim ile gelmesini sağlar. Kimse kimsenin düşünce özgürlüğüne karşı gelmez. Herkes , başkalarına zarar vermeden özgürce istediği kişiyi başa getirir, istemediğini getirmez. Cumhuriyet de azınlığın görüşüne de önem verilir ve azınlığın da görüşleri dinlenir. Cumhuriyetin olduğu ülkelerde hoşgörülü insanlar, vicdanı hür insanlar olur. Baskı ve zorbalık olmaz, boyun eğme olmaz.  İnsan haklarına, adalete ve eşitliğe önem verilir.

 

 İnsanlar düşüncelerinde ve düşündüklerini açıklamada hür olur. Doğruluk, hoşgörü olur  ve insanın kendine olan öz saygısı  daha çok artar. Cumhuriyet sayesinde , onu gerçek anlamda sahiplenenler sayesinde toplum bilinci oluşur.  Özgür düşünce olduğu için bilim ve fen de o ülkelerde gelişir ve o ülkeler gelişmiş bir ülke haline gelir. Özgür düşüncenin olduğu yerde sanat, spor, eğitim, kültür vb  de gelişir.


 Ülke her yönden gelişmeye ve ilerlemeye açık olur. Cumhuriyetin olduğu ülkelerde gelişmesinin önünde bir set olmaz çünkü özgürlük vardır, halkın iradesi vardır, çoğunluğun iradesine yöneticileri başa geçirse de azınlığın kararlarına da saygı vardır, tahammül etme vardır. İşte bizler çocuklarımız fikri hür, vicdanı hür yetiştirmeliyiz. Onların görüşlerine saygılı olmalıyız ve kendi düşüncelerimizi onlara empoze etmeye çalışmamalıyız.

 

 

“Bayrak Bir Milletin Özgürlük Alametidir. Düşmanın Da Olsa Hürmet Lazımdır.” Sözü İle İlgili Konuşma Hazırlayınız.

 “Bayrak Bir Milletin Özgürlük Alametidir. Düşmanın Da Olsa  Hürmet Lazımdır.”  Sözü İle İlgili Konuşma Hazırlayınız.


Her ülkenin kendine özgü renkleri, ve şekilleri olan , onlara bir anlam yüklediği bayrağı vardır. Her biri de kendi geçmişlerine uygun renklerle ya da renkle kaplıdır. Bayrak bir milletin bağımsızlığının, hür olduğunun sembolüdür. Her milletin bayrağı da kendisi için manevi değere sahiptir. İster düşmanımız olsun, ister bir adım uzakta farklı bir ülkenin bayrağı olsun, o bayrak yerlerde olduğu zaman ona ayağımızla basmak, saygısızlıkta bulunmak,  insan olan, insanca davranışlarını geliştirmeyi düşünen bir bireye yaklaşmaz.

 

 Mustafa Kemal Atatürk düşmanın da olsa kimsenin bayrağını ayaklar altına almamak gerekir demiştir ve son derece de haklı bir söylemde bulunmuştur. Bayrağa hürmet etmek gerekir, insanların kutsal saydıkları değerlere karşı nazik olunmalıdır. O bayrak o milletin atalarının döktüğü kandır, göz yaşıdır, kaybettikleridir, üzüntüleri, acılarıdır. Ülkemize saldıran bir düşman olduğunda elbette kendimizi savunmalıyız ve düşmana teslim olmamalıyız ve bir ülkenin bayrağına hakaret edilmemeli, maneviyatına zarar verilmemelidir. Saygı gösterilmeli, hoşgörülü bir tavır takınılmalıdır.
 

 Geçmişte olanları bir kenara bırakmalı, savaş ortamını geride bırakıp kardeşçe, dostça yaşayan milletlere dönüşmeli ve sağduyuyu asla kaybetmemeliyiz. İşte böyle olduğumuz zaman daha iyi bir insan, vatanını çok seven ve başkalarının da vatanını, bayrağını sevmesini hoşgörü ile karşılayan bir insan olmuş oluruz.

 

Atatürk'ün Millet Sevgisiyle İlgili Sözlerinden Biri Hakkında Hazırladığınız Konuşmayı Gerçekleştiriniz. “Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır.” Sözü İle İlgili Konuşma Örneği

 Atatürk'ün Millet Sevgisiyle İlgili Sözlerinden Biri Hakkında Hazırladığınız Konuşmayı Gerçekleştiriniz.


“Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır.” Sözü İle İlgili Konuşma Örneği


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Gazi Mustafa Kemal, milli mücadeleyi silah arkadaşları ve kahraman askerlerimiz ile başlattığı yıllarda milletimiz onlara hep destek olmuştur. Manda ve himaye altında yaşamayı kabul etmeyen atalarımız bu kutlu davada Mustafa Kemal ile birlikte olmuş, düşman kuvvetlerinin acımasızca ülkemizi işgal etmelerinin haksız olduğunu dünyaya duyurmak için gece gündüz demeden çalışmışlar, savaşmışlar ve bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. Bizim milletimiz dünyada eşi benzeri olmayan, içi vatan sevgisi ile yoğrulmuş, eşsiz bir millettir. 


Mustafa Kemal bu ulusu sadece kendisinin kurtarmadığını söylemiştir. Elbette ulus tek kişinin mücadelesi ile kurtulamazdı zaten. Mustafa Kemal Atatürk ne kadar  çalışırsa çalışsın, emek ederse etsin ona destek çıkan, arka duran kahraman yürekli Anadolu halkı olmasaydı şu anda Türkiye Cumhuriyeti diye demokratik, laik bir ülke de olmazdı. Gazi Mustafa Kemal’in liderliği  ve milletinin ortak akıl ile hareket etmesi sonucunda kaybedilmemiştir bu topraklar. Milletimizin ruhunda ezelden beri bağımsızlık vardır. 


Eski Türk devletlerine bile baktığımızda  ecdadımızın esaret altında yaşamadığını, bağımsızlığını korumak için isyanlar çıkardığını söyleyebiliriz. Örneğin ; Kürşad isyanı gibi. ( Kürşad ayaklanması Türklerin tarihte bilinen  ilk ayaklanmasıdır.  Çinliler ile çarpışan Kürşad ve otuz dokuz subay her ne kadar başarılı sonuç alamasalar da bağımsızlık uğrunda çarpışarak şehit olmuşlardır.) Hiçbir zaman manda ve himayeyi kabul etmeyen Türkler, bu ayaklanma ile bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu kanıtlamıştır. Milletimizin içindeki özgürlük ruhunu, hürriyet ruhunu hiçbir devlet , hiçbir ülke yok edemez.
 Bizim milletimizin doğuştan özgürlüğüne düşkündür ve bu uğurda da gerekirse canını vermekten asla çekinmez. Damarlarımızdaki kan deli kanıdır Önümüze kurulan her seti yıkarız,  düşmanların bizi kapatmak istedikleri kafese de asla girmeyiz. Türk Milleti özgür doğmuştur ve özgür yaşamaya ve kalmaya da sonsuza kadar devam edecektir.

“Mustafa Kemal’in Kağnısı” Şiirinden Yola Çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadınının Fedakarlıklarını Ve Sorumluluklarını Anlatan Bir Konuşma Yapınız.

 “Mustafa Kemal’in Kağnısı” Şiirinden Yola Çıkarak Kurtuluş  Savaşı’nda Türk Kadınının  Fedakarlıklarını Ve Sorumluluklarını Anlatan Bir Konuşma Yapınız.


Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı yıllarında anlamıştır Türk kadınının ne kadar yürekli ve fedakar olduğunu. O yıllarda görmüştür vatanı için canını feda eden, erkeği ile cepheye koşan kahraman Türk kadınlarını. Onun içinde “Türk kadını yerlerde sürünmeye değil; omuzlarda yükselmeyi hak eder” demiştir.


Sevgili öğretmenim, değerli arkadaşlarım!


Her millet için savaş kötü bir şeydir ama savaş zorunlu olduğu sürece ise gerekli bir durumdur. “Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir”.  diyen Gazi Mustafa Kemal savaşın zorunlu olunca da vatanı kurtarmanın ne kadar şerefli bir eylem olduğunu da söylemiştir her zaman.  Hele ki bağımsızlık elden gidiyorsa, hele ki vatanın birliği ve dirliği bozuluyor, vatan toprakları tek tek yok oluyorsa. İşte böyle zamanda ortaya koymuştur Türk kadını da bütün emeğini. Yüreğini koymuştur her şey için. Söz konusu vatansa  ardına bakmamıştır kadınlarımız, o elleri öpülesi  analarımız, bacılarımız. Kimisi daha genç gelinken, kimisi genç kızken, kimisi çocuğunu sırtında taşıyarak silah taşımıştır cephaneye, sırf vatan sağ olsun, vatan yok olmasın diye.

 

Kıymetli arkadaşlarım!

Biliyorum ki bugün ülkemiz  bugün savaşa girse hepimiz de savaşa katılır ve canımızı bu vatan için feda ederiz. Atalarımız da, kahraman kadınlarımız da bizler için canını feda etmiş, kimisi gazi olmuş, kimisi şehit düşmüştür bu topraklar özgür olsun diye. Onbaşı Nezahat, Binbaşı Emire Ayşe, Şerife Bacı,  Gördesli Makbule, Fatma Seher ve adını saymakla bitiremeyeceğimiz kadınlarımız, kızlarımız.    Onlar vatan sevgisi kokan, gözleri umut ile geleceğe bakan ve gelecek için bizler için düşmanla çarpışan, yaralanan milli mücadelenin kadın kahramanları.


 Onlar ki vatan sağ olsun diye çocuklarını yakınlarına emanet edip dağlar, bayırlar aşarak vatan için gizli toplantılar yapan, planlı hareket eden zeki kadınlarımız. Durmadan, yorulmak nedir bilmeden çalışan bu kahraman kadınlarımız, savaştan korkan genç delikanlılara bile örnek olmuş cesaretli kimselerdir.  Kimisi zor günlerde gerekli olur diye sakladığı küpesini, kimisi iki altınını, kimisi tek bileziğini , kimisi evdeki iki öküzünü vatan için, silah alıp düşmana yürümek için feda etmiştir.


 "Aç kalırım, susuz kalırım ama onursuz kalamam".  diyerek çıkmışlardır bu kutlu yola, bu kutlu davaya. Ulaşmışlardır elbette amaçlarına. Vatan kurtulmuş, memleketime bahar gelmiştir onların sayesinde, o elleri öpülesi kahraman analarımız sayesinde. Bu topraklar üzerinde, şu anda bu konuşmamı  özgürce yapabiliyorsam, dışarıda düşman askerleri olmadan evime gidebiliyor ve kendi topraklarım üzerinde yürüyorsam bunu tüm kadın kahramanlarımıza,  Mehmetçiklerimize ve tabi ki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum.


Kıymetli öğretmenim, sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım!

Beni sabırla dinleyip sözümü kesmediğiniz hepinize en içten dileklerimi sunar, teşekkürü bir borç bilirim. Sevgi ve saygı ile kalın.

“Milli Mücadele Yıllarında Yaşamış Olsaydınız Vatanımızın Düşman İşgalinden Kurtulması İçin Neler Yapardınız?” Konulu Bir Konuşma Hazırlayınız.

 “Milli Mücadele Yıllarında Yaşamış Olsaydınız Vatanımızın Düşman İşgalinden Kurtulması İçin Neler Yapardınız?” Konulu Bir Konuşma Hazırlayınız.


Milli mücadele yılları; savaşın acımasız yüzünü gösterdiği, bir yandan yoksulluk ve sefalet çeken koca yürekli bir millet,  diğer yandan elinde silahı, teçhizatı bulunan, her türlü gücü elinde bulunduran zalim düşman kuvvetlerinin olduğu yıllardır. Atalarımızın en acı ,en ağır koşullara göğüs gerdiği bu yıllarda , bu koca yürekli insanlar inanç ve iman gücü ile kazanmıştır vatan topraklarını. Nice askerler bu vatan için şehit düşmüş, nice yiğitler ardına bile bakmadan bu vatan için canını feda etmiştir.


Değerli öğretmenim, sevgili sınıf arkadaşlarım!


Milli mücadele yıllarında yaşamış olsaydım vatanın düşman işgalinden kurtarılması için,  elimden gelen her türlü fedakarlığı canla, başla yapardım.  İlk  olarak savaş devam etse dahi derslerimi aksatmamaya çalışırdım ve inançla çalışmaya, okumaya devam ederdim. Annemin askerler için ördüğü çorapları, kazakları; pişirdiği sıcak ekmekleri cepheye ulaştırmaya çalışırdım. Karşıma çıkan düşman askerleri bana nereye gidiyorsun dediğinde onların aklını karıştırıcak cümleler kurar ve dikkatlerini dağıtırdım. Bunun için de diğer arkadaşlarımın hazırladığı pusuya onların düşmesini sağlardım.


 Düşmanlar benimle konuşurken arkadaşlarım da düşmana sapanla kuş lastiği sıkar, düşmanlar kendilerine gelen taşın nereden geldiğini bulmak için uğraşırken ben de o arada kaçar cepheye  ihtiyaçları  ulaştırmaya çalışırdım. Arkadaşlarımla gizli gizli bir yerde buluşur ve düşmana karşı neler yapmamız gerektiği konusunda çeşitli planlar yapardım.  Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanın kurtarılması için ne yapılması gerektiğini belirten sözlerini köylülerime de söylerdim ve el birliği ile düşmana karşı ortak hareket ederdik. 


Yeri gelir aç kalır, susuz kalır ama vatanın  kurtuluşu için evimizdeki tüm yiyecekleri askerlere verirdim. Düşmanların neden birlik içinde olup bizim vatanımıza saldırmaya çalıştığını komutanlara sorardım. Onlardan gereken cevabı aldıktan sonra vatanımın bir tek toprağını  işgalci kuvvetlere vermemek için sınırda nöbet dahi tutardım. Belki küçüğüm , belki öğrenciyim diye bana görev vermek istemeyen  asker abilere yalvarır, ağlardım. 


Onlar da beni kırmaz ve ben de asker abilerimin arasına karışarak vatan yolunda şehit düşmeye hazır olurdum. Vatan ve milletin tehlikede olduğunu, bağımsızlığın elden gittiğini ve bunun için de milletçe ortak hareket etmenin gerekliliğini yazan, milli mücadeleye faydalı cemiyetlerde görev alırdım. Milli Mücadeleyi yazan gazeteleri köy köy, sokak sokak dağıtır ve insanların bilinçli olmasını sağlardım.

Değerli öğretmenim, kıymetli arkadaşlarım. Benim duygularım bu şekilde. Beni dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım.

“Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

 Çobanın dağda gezdirdiği, otlattırdığı bir koyun sürüsü düşünelim. Bu koyun sürüsünü dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyan o sürünün başındaki çoban ve  o sürünün köpekleridir. Çoban ve köpekler olmazsa o sürü telef olur ve kurtlara bir güzel yem olur. Bu atasözünde de anlatılmak istenen şudur: Yalnız başına hareket eden, toplumdan uzak kalıp dik başlı olan biri, acı bir olay yaşadığı zaman, kötü zamanları olduğu zaman o kişinin yanında kimse olmaz ve o kişiyi kimse korumaz.

 

 Çünkü öyle kimseler yalnız başına kalmayı sever ve bunun için de hiç çevre kazanamazlar. Başına gelen bir olay sonucunda da büyük yıkımlara uğrayabilirler. Çevre edinmediği için kendilerini de koruyamazlar. Dik başlı , kendi  başına hareket eden kimselerin kötü zamanlarını bekleyen düşmanları da böyle kimselere istediği kötülüğü yapmak için zaman kollar ve  zamanı gelince de amacına ulaşır.

 

 Oysa eşimiz, dostumuz, yakın çevremiz olduğu zaman bize kötülük etmeyi düşünen kimseler kötülük etmekten çekinir ve çevremizdeki insanlardan korkar. Böyle  zor durumlara düşmemek için  bazı konularda toplum ile uyum içinde olunmalı, toplum ile birlikte hareket edilmelidir. Kendi başımıza alacağımız kararlar vardır bir de bulunduğumuz topluluk ile alacağımız kararlar vardır.

 

İşte buradaki farka dikkat etmek gerekir ve tek başına, dediğim dedik, çaldığım düdük sözü ile hareket edilmemelidir. Bizim arkamızda duran, bize destek olan insanlarla olmalıyız ve kalabalık ve samimi insanlarla uyum içinde yaşamalıyız ve birimiz hepimiz için, hepimizi birimiz için diyerek birbirimize arka çıkmalıyız.

“Kitaplar, Hiç Solmayacak Bitkilerdir.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Kitaplar, Hiç Solmayacak Bitkilerdir.” Sözü İle İlgili  Kompozisyon Yazınız.


Bitkiler; hem insanlar için, hem hayvanlar için hem de doğanın dengesi için çok faydalıdır. Doğanın güzel görünmesini sağlar, doğaya renk katar bitkiler. Faydalarını saymakla bitirmediğimiz çok sayıda bitki çeşitleri vardır ve bu bitkiler çok sayıda hastalığa da şifa olurlar aynı zamanda. Çiçek çeşitlerinden tut  da ot çeşitlerine kadar binlerce çeşit bitki vardır. Bunların içerisinde demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum vb . gibi sağlığımıza faydalı olan mineraller vardır. Bitkiler nasıl sağlığımıza iyi geliyorsa, bizi mutlu edip iyileştiriyorsa kitaplarda ruhumuza iyi gelir, ruhumuzu açar ve bizi  mutlu eder.

 

Kitaplarda insana renk katar, insanı aydınlatır ve onun karanlıktan kurtulmasını sağlar. Nasıl çok sayıda bitki varsa çok sayıda da kitap vardır dünyamızda.  Kitaplar da bitkiler gibi hiç solmayan değerlerdir. Kitapların içinde gizli bir hazine vardır. Bu hazineyi bulmak ve ortaya çıkarmak için de o kitapları iyi okumak, anlamak gerekir. Buradaki maksat gerçek hazine ya da para değildir. Buradaki amaç kitapta bize vermek istenen mesajları doğru anlamak, bilgi edinmek ve kendimizi geliştirerek hayata daha farklı açılardan bakabilmeyi başarmaktır. Kitapların dış kapağı da eskise de içerikleri eskimez.

 

 Çünkü kitaplarda anlatılan olaylar, kahramanlar her zaman canlı kalır. Mesela kitapların hiç solmayan bitkiler olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. Yüz yıllar öncesinden yazılmış kitaplar vardır. Bu kitaplar şu anda bile üniversitelerde okutulmakta, okullarda çocuklara önerilmektedir. Yazarı ölmüş olsa bile kitaplar asla ölmez ve canlılığını her zaman korur. Onun için her zaman kitaplara ilgi duymalıyız. Kitaplar insanlığa kazandırılmış olan en değerli araçlardır.

 

Kitaplar sayesinde oradaki olayları yaşıyor gibi gözümüzde canlandırırız, gitmediğimiz, gezmediğimiz yerleri gezmiş gibi oluruz, öğrenmediğimiz çok sayıda yeni bilgi öğrenir ve kendimizi geliştiririz. Kitaplar sayesinde kelime hazinemiz gelişir, hafızamız gelişir, insanlar ile iletişim kurmada , konuşmada sorunlar yaşamayız ve daha çok sayıda faydalarını görürüz kitapların. İşte tüm bunlardan dolayı her gün yarım  saat yada bir saat de olsa kitap okumaya zaman ayırmalı, kendimiz farklı dünyaların yolculuğuna gitmekten mahrum bırakmamalıyız.

 

Atatürk’ün Askeri Kişiliği İle İlgili Bilgili Toplayınız.

 Atatürk’ün Askeri Kişiliği İle İlgili Bilgili Toplayınız.


Daha küçük yaşlardayken  asker olma hayali ile hayata tutunan ve bunun için de askerlik mesleğini tercih eden, ömrünü devlet adamlığına, askerliğe ve milletine adayan Mustafa Kemal Atatürk vatansever bir şahsiyettir. Devlet adamı olmanın yanında çok sayıda farklı özelliklere de sahiptir. Komutan, lider, yeri geldiği zaman başöğretmen gibi çok sayıda farklı  özelliklere , bilgi birikimine sahip kültürlü bir kimsedir. Kurtuluş Savaşı yıllarındayken vatanın içinde olduğu zor koşulların farkında olan Mustafa Kemal askeri dehası sayesinde halkını da arkasına alarak büyük zaferlere imza atmıştır.


 Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Kafkas Cephesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz  ve daha birçok savaşta askeri kişiliğini ortaya koymuş bu kahramana halkı da gönülden bağlanmıştır. Onun vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ,  disiplinli olması, yenilikçi ve ilerici olması milletimizi bu günlere getirmiştir. O çok iyi ve disiplinli bir asker olmuştur. Hedefleri peşinden koşmuş, sabırlı olmuş ve azimle yoluna devam ederek kahraman vatan evlatları  ile birlikte vatanı düşman elinden kurtarmıştır. Mustafa Kemal   her ne kadar küçükken askerliğe meraklı olsa da bunu ileri götürmek için okumuştur. Küçük çocukken bile harçlığını kitaplara yatıran ve durmadan okuyan Mustafa Kemal geniş bir bilgi birikimine sahip olmuştur. Savaş meydanlarından öğrendiği, okuduğu bilgileri uygulamaya geçirmiş ve başarıya ulaşmıştır. Kaybedilen savaşlarda yapılan yanlışlar onun için deneyim olmuş ve aynı hataların yapılmaması için de farklı taktikler uygulayarak askerlerini başarıya ulaştırmıştır. Amaçlarına ulaşmak için planlı hareket etmiş bir anda hareket etmemiştir.  İyi bir komutan, iyi bir asker olan Mustafa Kemal vatanın evlatlarını çok sevmiş, emrindeki askerler ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmiştir. Mustafa Kemal’in kişilik özelliği de onun iyi bir asker olmasını sağlamıştır.


 Kararlı oluşu, ileri görüşlü olması, yeniliklere açık oluşu, cesaretli oluşu, idealist oluşu , çalışkan ve başarılı oluşu onun başarıya ulaşmasına katkı sağlayan kişilik özelliklerindendir. Mustafa Kemal’in zeki olması yaratılıştan da kaynaklanmaktadır elbette. En zorlu savaşlarda bile soğukkanlılığını yitirmemiş, kararlılığını kaybetmemiştir.  Siyasetin ordu içine girmesine izin vermemiştir ve ikisinin de ayrı olmasını istemiştir.

 

“Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır. Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.” Sözünün Sizde Uyandırdığı Duyguları Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

 “Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır. Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.”  Sözünün  Sizde Uyandırdığı Duyguları Arkadaşlarınızla Paylaşınız.


Her milletin kendine özgü bayrak sembolleri vardır. Bizim de bayrağımızın üstündeki sembol ay ve yıldızdır. Ay yıldızlı al bayrağımız ülkemizin bağımsızlığının göstergesidir. Başka milletlerin egemenliği altında olmayışımızın en önemli belirtisi  rengini şehit kanından alan bayrağımızın göklerde “özgürce dalgalanması, bağımsız ve hür olmamız sayesindedir.


 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Çünkü o bayrak için  şehit düşmüştür vatan evlatları. Kanları pahasına da olsa, canları pahasına da olsa bayrağa sahip çıkılmış, bağımsızlığa sahip çıkılmış, tutsaklığa hayır denilmiştir. İçinde yaşadığımız bu toprakların vatan olmasının nedeni de yine bu vatan için hayatını kaybetmiş, şehit olmuş kahramanlar sayesindedir. Bu vatana sahip çıkılmasaydı, bu topraklar için kan dökülmeseydi şu anda özgür, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Başka milletlerin manda ve himayesi altında yaşamaya devam eder, dilimizi konuşamaz, dini inançlarımızı yaşayamazdık. Köle gibi yaşamaya devam eder, köle olarak da ölürdük. Atalarımız bizler mutlu olalım diye, hür olalım diye vatan topraklarını düşmana teslim etmemiştir. Bayrağına sahip çıkmış, bayrağını yerlere düşürmemiştir. Onurlu ecdadın onurlu geleceği olarak bu vatana sahip çıkmalıyız, bu vatanın güçlü olması için de el birliği ile çok çalışmalıyız.

Sizce Vatanı İçin Ardına Bakmadan Yollara Düşen Kişiler Neleri Feda Etmiştir?

 Sizce Vatanı İçin Ardına Bakmadan  Yollara Düşen  Kişiler Neleri Feda Etmiştir?


Vatan için, namus için yaşamlarını kaybeden kahraman vatan evlatlarının hakkı  asla ödenmez. Onlar ki her türlü yoksulluğu çekmiş, onlar nice acılar çekerek sıcacık yuvalarını bırakarak cepheye koşmuş büyük yüreklerdir. Kadını ile, erkeği ile bir olan kahraman milletin kahraman evlatları bu toprakları için şehit düşmüştür. Onların emanetlerine sahip çıkmak da hepimizin görevidir. 


Vatanı için ardına bile bakmayan , yollara düşen kahramanlar her şeyini, feda etmişlerdir. Evini, ocağını, tarlasını, kasabasını terk etmek zorunda kalmışlardır. Tutsak yaşamaktansa ölmeyi tercih etmişlerdir ve ömürlerini feda etmişlerdir bu cengaver vatan evlatları. Kimisi bir evin tek oğlu olarak anasını bırakmak zorunda kalmış, kimisi evlenip muradına ermek üzereyken sevdiğinden ayrı kalmak zorunda kalmış, kimisi ise  yeni doğan bebeğini bırakıp savaşa koşmuştur.  Kimisi çocukluk yıllarını geçirdiği köyünü, kimisi babası ile güzel anılarını geçirdiği bağını, bahçesini bırakmak zorunda kalmıştır. Geriye dönüp bakmamışlardır bu kahraman yürekli kimseler. Malım, mülküm dememiş, savaştan, çarpışmadan korkmamışlardır. "Ya istiklal ya ölüm ", düşüncesi ile hareket ederek vatan yolunda can vermişlerdir. Bizler için ardına bakmadan her şeyini feda eden bu vatan evlatlarının mekanı cennet olsun, kabirleri gül ile dolsun. Bize emanet olan bu toprakları gençler olarak korumaya ve yüceltmeye devam etmeliyiz. Onun için de ilim ve fen yolunda ilerlemeli, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkmalı, vatan için gerekirse canımızı feda etmeliyiz. Bugün bu topraklar üzerinde, emin adımlarla, bağımsızca hareket edebiliyorsak bunu o ardına bakmadan savaşa giden vatan kahramanlarına borçluyuz.

Defterinize Medeniyet Kavramı İle İlgili Duygu Ve Düşüncelerinizi Anlatan Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

 Defterinize Medeniyet Kavramı İle İlgili Duygu Ve Düşüncelerinizi Anlatan Bilgilendirici  Bir Metin  Yazınız.


Medeniyet  , bir toplumun tüm unsurlarını;   düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, maddi ve manevi varlıklarını  vb. içine alan geniş bir kavramdır. Medeniyet demek aynı zamanda gelişme ve ilerleme demektir. İnsan medeniyet kavramını ilk olarak içselleştirmelidir. Medeniyetin gerektirdiği sorumlulukları yerine  getirmek için de mücadele etmelidir. Mücadeleden kasıt ise ilim ve fen yolunda ilerleme, yeniliklere açık olmadır. 


Çağdaş medeniyetleri seviyesine çıkmak isteyen ülkeler ilk olarak insan haklarına, adalete, eşitliğe önem vermelidir. O ortamda bilim özgür olmalı, insanlara düşüncelerinden dolayı ön yargı ile yaklaşılmamalıdır. Her düşünce kendini özgürce ifade edebilmelidir. Medeniyet demek Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkeler demek değildir. Medeniyet demek, ırk ayrımı yapmamak, insanların insanca yaşayabileceği ve insan olarak kalmaya devam edeceği topraklar üzerinde özgürce yaşaması demektir. Medeniyet yeni kıyafetler ya da açık kıyafetler giymek demek de değildir. Medeniyet bilim konusunda ilerleme ve gelişme, insanlık konusunda ilerleme demektir.


 İnsanlarının hoşgörülü olduğu, doğanın ve çevrenin korunduğu, hayvanlara zarar verilmediği yer medeniyetin olduğu yerlerdir. İnsanların zamanlarını boşa harcamadığı, her bir insanın gece gündüz demeden çalıştığı ve kendisine karşı özsaygısı olduğu yerde medeniyet de gelişmiş demektir. Emek edenin emeğini aldığı, liyakatın daim olduğu, emek etmeyenin haksız yere kazanç elde etmediği ülkeler medeniyet açısından son derece gelişmiş ülkelerdir. Biz medeni bir ülkeyiz ya da ben medeni bir insanım demek lafla olmaz. Bunun için önce çok çalışıp ülkeni dünya ülkeleri sıralamasında ön sıralarda tutman gerekir. Yani ülkemiz her açıdan geliştirilmelidir. 


Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, idari vb. İşte tüm bunlar yapıldığı zaman medeni ülkeler arasında olunur. Medeni insan  olmak için de iyi bir insan olmak gerekir. Sorumluluklar yerine getirilmeli, kıskançlık yerine tatlı yarışlar olmalı, dedikodu yerine birlik, beraberlik ve dayanışma olmalı, güçlü güçsüz yerine herkesin güçlü ve zengin, mutlu olması sağlanır. Kimsenin kimseye iki kuruş için menfaat için küçülmediği, herkesin kendi alın teri ile çalışıp ülkesine ve dünyaya faydalı olduğu bir ülkede yaşamak hem ülkeyi geliştirir, hem de dünyamızı. Savaşların son bulduğu, silahların sustuğu, dünyada birliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dönemin başladığı yerde medeniyet  de başlamış demektir. Medeniyet ile ilgili şu söz de bana yol gösterici olmuştur:

Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır. Edgar Morin.

İşte tüm bunlardan dolayı hoşgörü ortamında  hep birlikte yaşayarak yükselmeli ve  insanca bu dünyadan göçmeliyiz.20 Yıl Sonra Ben Konulu Kompozisyon Yazınız.

20 Yıl Sonra Ben Konulu Kompozisyon Yazınız.

 

Her insanın gelecek için umutları, hayalleri vardır.  Çalışan insan için, emek eden insan için geleceğe dair hayal kurmak, durmadan yoluna devam etmek ve  başarı merdivenlerini adım adım çıkmak en önemli amaçtır. Benim de kendime göre hayallerim vardır. 20 yıl sonra kendimi  Kayseri Şehir Hastanesi’nde çocuk doktoru olarak görmek isterdim. Çocuklara olan sevgim çok farklı benim. Nerede bir çocuk görsem o çocuğun başını okşamak  ve onu sevmek isterim.


 Çocuk doktoru olmamın en önemli nedeni de onların masum bakışlarından etkilenmemdir. Hiçbir çocuğun hasta olmasını istemem. Özellikle yoksulluktan çeşitli hastalıklara yakalanmış, yetersiz ve dengesiz beslenmiş güzel yavrularımıza hizmet etmek için canla başla çalışırım. Onun için de çocuk doktoru olmayı ve ömrümün sonuna kadar onlarla ilgilenmeyi isterim. Doktor olmak insana, insanlığa hizmet görevidir. 


Özellikle de Afrika ülkelerine gitmek ve oradaki çocuklarla vakit geçirmek, onları iyileştirmek için çocuk doktoru olmayı istiyorum. Oradaki güzel ve anlamlı bakışlarla bakıp içinizi ısıtan, size insan olmayı öğreten ve bulduklarınızla yetinmeyi öğreten o masum bakışlı yavrular. İşte bundan dolayı doktor olmayı istiyorum. Yaz tatilleri geldiği zaman oralarda gönüllü hizmet etmek isterim. Yirmi sonra doktor olarak hayatıma devam edeceğim için, kazandığım aylık maaşımla çocuklara güzel kıyafetler almak, onlara organik gıdalar yemek isterim. Kendimi de es geçmeyim tabi ki. 
Kendime güzel bir ev ve araba almak ve ayaklarımın üzerinde durmak benim en büyük hayallerimden biridir. Başarılı bir doktor, alanında uzman olmuş ve dünyaca tanınmış bir çocuk doktoru olarak yaşama devam ederim. Anneme ve babama hayırlı bir evlat olmaya çalışırım. Onlara maddi ve manevi her konuda destek olurum. Çünkü benim doktor olmamda en büyük katkı onlarındır. Çevremdeki yoksul insanlara yardım ederim. 

Nasıl Bir Doğada Ve Sosyal Çevrede Yaşamak İsterdiniz? Konulu Kompozisyon Yazınız.

 Nasıl Bir Doğada Ve Sosyal Çevrede Yaşamak İsterdiniz? Konulu Kompozisyon Yazınız.


 

Doğa ana, toprak ana,  içinde yaşadığımız ve bize armağan olarak nice güzellikler vermiş ana vatanımızdır. Doğanın tahribata uğramadığı, doğal güzelliklerin  korunduğu, ağaçların kesilip yerlerine alışveriş merkezlerinin yapılmadığı, iş yerlerinin açılmadığı, doğanın doğal halinde kaldığı bir çevrede yaşamak isterdim. Sabah uyandığımda leylak kokularının  havaya mis gibi yayıldığını, gül ve nergislerin el ele dans ettiği, papatyaların çevremizi halı gibi serdiği, çiçeklerle dolu bir doğada olmak isterdim. 


Yerde,  içtiğimiz içecek kutularının olmadığı, deniz kenarlarının tertemiz kaldığı, sanayi atıklarının, zehirli gazların havaya karışıp zehirli bir hava solumadığımız bir yerde yaşamak kişiyi daha mutlu eder. İnsanların doğayı koruma konusunda toplum bilincine ulaştığı, tüketim çılgınlığının son bulduğu, organik gıdaların arttığı ve kimyasal ilaçların yediğimiz gıdalarda olmadığı bir doğa nefes almak  daha güzel ve daha enfes olurdu. Orman yangınlarının yaşanmadığı, ormanda yaşayan canlıların yangınlardan hayatını kaybetmediği, nehirlerin, göllerin, akarsuların kirletilmediği, havanın, suyun, toprağın kirletilmediği bir çevrede yaşamak isterdim.


 Sosyal çevremdeki insanların sevgi ve dayanışma içinde el ele vererek doğaya sahip çıktığını görmek insanı ayrı bir mutlu eder. Herkesin eline bir fidan alıp yakılan, yok olan yerleri yeniden var etmeye çalıştığı, umutların sönmediği, insanların doğayı korumak için canla başla çalıştığı bir doğada olmak beni çok mutlu ederdi. Doğa bilinci içinde olan insanların birbirine sevgi ile yaklaştığı, herkesin doğal güzelliklerden faydalandığı ve mutlu olduğu bir dünya da insanlar arası iletişimi de daha güçlendirir ve mutlu  insanlar da mutlu toplumlar doğurur.


Çevremiz, doğamız bizim olmasa olmazlarımızdandır. Buna önem vermediğimiz zaman doğa ona yaptığımız kötülüğün karşılığını acımasız yüzünü ortaya çıkararak bize gösterecektir. Bunun için yapılan evler, yapılan iş yerleri dere yataklarına yapılmamalıdır. Fabrikalara koruyucu filtreler takılmalı, solduğumuz havaya zarar verilmemelidir. Her şey para değildir. İnsanlığı kurtaracak ve yaşatacak olan para değil, içinde yaşadığımız, billur gibi suları olan, altın gibi güneşi ile içimizi ısıtan, ruhumuzu aydınlatan doğadır. Bir Kızılderili atasözü der ki:


Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde insanlar paranın  yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”  


İşte tüm bu acı olayların olmaması için, doğamızın canlılığını kaybetmemesi için ona sahip çıkalım ve cennet gibi vatanımızın, dünyamızın değerini bilelim. Savaşların olmadığı, silahların, bombaların doğaya zarar vermediği , insanlığın kardeşçe ve adilce bir yerde birleştiği bir doğada yaşamak umudu ile.

Barış İle İlgili Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

 Barış İle İlgili Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.


Barış genel olarak savaş halinde olmama demektir. Savaşların olmaması, canların yok olmaması, kötülükten ve kavgadan yoksun olunması, uyum içinde, huzur içinde yaşamadır barış.   Savaş ise kötülükten, acılardan, kan ve göz yaşından beslenir. Savaşın olduğu yerde  barış  olmaz.   Barışın olmadığı yerde de savaşlar olacaktır. Savaşların insana ve insanlığa faydası olmaz. 


Savaş zulüm demektir, yıkım demektir, küçücük bebeklerin, körpe kuzuların, henüz bombalar altında can  vermesi demektir. Savaşlar ne yazık ki bir türlü sona ermemektedir. Ya savaşların getirdiği yıkım? Onların geçmesi ise yıllar hatta yüzyıllar alır belki. Amerika’nın Hiroşima’ya attığı atom bombasının etkileri yıllardır devam ediyor. Orada doğan çocuklar neden   ağır hastalıklar geçirmeye devam ediyor. Atom bombası yüzünden, savaş yüzünden. Savaş böyle cani bir şeydir işte.

 

 İnsanların ana vatanlarından uzaklaşması, benliğini kaybetmesi, yok olması demektir. “Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir .” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın ne denli zararlı bir şey olduğunu söylemektedir. Barış içinde yaşamak varken, insanca, el ele, kol kola yürümek varken neden savaşlar bitmek bilmiyor?  Barışın olduğu yerde  huzur vardır, sakin ortam vardır. Barış varsa gece yatağa huzur içinde gitmek vardır.


  Güven vardır. Vatan toprakları içinde özgürce, bağımsızca yaşamak gibi güzel bir duygu vardır. Kendi topraklarımız üzerinde, kendi ana vatanımızın içinde huzurlu yaşamak, ülkemizi her açıdan geliştirmek ve savaşlarda başka ülkelere yem olmamak için çok çalışmak zorundayız. Savaşın ne denli kötü olduğu günlere şahit olan,  milli marşı yazarımız değerli insan Mehmet Akif Ersoy’a bir daha İstiklal Marşı yazsanız nasıl yazardınız diye sorulunca o şu cevabı vermiştir: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” Demiştir. Savaşı yaşayanlar, o anda çeşitli acılar, yoksulluklar çeken kimseler savaşın acımasız yüzüne şahit olurlar. Üstat Mehmet Akif Ersoy da buna şahit olduğu için barıştan yana olmanın güzelliğini vurgulamak istemiştir.

 

Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak her alanda gelişmeye mecburuz. Dünya ülkeleri arasında güçlü konuma gelip her zaman barıştan, sevgiden ve dayanışmadan yana olmalıyız. Güçlü olan ülkeler güçsüz olan ülkeleri yok etmeye çalışmamalıdır. Oraları sömürmemelidir. Her insanın yaşamı değerlidir ve her insan biriciktir. Onun için de her insanın barış ve huzur içinde yaşamaya ihtiyacı vardır. Barışın önemi ile ilgili şu söz de çok önemlidir.

“Barış tacı saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir.” Epicuros

Konuşmacıyı Dinlerken Konuşma İle İlgili Soru Sormak Ve Buna Uygun Zamanda Yapmak Niçin Önemlidir? Açıklayınız.

 Konuşmacıyı Dinlerken Konuşma İle İlgili  Soru Sormak Ve Buna Uygun Zamanda Yapmak Niçin Önemlidir? Açıklayınız.İyi bir dinleyici olmanın kurallarından biri de merak ettiğimiz soruları uygun zamanda sormaktır. Konuşmacıyı konuşmaya yeni başlamış, her şey gayette güzel giderken bir anda parmak kaldırarak konuşmacının sözünü kestiğimiz zaman işte o anda konuşmacının tüm dikkatini dağıtmış oluruz. Dikkatini dağılan konuşmacı ne anlattığını, ne anlatacağını unutur, konuya nerden devam edeceği aklına gelmez o anda.


 Konuşmacıyı bu zor duruma sokan kişi ise onun dikkatini bölen kötü dinleyicidir. Bir konuşmacıyı dinlemek için konferans salonuna gittiğimiz zaman ilk olarak konuşan kişiye saygı duymalıyız. Elbette merak ettiğimiz çok şey olacaktır. Koşulan konu ya da konuşmacı dikkatimizi çeken bir olmasa zaten gitmeyiz oraya. Onun için de iyi bir dinleyici olmalıyız. Sorular kısmına geçtiğimiz zaman merak ettiğimiz her ne ise onu kendimizi güzel bir şekilde ifade ederek sormalıyız. Konuşurken de Türkçeyi iyi kullanmalıyız, ses tonumuza dikkat etmeliyiz ve nazik olmalıyız.

 Biz böyle davrandığımız zaman bu davranışımız konuşmacının çok hoşuna gider, salondaki kişiler de bize saygı duyar ve herkes bizim sorularımız dinler, konuşmacı da merak ettiklerimizi bize güzelce anlatır. Merak ettiklerimizi öğrendikten sonra da o salondan mutlu ve bilgili, verim almış bir kimse olarak ayrılırız.

Dinleme Sırasında Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar Nelerdir? Bu Kurallara Uymak Neden Önemlidir? Açıklayınız.

 Dinleme Sırasında Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar Nelerdir? Bu Kurallara Uymak Neden Önemlidir? Açıklayınız.İnsan nasıl ki kendini ifade etmek için konuşmaya gereksinim duyarsa kendisinin anlattıklarının da dinlenilmesi için anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

 geçerlidir. Dinlemek karşımızdaki kişiye de saygıdır, nezakettir her şeyden önce.


Dinleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:


* Konuşan kişinin ne anlattıklarını iyi dinlemeli ve konuştuğu her sözcüğe, cümleye dikkat etmeliyiz. Konuşan bireye  saygı olmalıdır.


* Konuşmacı konuşurken bir anda araya girip o kimsenin sözü kesilmemelidir.


* Konuşmacının dikkatini dağıtacak jest ve mimiklerden kaçınılmalıdır. Örneğin; bir şeyler atıştırmak,  saçla oynamak, çantadaki bir eşyayı çıkarıp onunla uğraşmak vb. gibi


* Konuşmacıya tüm dikkat verilmelidir.


* Konuşmacının anlatacağı konu ile ilgili mutlaka önemli yerler vardır. Bunun için yanımızda küçük bir defter ve kalem bulundurmalıyız ki öğrendiklerimiz kalıcı hale gelsin.


* Konuşmacının konusu bittikten sonra ya da isteyen kişiler merak ettiğini sorabilir demesinden sonra merak ettiğimiz , konu ile ilgili soruları sorabiliriz. Konu dışında saçma sapan sorular sorarak oradaki anlatışım akışını bozmamalıyız. Amacımız gerçekten merak ettiğimiz sorularımızın cevabını öğrenmek olmalıdır.


* Konuşmacıya karşı saygılı olmalıyız, konuşulan kişinin konuşması bitenene kadar onu sabırla dinlemeliyiz.


* Konuşmacıyı etkin bir şekilde, gerçekten ona değer vererek dinlersek bu konuşmacının kendini de iyi hissetmesini sağlar ve bu defa anlatacağı şeyi de daha etkili anlatmaya başlar.


* Bazen konuşmacının anlattığı kimi konular dikkatimizi çekmeyebilir ama konu sıkıcı diye orada uyuyup karşıdaki kişiyi rencide etmemeliyiz.


* Konuşmacının görüşleri ile aynı görüşe sahip olmayabilirsiniz ve bu son derece de normaldir. Farklılıklar bir bütündür sözü ile hareket ederek konuşmaya karşı hoşgörülü olmalıyız ve saygı ile onu dinlemeye devam etmeliyiz.


* Konuşmacıyı küçümser gibi ona alaycı bakış atan, onu küçümseyen ve böylece kendimizi değersiz hale getiren davranışlardan kaçınmalıyız ve insan olmayı başarmalı, insanca dinlemeye devam etmeliyiz.


Not: Dinleme sırasında anlatan kişiye saygı duymak ve kurallara uymak insani vazifedir. Karşıdakini insan olarak görmek, saygı ve sabırla konuşanın sözünü sonuna kadar dinlemek kendi öz saygımızla ilgili bir durumdur. Kendi öz saygımız kaybetmemek için, yeni şeyler öğrenmek için iyi bir dinleyici olmalıyız ve anlamsız hareketlerden de kaçınmalıyız. Bunları yaptığımız zaman insanca bir tavır sergilemiş oluruz ve oradaki diğer dinleyicilere de model olurz.

Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası Şarkı Sözü Konulu Kompozisyon Yazınız.

 Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası Şarkı Sözü  Konulu Kompozisyon Yazınız.


 

Barış Manço çok yeri gezmiş ve farklı dünya ülkelerini gezerek kendini geliştirmiş büyük bir sanatçıydı. Rahmetli sanatçının her şarkısında insana, insanlığa mesaj veren güzel sözler vardır. İnsanca yaşamak, yetinmeyi bilmek, sevmek, saygı göstermek , emek ve alın teri vardır şarkı sözlerinde. Çünkü o insan olarak kalmayı başarmış, insanlığa yakışır eylemlerde bulunmuş büyük bir sanatçıdır. Çok sayıda dil bilen kültürlü sanatçı her zaman insan olarak kalmayı yeğlemiştir. Halil İbrahim Sofrası şarkı sözlerinin ne demek istediğine geçmeden önce Halil İbrahim adındaki kişinin kim olduğundan bahsetmek isterim önce.


 Bu konu ile ilgili değişik rivayetler vardır. İlki şu şekildedir: Halil İbrahim  bir Peygamberdir. Cömertliği ile bilinen Halil İbrahim Peygamber çok misafirperver biriydi. Halil İbrahim Peygamber asla misafirsiz yemek yemezdi. Cömert ve gönlü bol olan Halil İbrahim Peygamber bir keresinde evine bir gün misafir gelmediği için bir ay sofra kurdurmamıştır. Halil İbrahim Sofrası diye de onun misafirperverliğinden dolayı söylerler.


Diğer bir söylem ise iki kardeşin hikayesidir.  Halil ve İbrahim adında iki kardeş yaşarmış. İkisi de ekinlerini ekip mahsul zamanı gelince mahsulü paylaşmaya paylaşmış. İbrahim  adında olan kişi kendi mahsulünden abisininkine o görmeden doldurmuş. Abim evli ve çocukları var, ben ise bekarım , onun daha çok mahsule ihtiyacı var demiş. İbrahim az öte gidince bu defa da Halil düşünmeye başlamış.


 İbrahim henüz evli değil ve evleneceği için yuva kuracağı için onun benden daha çok mahsule ihtiyacı var diye düşünerek kendi payından onun çuvalına doldurmuş.  İkisi de birbirinden habersiz birbirine yardım ediyormuş aslında. Gönül bolluğu, gönül zenginliği bu olsa gerek. Böyle olunca  Yüce  Allah da onların mahsullerini bereketlendirmiş ve çuvallar dolmuş, taşmış ve artmış.  Bereket artmış ve mahsul  taşı taşı bitmemiş. Böylece Halil İbrahim sofrası diye bir söylem bizlere kalmış.Sevgili Barış Manço şu mesajları  vermektedir insanoğluna.


İnsanoğlu haddin bilmeli ve kimseye kötü söz  söylememelidir,  Söz ağızdan çıkmadan önce düşünülmelidir ve  kimsenin kalbini kırılmamalıdır.  El alemin namusuna , onuruna kötü niyetle bakmamalıdır. İnsan dürüst olmalıdır, güvenilir olmalıdır ve namuslu olmalıdır. İnsanların aç gözlü olduğunu, kap  kacak için , geçici dünya malı için boş yere kavga ettiklerini anlatmıştır. Oysa ki dünyadaki her şey , insanlar aç gözlü olmasa tüm insanlığa yeter de artar bile. İnsanlar buldukları ile yetinmeyip hep daha fazlasını istemişlerdir ve bu durum da yine devam etmektedir. 


Kimisi tatlı peşinde, isteklerinin, arzularının peşindeyken kimisinin ise yemeğine atacak tuzu yoktur, bir kuru ekmeği yoktur. Ama bunu insanoğlu nedense akıl edemiyor. Kiminin evleri, arabaları varken böyle kimseler doymak bilmez ve dünyada daha çok mal ve mülk sahibi olmak isterler ve hırslarının ve nefislerinin peşinden koşmaya devam ederler. Halil İbrahim Sofrası bereket sofrasıdır. Orada her şey vardır. O sofrayı dürüst, güvenilir ve alın teri ile ekmek kazanan yiğit insanlar hak eder, emektar insanlar hak eder. 


Aç gözlü ve doyumsuz kişilerin hak ettiği sofra ise  taş köşedir. Bereketin olmadığı ve lezzetin olmadığı sofradır. Çünkü kötü insanlar Halil İbrahim sofrasını hak edecek kadar onurlu kimseler değildir. Çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyen namuslu ve adam gibi adamların yeridir Halil İbrahim Sofrası. Kolay değildir çocuk çocuk geçindirmek. Hele hele alın teri ile geçindirmek dünyanın en onurlu eylemidir. İşte tüm bundan dolayı da  böyle kimseler baş köşeye oturtulmalı ve onların kıymeti de her daim bilinmelidir. 


Allah’a değil de çıkarları için, iki kuruşluk menfaatleri için kula kulluk eden insanlar en zavallı ve en aşağılık kimselerdir. Oysa bize nimeti kul değil , Yüce Allah verir. Onun için kula kulluk etmemeliyiz, onurumuzu ayaklar altına alan, kendimizi küçültecek hareketlerde bulunmamalıyız. Haram mal yememeliyiz, alın teri ile kazandığımız yemeliyiz ve onurlu bir hayat sürmeliyiz. İnsan hem iyi , hem gözü tok hem de bilgili ve kültürlü olmalıdır. 


Nasıl ki içi boş tencereden kimse doymazsa içi boş insanlarla iletişim kurmayı da kimse istemez ve içi boş insanların da ne kendilerine ne de içinde yaşadıkları topluma faydaları olur. Onun için içi boş insan olmamalıyız. İyi insan, bilgili insani alçakgönüllü ve tevazu sahibi olmalıyız, gözü tok olmalıyız,  bileğimizin gücü ile helal lokma yemeliyiz, çocuklarımıza da  helal lokma yedirmeliyiz. İnsan paraya pula tapmamalıdır.


 Para pul insanın gözünü bir anlık boyar ama asla mutlu etmez. Önemli olan insanlıktır, insanca yaşamaktır, hak yememektir, adaletli olmaktır. İşte bu güzel davranışları sergileyen  her kimse buyursun Halil İbrahim sofrasına ve hiç eksilmesin bu sofranın bereketi de.

Yaşadığınız Yerdeki Büyüklerinizi ve Yaşıtlarınızı Düşünerek Onlarla Yaşamanın Size Neler Kazandırdığını, Komşuluk İlişkilerini Göz Önünde Bulundurarak Yazınız.

Yaşadığınız Yerdeki Büyüklerinizi ve Yaşıtlarınızı Düşünerek Onlarla Yaşamanın Size Neler Kazandırdığını, Komşuluk İlişkilerini Göz Önünde Bulundurarak Yazınız.


İnsanın gözünü ilk açtığı yer, havasını içine çektiği, toprağının kokusuna bir türlü doyamadığı, suyunun  bir başka güzel olduğu  onun doğduğu, büyüdüğü ve yıllarını geçirdiği çevresidir. Her insanın yaşadığı çevresi, orada yaşanan gelenekleri, görenekleri ve kültürel özellikleri farklıdır. Aynı ülke içinde, aynı şehrin  ilçeleri, köyleri arasında bile farklı özellikler ve gelenekler mevcuttur. İnsanın yaşadığı yer onun için en önemli yerdir. Çünkü oradadır her şeyimiz. Ailemiz, yakınlarımız, komşularımız, çocukluk arkadaşlarımız, bakkal Mehmet Amca, meraklı komşumuz Hatice Teyze , mahallenin yaramaz çocuğu Ali Can vb.


 Yaşadığımız yerdeki insanlar bizim için candır, arkadaştır, zor zamanlarda dosttur. Çevrenizde iyi insanlar, merhametli insanlar varsa onlarla yaşamak daha da bir güzel olur. Sevgiyi, merhameti, empati kurmayı öğrenir insan çevresi sayesinde. Herkese karşı iyi niyetli olunmamasını, kimden kötülük geleceğini, kimden iyilik geleceğini öğrenir. Büyüklerin deneyimlerinden faydalanırız ve yaşama daha farklı açıdan bakarız. Bunun için de aldığımız kararlarda mantıklı olmaya çalışırız ve hata yapmamaya çalışırız. Çevremizle olduğumuz zaman yardımlaşmayı, dayanışmayı öğreniriz. İnsan olmayı, insanca yaşamayı öğreniriz. Yaşıtlarımızla olduğumuz zaman   onlarla arkadaş olabilmeyi, yeri gelip birlikte ağlayıp yeri gelip birlikte gülmeyi öğreniriz.  


Güven duymayı, samimi olmayı , dost canlısı olmayı öğreniriz. Top oynarken düştüğümüzde elimizden tutanlar akranlarımız olur her zaman. Komşularımız sayesinde mutlu oluruz. Onlarla konuşmak, dertleşmek insanın içini açar. Bazen en yakınların bile sana sırtını dönerken , hiçbir kan bağının olmadığı ama gönül bağının olduğu komşular koşar insanın yardımına. İşten ayrılmış bir kişi için mahalleli birlik olur ve zor durumda olan kişi  karanlıktan aydınlığa çıkarılır. Komşuluk budur işte. Birlikte yapılır kışlık turşular, sohbet ve muhabbetle yapılır kışlık tandır ekmeği, sevgi ile kurutulur kışlık tarhanalar ve daha nice güzel şeyler. Yeri gelir darılırız, yeri gelir barışırız ama iyi komşu olursak asla birbirimize sırt dönmeyiz. 


Birlik olunca dirlik olur elbette. Yaşadığımız çevre iyi değilse de kötü alışkanlıklar öğrenir insan. Bencil olmayı öğrenir, güzel davranışlar sergilemez ve kötü çevrede olduğu için, kötü komşulara da sahip olduğu için onları model alır orada yaşayan kimseler. Böyle olunca da ne insanca yaşam olur, ne nezaket , ne sevgi ne de dayanışma olur.