Online Türkçe Testleri Sitesi Açıldı

Online Türkçe Testleri Sitesi Açıldı

Değerli www.dersturkce.net takipçileri ,
Sitemizin açıldığı ilk günlerden itibaren göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederiz . Göstermiş olduğunuz bu ilgi ve destek bizlere yeni hizmetler yapma konusunda cesaret verdi ve yeni bir internet sitesi ile sizlere hizmet etmeye devam etmekteyiz .
Bildiğiniz gibi öğrenilen bilgileri kalıcı hale getirmenin en güzel yollarından biri de konu ile ilgili soru çözmektir . Biz de bu amacı gerçekleştirebilmek adına " Online Türkçe Testleri " sitemiz ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağız . Sitemizde 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ilgili Türkçe testleri bulunmaktadır . Her sınıf seviyesi ile ilgili olarak testler " Sözcükte anlam , cümlede anlam , paragrafta anlam , yazım kuralları , noktalama işaretleri ve dil bilgisi " olarak ayrılmıştır . Testleri çözdükten sonra " Gönder " butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz . Bize hangi konularda testler görmek istediğinizi yorumlar aracılığıyla iletebilirsiniz .

" Online Türkçe Testleri" sitemizde iyi vakit geçirmenizi diliyoruz . İnşallah Türkçe dersi ile ilgili başarı düzeyinizin yükselmesinde az da olsa bir katkımız olur .


İstenmediğin Yerde Durmak İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

İstenmediğin Yerde Durmak İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

İnsanlar çok çeşitli ruh haline sahiptir. Çünkü her ailenin içinde büyüdüğü çevre koşulları farklıdır. Aileler de bu durumda farklıdır. Kimi aileler çocuklarını nitelikli yetiştirmek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yaparken kimisi ise elinde onca imkan olmasına rağmen çocuğunu önemsemez, onun en çok ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi ona vermez ne yazık ki.

 Mesela onurlu ve nitelikli bir aile ortamında yetişen çocuk da ilerde nitelikli ve onurlu kimseye dönüşür. Elinde parası olmayabilir, çok çeşitli maddi imkanlara sahip olmayabilir fakat onurunu ayaklar altına almaz. Her zaman hayata karşı dimdik durur ve istenmediği yerin eşiğinden dahi geçmez. Çünkü ailesinde ona çok güzel bir eğitim verilmiştir. Kimi çocuklar ise büyüdüğü zaman sürekli başkalarından yardım isterler, onlara el açarlar ve kendi başlarına ayakta kalabilmeyi becermezler. Bunun böyle olmasının sebebi de  güvengen olmayan ailelerin yüzündendir.

İnsan istenmediği, sevilmediği bir ortamda kalmamalıdır. İki kuruşluk maddi çıkar için kişiliğinden ve karakterinden asla ödün vermemelidir. Kendi çalışabilmeli, üretebilmeli ve veren el kendi olmalıdır. İstenilmediğini bile bile o ortamlara giden insan ne yazık ki kendine zerre kadar önem vermeyen insandır. Örnek verecek olursak şu kısa örneği açıklayabilirim: Belirli bir arkadaş ortamına yeni katılan bir ev hanımından bahsedelim. Bu ev hanımı onca yıldır samimi olan bir grup ev hanımının ortamına katılır. Orada hemen samimiyet kurmak ister, herkesin kendisini sevmesi için aşırı doğal olur  sırf onu sevsinler diye, onu benimsesinler diye saçma konuşmalara girer. Yıllardır birbirinin huyunu suyunu bilen ev hanımları onu istemediğini yeni gelen arkadaşlarına davranışları ile hissettirir fakat o kişinin umurunda bile olmaz. Hatta yıllardır samimi olan grup o istenmeyen kişinin arkasından dalga geçerler, onunla alay ederler ve ne kadar gurursuz olduğunu söyler. İstenmeyen kişi de bunun farkındadır fakat yine de aynı pişkinliğine devam eder.

 Çünkü o sadece benimsenmek ister. İşte bu durumda o ev hanımı,  bile bile yüzsüzlük yapmaya başlar ve kendine olan saygısını da kaybeder. Birilerine yaranmak için, daha şirin görünmek için, ufak menfaatler için bile bile aynı hatalı davranışına devam eder ve hatalarından da ders çıkarma gibi bir pişmanlık da duymaz.“Öğretmenler Her fırsattan Yararlanarak Halka Koşmalı, Halk ile Beraber Olmalı ve Halk, Öğretmenin Çocuğa Yalnız Alfabe Okutan Bir Varlıktan İbaret Olmayacağını Anlamalıdır.” Atatürk’ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


 

“Öğretmenler Her fırsattan Yararlanarak Halka Koşmalı, Halk ile Beraber Olmalı ve Halk, Öğretmenin Çocuğa Yalnız Alfabe Okutan Bir Varlıktan İbaret Olmayacağını Anlamalıdır.” Atatürk’ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Öğretmenler geleceğe ışık tutan, öğrencileri için, onların aydın bir birey olması için her türlü fedakarlığı yapan kıymetli eğitimcilerimiz, iyi insan olma yönünde sürekli kendilerini geliştiren yoldaşlarımızdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk  Türk Milletinin ilerlemesi ve kalkınması için her türlü fedakarlığı yapmış ve milletinin aydın bir millet olmasında en büyük sorumluluğun öğretmenlere düştüğünü ifade etmiştir. Çünkü eğitim, bir millete ışık tutan ve o milletin cahil kalmasını engelleyen en önemli değerdir.

 

Öğretmenler sadece ders anlatan, ceza veren, ödül veren kişi değildir. Öğretmen çocuğa hayatın nasıl olduğunu yaparak yaşayarak öğreten kimsedir. Sadece sınıfın içine tıkılıp kalmak ve ders kitaplarına bağımlı olmak eğitimden ibaret olamaz. Öğretmen halk ile bütün olan kimsedir. Halkın dertlerini dinleyen, öğrencilerin aileleri ile iletişim halinde olan ve çocuğun nasıl bir ortamda büyüdüğünü, nasıl bir aile ortamında vakit geçirdiğini bilen ve ona göre hareket eden kimsedir. Öğretmen halk ile iç içe olmalıdır. Bildiği her türlü bilgiyi, yeniliği başka insanlar ile paylaşan ve halkın da aydınlanmasını, ilerlemesini sağlayandır. Yeri geldiğinde maddi durumu olmayan öğrencilere elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan aydınlardır.

 

Öğretmen  kendini sürekli geliştiren kimsedir. Bildikleri ile yetinmeyen ve daha çok okuyan, daha çok öğrenen ve öğreten kimse olmalıdır. Kendini her yönden geliştirmelidir. Siyasetten de haberi olmalı, ülke ekonomisinin nasıl olduğundan da haberdar olmalı, kültürel faaliyetleri kaçırmamalı, ülkesindeki ve dünyadaki her türlü gelişmelerden haberdar olmalı ve bunu halk ile paylaşmalıdır. Bildiklerini halka anlatmalı ve halkın da , insanların da kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Öğretmenin anlattıkları ve öğrettikleri sayesinde halk meraklı olmalı, sorgulayıcı olmalı, eleştirel düşünme sistemini benimseyebilmeli ve kalıp yargılarından kurtulmalıdır. İşte bunları sağlayan kişi de öğretmen olmalıdır. Böylece öğretmen sadece harf öğreten değil hayatın her alanında kendini eğiten, geliştiren ve halk ile içe içe olan bir kimse olur.

Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler


 


 Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler


 Aynı kavramın ya da varlığın birden çok kelime ile karşılanabilmesine eş anlamlı sözcükler denilir. Ya da yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere de eş anlamlı kelimeler denir.

Eş anlamlı sözcüklere örnekler o kadar çoktur ki saymakla bitmez ama biz yine çok sayıda örneği burada yazmaya çalışalım.


Eş Anlamlı kelime örnekleri:

* hediye : armağan

* ihtiyar: yaşlı

*  özlem: hasret

* anlam: mana, meal

* deprem: zelzele

*anı: hatıra

* sınav: imtihan

* yürek: kalp

* yöntem: metot

*misafir: konuk

* öğrenci: talebe

Uçak: teyyare

*okul: mektep

*al: kırmızı

* Uzak: ırak

*birey: fert,kişi

* kaygı: tasa

* asır: yüzyıl

* yıl: sene

Cümle: tümce

Sözcük: kelime

*halk: ahali

* cevap: yanıt

* sonbahar: güz

*zayıf: cılız

*  kara: siyah

Ak: beyaz

* vazife: görev

*rüya: düş

* komik: gülünç

* küçük: ufak

Büyük: iri

* yurt: vatan

Millet: ulus

*uyarı: ikaz

*hisse: pay

*harf: ses

*barış: sulh

*tür: çeşit

*önce: evvel

*yüce: ulu

*ev: konut

* isim : ad

* hafıza: bellek

* dil: lisan

*medeniyet: uygarlık

* mesaj: ileti

* orijinal: özgün

Fiil: eylem

Sıfat:  ön ad

* zamir: adıl

İlginç: enterasan

*zengin: varsıl

*ölçüt: kıstas, kriter

* faks: belgegeçer

*örnek: model

*fakir: yoksul

*araba: otomobil

*acele: çabuk

*hak: adalet

* ırmak: nehir

* hikaye: öykü

* değerli: kıymetli

* basit: kolay

* istek: dilek

* his: duygu

* edebiyat: yazın

*  aleni: açık

* affetme: bağışlama

* kız kardeş: bacı

* akıl: us

* kıta: dörtlük

Çamur: balçık

*cimri: pinti

*kafa: baş

* cennet : aden

*tören: merasim

* temel: esas

* esir: tutsak

*edep: adap

* il: vilayet, şehir

*usta: ehil

* doğa: tabiat

* kural: kaide

*tartışma: münakaşa

*matem: yas

Güçlü: kuvvetli

*kıyı: kenar

*rehber: klavuz

*engel: mani

*medyum: kahin

*yetenek: kabiliyet, beceri

Anıt: abide

*ahenk: uyum

*Allah: Tanrı

* ilgi: alaka

* ama: fakat

*ana: anne

* aksi: ters

* ansızın: aniden

*vasıta: araç

*bozukluk: arıza

*işçi: amale

* hazır: amade

* amaç: erek

Apse: iltihap

*yemin: ant

*anlatım: ifade

*aş: yemek

Arzu: istek

*ata: cet

*asil: soylu

*ayakyolu: hela, tuvalet

Girişken: atak

*aylak: serseri

*acemi: toy

*ayrıcalık: imtiyaz

* aşırmak: çalmak

*aka: büyük

*ara: fasıla

*ayraç: parantez

*aza: üye

*nazar: bakış

*bayındırlık: imar

*batı: garp

*zevk: beğeni

* veteriner: baytar

*başvuru: müraacat

*bayağı: adi

*başkaldırı: isyan

*bencil: egoist

*belge: vesika

*bilgin: alim

* bilgisiz: cahil

*bilhassa : özellikle

*bilakis: tersine

*bilinç: şuur

*biçare: zavallı

*besin: gıda

*bereket: bolluk

*beyanat: demeç

*Celse: oturum

*ciddi: ağırbaşlı

*Cihaz: aygıt

*Cilt: ten

*çığlık: feryat

*çağrı: davet

*çizelge: cetvel

*çoğunluk: ekseriyet

*çehre: yüz

*çılgın: deli

*çeviri: tercüme

*çare: davet

*küsmek: darılmak

* dahil: iç

* darbe: vuruş

*delil: kanıt,ispat

*devinim: hareket

*dergi: mecmua

*değnek: sopa

*deri: ten

*dize: mısra

*doğu: şark

*dilbilgisi: gramer

*duru: berrak

Nesir: düzyazı

*edat: ilgeç

*ehemmiyet: önem

*ekonomi: ihtisat

*elbise: giysi

*eklem: mafsal

*enlem: parelel

*entari: giysi

*enkaz: yıkıntı

* emir: buyruk

*eylemsi: fiilimsi

*eylem: fiil

*faaliyet: etkinlik

*fer: ışık

*felç: nüzul

*füze: roket

*faiz: nema

*file: ağ

*feza: uzay

*umumi: genel

*gelenek: anane

*sır: giz

*güney: cenup

*sema: gökyüzü

*rasat: gözlem

*halbuki: oysa

Yaşam: hayat

*hasım: düşman

*hısım: akraba

Irk: soy

*hadise: olay

*ılıca: kaplıca

*kafiye: uyak

*yasa: kanun

*kas: adale

*kuşku: şüphe

*küme: grup

*kuzey: şimal

*müjde: muştu

*ender: nadir

*müstakil: bağımsız

Mektup: name

*nutuk: söylev

Onur: şeref

*ozan:şair

*oy: rey

Korkak: ödlek

*yel: rüzgar

*rüştiye: ortaokul

*nem: rutubet

*siyaset: politika

*pabuç: ayakkabı

*pasif: edilgen

*sözlük: lügat

*suni: yapay

Şafak: tan

 

 

Babalar Günü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Babalar Günü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Babamız, canımız bizim her zaman arkamızda duran en değerlimizdir. Babalar evlatları için her türlü zorluğa göğüs geren tıpkı anneler gibi onlar da çocuklarını koşulsuz seven canlardır. Baba demek can demektir, baba demek sığınabileceğin sıcacık bir kucak, gölgesinde gezebileceğin, güven duyabileceğin bir dağ demektir.


Gecesini gündüzüne katıp evlatlarına ekmek parası kazanmak için yollara düşüp aylarca evlerinden uzak kalan,  farklı ülkelerde çalışmak zorunda kalan, sıcacık güneşin altında saatlerce işçilik yapmak için, ustalık yapmak için canını dişine katan, evine ekmek götürmek için yerin kaç kat  altında kömür madeni çıkarmakla uğraşan ve tek dertleri ailesi olan bu kimseler ve sayamayacağım daha milyonlarca babalar, babalarımız  baş üstünde taşınmalıdır. Dünyada güven duyabileceğiniz iki kişi anne ve babadır. Çünkü kimse bizi onlar gibi karşılıksız sevemez, kimse bize onlar gibi yürekten üzülemez ve tabi ki kimse bizi onlar kadar koruyamaz ve kollayamaz.

 

Nasıl ki babalarımız bize ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyorsa biz evlatlar da onlara gerekeni yapmalıyız. Onlar bakıma muhtaç olsun, olmasın her zaman yanlarında olmalıyız, gönüllerini almalıyız, onlara gücümüzün yettiği şekilde çeşitli hediyeler almalı ve gönüllerini kazanmalıyız. Babamızın hayır duasını almalıyız, onlara asla kötülük etmemeliyiz ve babalarımızın   değerini sonsuza kadar bilmeliyiz. Baba olmuş,  ya da hiç baba olmadığı halde yetim, öksüz bir yavruya babalık etmiş, yoldaşlık etmiş ve kimsesizleri kimsesiz bırakmamış babaların, emektar babaların, koca yürekli yiğit babaların, engelli çocuğunu hiç yılmadan yıllarca sırtında taşıyıp okula götürmüş cefakar ve fedakar babaların ve daha birçok emektar babalarımızın babalar gününü kutlar, yüreklerinden öperim.


Yaz Tatili İle İlgili Kompozisyon Yazınız. 
Yaz Tatili İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


 Okulların sona ermesi ile yaz tatili de başlamış oldu.  Tatil demek eğlenmek, gezmek, bol bol kitap okumak,  denize girmek, yakınlarımızı ziyaret edip güzel anılar biriktirmek demektir. Bu yıl her ne kadar virüsten dolayı okullar bir açılıp bir kapansa da eğitim uzaktan da olsa devam etti. Elbette uzaktan eğitimin okul kadar etkili olduğunu düşünemeyiz ama yine de iki dönem öyle böyle sona erdi. Öğretmenler uzaktan eğitimde ellerinden geleni yaptı öğrenciler de bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştı. Her evde internet, tablet olmadığı için eğitimden mahrum kalan çok sayıda öğrencileri de unutmamak gerek elbette. Yeni dönemde telafi eğitimler yapılarak eğitimden ve öğretimden mahrum kalan öğrencilerimizin umarım eksiklikleri giderilmeye çalışılır.


 Korona virüs şu günlerde hem dünyada hem de ülkemizde azalmaya başlamış durumda. Aşılanmanın da tamamlanmasıyla sonbaharda daha güzel günler ve aydınlık yarınlar bizim olacak inşallah.  Her ne kadar yaz tatili gelmiş olsa da bu dönemde mesafe ve hijyene yine de dikkat etmeliyiz. Bu tatilde ilk olarak güzelce bir dinlenmeliyiz. İlk bir kaç günü dinlenerek, yeşil alanları gezerek geçirmeliyiz. Doğanın tadını, yaz mevsiminin güzelliklerini , iğde ağaçlarının kokusunu, hanımelini, yaseminin kokusunu içimize çekerek önce bir ruh temizliği yapmalıyız. Bitirdiğimiz dönemin kitapların ve defterlerini güzelce bir yere kaldırıp koymalıyız. Daha sonra evde bol bol dinlenmeli, uyumalı, ailemizle birlikte sevdiğimiz yemekleri, pastaları, kurabiyeleri yapmalıyız. Komşumuzun çocukları ile sosyal mesafeli oyunlar oynamalıyız, güneşi bol bol almalıyız ve vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininden güneş sayesinde yararlanmalıyız. Tabi ki saatlerce de güneşin karşısında durmamalıyız.  Annemizin genel ev temizliğine yardım etmeliyiz ve yaşadığımız ortamı tatil sürecinde tertemiz etmeliyiz. Dışardan topladığımız renkli çiçekleri bir vazoya koyup odamızın daha da güzel görünmesini sağlamalıyız. Bu süreçte kitap okumayı alışkanlık halinde getirmeliyiz ve okumayı boş zamanı doldurma gibi görmemeliyiz. Genel kültürümüzün artması için bol bol kitap okumalı, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri de elimizden geldiği kadar takip etmeliyiz. Yaşamın tadını, anın kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle güzel vakit geçirmeliyiz. 


İmkanımız varsa tatile gitmeli, kumsalda bol bol eğlenmeli, top oynamalı ve hayatın tadını çıkarmalıyız.  Tatilde  mutlaka yapacak bir etkinlik bulmalıyız  ve  çeşitli kurslara  gitmeliyiz. Mesela bağlama kursu, el işi kursları, satranç kursu, ata binmeyi öğrenmeyi, yüzmeyi öğrenme  gibi beceriler edinmeliyiz Yeteneğimizde hangisi varsa mutlaka bir spor dalına yazılmalıyız.. Futbol, basketbol, hentbol, voleybol vb . gibi.  Yaz tatili diye sadece yatarak vakit geçirilmemelidir. Saatlerce televizyon, telefon ve tablet başında vakit öldürülmemelidir. Kendimizi geliştirmeli ve bize faydalı olan etkinlikler yapmayı da ihmal etmemeliyiz.Somutlaştırma (Somutlama) Nedir, Somutlaştırma İle İlgili Örnekler


Somutlaştırma  (Somutlama) Nedir, Somutlaştırma İle İlgili Örnekler


Soyut bir kavramı, somut bir kelime ile anlatmaya  somutlaştırma denir. Somutlaştırma cümlelerinde benzetmeden  yararlanılır. Soyut kavramların anlaşılması zordur. Bu kavramların daha iyi anlaşılması için soyut olan kelimeler somut olanlar ile yer değiştirebilir. Bu şekilde somutlaştırma yapılarak anlatılmak istenenler daha iyi anlatılır ve anlaşılır.

Örnekler:

*Annem yemeğe sevgisini katmıştı.

 Not:  Sevgi kelimesi   normalde soyut bir kavramdır. Ancak bu cümlede yemeğe katılan  somut bir malzeme gibi anlatılmıştır.

 

       *Kurduğum hayaller  yine suya düşmüştür.

    

        Not: Hayal kelimesi normalde soyut kavramken burada somutmuş gibi bir anlamda kullanılmıştır. Yani somutlaştırma yapılmıştır.

·         Birazcık  yüreği  olsa o çocuklara annelik yapar, sırtını dönüp gitmezdi.

·         Not:  Bu cümlede yürek kelimesi  cesaret anlamı katmıştır. Cesaret ise soyut bir kavramdır ve somut bir organımız olan  yürekle anlatılmaya çalışılmıştır. Kısacası somutlaştırma yapılmıştır.


·       *  Bu kötü fikirleri kafandan atmanı istiyorum.

·         *  Öfkesi coşkun bir ırmak gibiydi.

·         * Zaman akıp gidiyor, dur demek olmaz.

·         *  Baharda yağan yağmurlar gibi huzur istiyordu gönlüm.

·         *  Umutlarımı kırdın, hayallerimi yıktın.

·         * İyiler her zaman kazanmaya devam edecektir.

·         *  Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.
·         

 


Çocuk Sevgisi İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Çocuk Sevgisi İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


İnsanı yaşama bağlayan, bize sevmeyi, sevilmeyi ve en çok da umudu aşılayan kimseler,  o tertemiz kalpleri ve minicik elleri olan güzel yürekli çocuklarımızdır. Çocuk olmak dünyanın en saf ve en doğal halidir aslında. Onları koşulsuz ilgi ve sevgi ile sevmek ve onlara bağlanmak yaşama tat katar. Tüm çocuklar sevilmeye, saygı görmeye ve iyi bir eğitim almaya  layıktır. Her çocuk candır ve biriciktir. Çocuklar küçük yaşta iyi bir aile terbiyesi almalı, aile fertleri onların eğitimi için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapabilmelidir. Çünkü ağaç yaşken eğilir.

 

Nerede sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyan, ana ve babasını kaybetmiş ya da kaybetmediği halde ana, baba sevgisi almamış çocuklara gereken ilgi gösterilmelidir. Onların duygu ve düşünceleri önemsenmelidir. Onlar ile konuşurken bile onların göz hizasına inilmelidir. Sevdikleri oyunlar birlikte oynanmalı, koşmalı, kırlarda gezmeli, bağırıp çağırılmalı ve streslerinin atılması sağlanmalıdır. Onlara verilecek en büyük hediye sevgi ve ardından gelecek olan saygıdır. Bizler onları koşulsuz sevdiğimiz  sürece onlar da bu sevginin farkına varacak ve kendilerini geliştirmek için, daha çok öğrenmek isteyecekler ve hayata daha da bağlı olacaklardır. Sevgiye doymuş çocuk kimseye kötülük etmeyecek, kimsenin canını yakmayacaktır. Can yakmanın, kalp kırmanın kötü bir şey olduğunun farkında olacak, bu bilinçle yaşamaya devam edecektir. İçinde yaşadığı topluma, ülkeye, dünyaya faydalı bir birey olmak için mücadele edecek, mücadelesi hep olumlu şeyler üzerine olacaktır.

 

 Onların seviyesine inmenin en etkili yolu ise onlarla oyun oynamak, onların dünyasına girebilmektir. Onların dünyası çok farklıdır. Masumdur, cennet bahçesi gibidir. Çünkü onlar paylaşmayı bilirler, merhametli olmayı bilirler, kimseye zarar vermemenin insanı mutlu edeceğini bilirler. Kötülük düşünmezler, kin tutmazlar. Keşke bizler de her zaman çocuklar gibi masum kalabilsek ve koşulsuz sevmeyi, karşılık beklemeden insanlara iyilik etmeyi başarabilsek dünyamız ne de güzel olurdu.

Çocuk sevgisi ile ilgili şu söz de çok hoştur:

* “ Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklar ile vakit geçirin.” Dostoyevski

Çocuklarımız bizim en büyük servetimizdir. Onun için bu elmasların değerini bilmeliyiz ve onlara güzel ahlaklı olmayı öğretmeli ve onların nitelikli bir eğitimden geçmesini sağlamalıyız. Tüm bunlar olduğu zaman dünyamız daha güzel ve daha aydın olur.

 

Eğitimde Oyun İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Eğitimde Oyun İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Eğitim, belli bir bilim dalında , belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işidir. Eğitim ve öğretim bir toplumun gelişmesinde en önemli  etkendir. Bugün dünya genelinde ki gelişmiş ülkelere baktığımızda o ülkelerin eğitim ve öğretime ne kadar çok önem verdiklerini, görürsünüz. Çünkü o ülkelerin çocuklarına verilen eğitim sadece kitapla sınırlı kalınmamış, yaparak yaşayarak eğitim verilmiştir. Bu da elbette oyunlar sayesinde olmuştur ve bu oyunlar da eğitici de oyunlardır. Bugün Finlandiya'nın eğitim sisteminin ne kadar harika olduğuna baktığımızda eğitimde oyunun  çok etkili olduğunu bu ülkelerin eğitim sisteminde görebiliriz.


 Eğitimin vazgeçilmez parçalarından biri ise oyundur. Özellikle çocuklar için çok ayrı bir öneme sahip olan oyunlar, çocukların gelişimi üzerinde son derece etkili ve geliştiricidir. Oyun, eğitimin temel yapı taşlarından birisidir. Çünkü oyunlar sayesinde etkili ve pekiştirici öğrenme olur.  Bireyin kendini anlatabileceği en etkili yol oyundan geçer. Çocuklar ile  oyunlar oynanarak onun hangi psikolojide olduğunu, bize neler anlatmak istediğini uzmanlar eğitimdeki teknikler ile çok iyi anlar ve çocuğun ne durumda olduğu, neler yapmak istediği de oyunlar sayesinde ortaya çıkar. Çocuk oyun sayesinde duygularını dışa vurur, rahatlar, sıkıntılarını sütünden atar ve bir güzel ruhsal boşalma ve rahatlama sağlar aynı zamanda.


Çocuğun hem fiziksel, hem psikomotor hem de duygusal gelişimini olumlu yönde etkileyen eğitici oyunlar çocuklara çok faydalı olur. Örneğin;  eşleştirme kitapları, yapbozlar, lego oyunları, satranç vb gibi oyunlar çocukların zekasını geliştirir, odaklanmasını geliştirir, ve onların zihinsel ve  mantıksal açıdan da gelişmesine katkıda bulunur. Çocukların hayal gücünü geliştirmek, onları gerçek yaşama hazırlamak, çocukluğunu yaşamak için onlara verilecek en güzel armağan onlar ile vakit geçirmek ve onlara eğitici oyunlar sağlayabilmektir. 


Sadece zeka oyunları değil, bir çocuğun okulda arkadaşları ile, komşu çocukları ile oynadığı sokak oyunları da onların fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerine ve gelişimlerine katkı sağlar. Oyun sayesinde çocuğa binlerce şey öğretilebilir. Örneğin; yardımlaşma, dayanışma, iş birliği içinde hareket edebilme, empati, kurabilme ve daha çok sayıda beceri kazandırabilir. Drama yöntemi ile de çocukların ruh halleri oyun sayesinde ortaya çıkarılabilir.


Yetişkinler çocuklarına mutlaka vakit ayırmalı ve onlar ile kaliteli vakit geçirerek güzel oyunlar oynamalıdır. Çocukların mutlu olması için, hafızalarının güçlü olması, kelime hazinelerinin gelişmesi ve toplum içinde kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için mutlaka oyuna zaman ayrılmalı ve hayatın tadı ve anın güzelliği de kaçırılmamaya çalışılmalıdır.

Bilim Adamı Olmak İster Misiniz? Niçin?

 

 Bilim  Adamı Olmak  İster Misiniz? Niçin?


Bilim demek; yöntemle elde edilen ve uygulama ile doğrulanan, her zaman ve her yerde kesinlik ve geçerlik özelliği taşıyan dizgesel ve yöntemli bilgiye “bilim” denir.

Bilim adamı ise;   Herhangi bir bilim dalında bilimsel çalışmalar yapan, üniversitede  bilim dalında  dersler veren kimseye bilim adamı denir.

Bilim adamı olmak, yaşadığım coğrafyaya ve dünyaya faydalı olmayı çok isterdim. İnsan bilim adamı olunca kendini daha çok geliştirir ve insanlığa faydalı buluşlar ve icatlar gerçekleştirir. Böyle olunca da dünyamız bilim ve teknoloji alanında gelişir. İşte tüm bunlardan dolayı ben de bilim adamı olmak ve insanlığa katkı sağlamak isterdim.

Bilim adamlarında merak daha çok olduğu için, insanlığa faydalı işler yaptıkları için, kararlı oldukları için, akılcı davrandıkları için, herhangi bir otoriteye bağlı olmadıkları için, tarafsız oldukları için ve tüm bunları yaparak amaçlarına deney ve gözlemle ulaştıkları için ben de bilim adamı olmak isterdim. Öldükten sonra bile arkamdan hayır dua almak için, gelecek kuşaklara örnek ve aydın bir insan olmak için bilim adamı olmak isterdim. Örneğin; Aziz  Sancar ve korona virüs  aşısını bulan ve Almanya’da yaşayan bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem  Türeci gibi çalışkan, başarılı ve dünyaya örnek  bu insanlar gibi  olmak isterdim.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünden dolayı da bilim adamı olmak isterdim:

“ Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”