Dilbilgisi


Anlamına Göre Fiiller

- Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

- Bağlaçlar ve Özellikleri

Belgisiz Zamir ve Belgisiz Sıfat Arasındaki Farklar

- Belirtili Nesne ve Belirtisiz Nesne

Belirtisiz Nesne ve Özne Nasıl Ayırt Edilir?

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

- Cümlenin Ögeleri-1

- Cümlenin Ögeleri-2

- Cümle Türleri ( Cümle Çeşitleri ) Konu Anlatımı 

Cümle Türleri ( Çeşitleri ) İle İlgili Etkinlik

Cümlede Vurgu  Konu Anlatımı

- Cümlenin Öğeleri


- Dolaylı Tümleç ve Zarf Tümleci

- Edat ve Bağlacı Nasıl Ayırırız ?

- Edatlar İle İlgili Konu Anlatımı 

- Edilgen Fiiller İle Dönüşlü Fiiller Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Fiilimsilerin Fiiller ve İsim Soylu Sözcüklerden Farkı 

- Fiilimsiler Konu Anlatımı

- Fiilimsiler İle İlgili Farklı Bir Konu Anlatımı 

- Fiilimsiler Konu Anlatımı (Özet )

- Fiilimsilerden Türeyen Kalıcı İsimler 


Fiilimsilerin Kodlanması - Fiilde Anlam Kayması İle İlgili Örnekler

- Fiilde Çatı Konu Anlatımı 

Fiillerde Kip (Anlam, Zaman) Kayması

- Gerçek Özne ve Sözde Özne Arasındaki Farklar

Gövde

Her Hangi Bir Metindeki Ses Olaylarını Bulma

- İlgi Zamiri Nedir ?

- İsmin Hal Ekleri Konu Anlatımı

- İşaret Sıfatı ve İşaret Zamiri Arasındaki Farklar

- Kaynaştırma Ünsüzleri İle İlgili Konu Anlatımı

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma

- Kök Türleri Konu Anlatımı 

     1. İsim Kökleri Konu Anlatımı 

     2. Fiil Kökleri Konu Anlatımı

     3. Sesteş Kökler Konu Anlatımı

     4. Ortak Kökler Konu Anlatımı  

- Özne ve Özellikleri

- Ses Bilgisi- 1 (Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu )

- Ses Bilgisi-2 (Kaynaştırma Harfleri, Ses Düşmesi )

- Ses Bilgisi- 3 ( Ünlü Daralması, Ses Türemesi )

- Ses Bilgisi-4 ( Ünsüz Benzeşmesi ve Ünsüz Yumuşaması )

- Ses Bilgisi-5 ( Ulama ve Vurgu )

Sıfatlar İle İlgili Konu Anlatımı

- Soru Sıfatı ve Soru Zamiri Nasıl Ayırt Edilir ? 

-  Ulama Nedir ?

- Ünlemler ile ilgili konu anlatımı

Ünlemler ile ilgili konu anlatımı-2
- Yapım Ekleri İle İlgili Konu Anlatımı 

Yapım Ekleri İle İlgili Örnek Kelimeler

Yapısına Göre Fiiller-1

- Yapısına Göre Fiiller-2

- Zamirler ile ilgili konu anlatımı

- Zarflar Konu Anlatımı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme