Kitap Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenleri Nedenleriyle Birlikte Açıklayınız.

 

Kitap Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenleri Nedenleriyle Birlikte Açıklayınız.


Kitap okumak ve bunu alışkanlık haline getirmek yaşamımız boyunca bize fayda sağlayacak ve genel kültürümüzü artıracaktır. Kitap okumak güzel ve faydalıdır ama kitap seçiminde dikkatli olmak gerekir. Kitap seçiminde dikkat edilmesi gerekenler  şunlardır:


 İlgi duyduğumuz alan ve türü belirlemeliyiz öncelikle. Çünkü ilgi duymadığımız bir kitabı alıp okumaya başlar başlamaz sıkılabiliriz ve pişman olabiliriz. Onun için ilgi alanlarımıza giren kitaplardan seçmeliyiz. Henüz okuma alışkanlığı kazanmamış kişiler, ilgi duymadığı alanla ilgili kitaplar okurlarsa okuma deneyimleri olumsuz sonuçlanabilir. Ayrıca kişisel gelişimimize katkı sağlayacak kitaplar olmasına da dikkat etmeliyiz. Bunun için bu birinci kurala dikkat edilmesi gerekir. Kitaptaki görselden çok kitabın içeriğinin ne olup olmadığı hakkında önceden araştırma yapmalıyız ve içeriği, edebi dili anlaşılır kitaplardan seçmeliyiz. Kitap Kapağındaki resim çocukların anlayabileceği şekilde tasarlanmalıdır ve çocuklara uygun olmayan çizimlere yer verilmemelidir.


 Konusunda uzman olan ve büyük eserler yazan ve çok beğenilen kitaplardan satın almalıyız.  Bize günlük yaşamımızda katkı sağlayacak olan, hayata daha emin adımlarla yürüyebilmemizi sağlayacak olan kitaplara yönelmeliyiz ve nitelikli yazarların kitabını satın almalıyız. Aldığımız kitabın da korsan olmamasına dikkat etmeliyiz. Alanında uzman olmayan yazarların kaleme aldığı kitaplar, ister istemez hayatınızı olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı alanında kendini kanıtlamış ve kaliteli kitaplar kaleme alan yazarların kitaplarını tercih edilmelidir. Kitabın uzun ya da kısalığına değil niteliğine dikkat edilmelidir. Çünkü kimi zaman bin sayfa bir kitap fazla nitelikli olmayabilir. Bazen seksen sayfalık bir kitapta daha çok faydalanabilirsiniz. Buna da dikkat etmek gerekir.


 Kitabın adına ve başlığına dikkat edilmelidir. Gerçeklik algısı düşük başlığı olan kitapların okunmaya değer olmadığını  hepimiz biliyoruz. Kısa sürede zengin olmak,  bir haftada on kilo vermek, bir haftada yabancı dil öğrenmek gibi gerçeklik payı oldukça düşük başlığa sahip olan kitaplar, kendinizi geliştirmenize pek fayda sağlamayacaktır. Çünkü saydığımız bu başlıklar için disiplinli çalışmak ve  emek gerekir. Yaşımıza ve seviyemize uygun kitapları tercih etmeliyiz. Büyüklerimizin de onayını almalıyız ve onlar bizim hangi kitabı okuyacağımızı ve yaşımıza hangi kitabın daha uygun olacağını bilen kişilerdir. Onun için büyüklerin de deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmalıyız:

Bir Çocuk Dergisi Hazırlayacak Olsaydınız Dergide Hangi Bölümlere Verirdiniz?

 

Bir Çocuk Dergisi Hazırlayacak Olsaydınız Dergide Hangi Bölümlere Verirdiniz?


Çocuk dergileri çocukların sıkılmayacağı şekilde güzel bir şekilde hazırlanmalıdır. Çocuk dergisinin içinde eğlence köşesi olmalı, bilim sanat köşesi olmalı, spor köşesi olmalı, bulmaca, okuyucu mektupları, sağlıklı beslenme ve spor  ile ilgili bölümlere yer verilmelidir.  Örneğin;  Bilim çocuk dergisinin içindekiler bölümünden bir kesit sunmak istiyorum. İçinde yer alan başlıklar şunlardır:


– Ne Var Ne Yok

- Simit ve Peynir’le

- Bilim İnsanı Öyküleri

- Bosna Hersek’e Gidiyoruz

- Tara Nehri Kanyonu’nda

- Diş Hekimi Muayenesinde

- Farklı Hayvanlar, Farklı Dişler

- Kareleri Karalayın, Hayvanları Bulun

- Çoook Hızlı

- Etçil Bitkilerle Tanışın

- Ah Şu Sinekkapanlar Olmasaydı

- Antartika Mecaraları


- Yeni Bir Kitap

 Bilim Çocuk Sözlüğüm

- Sorun Söyleyelim

- İah Mat

- Evde Bilim

- .Çizmeli Harikalar

- Kakaounun Mutfağınıza Geliş Yolculuğu

- Çikolata İle İlgili İlginç Bilgiler

- Spor Yapın Beyninize İyi Bakın

- Robot Süpürge Nasıl Çalışır

- Gökyüzü Günlüğü

- Düşünereke Eğlenelim

- Mektup Kutusu

- Düşünerek Eğlenelim

Gözlem Defterinizden

- Sizden Gelenler

- Yanıtlar ve daha çok sayıda kategorilere ayırabiliriz. Başlıkların içinde bilim, sanat, kültür, tarih, coğrafya ve  daha çok bölümler hazırlayabiliyoruz.

İyi Bir Okur Olmak İçin Sadece Roman Okumak Yeterli Midir? Niçin?

 

İyi Bir Okur Olmak İçin Sadece Roman Okumak Yeterli Midir? Niçin?

 

İyi bir okur olmak için sadece roman okumak yeterli değildir. İyi bir okur olmak için her türden kitapla ilgilenmek gerekir. Sadece bir türe takılıp kalınırsa hem iyi bir okur olunamaz hem de iyi bir yazar olunamaz. Ne kadar çok farklı türden kitap okunursa o kadar çok iyi bir okur olunmuş olunur ve kişi genel kültürünü çok iyi bir şekilde de geliştirmiş olur. Her türden kitaptan okumak, farklı bilgiler öğrenmek kişinin kelime hazinesinin daha da genişlemesini sağlar ve bu da bireye olumlu yönde etki eder. 


Bunun için çok okumalı, farklı türden okumalı ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. İyi okur olmak; fazla okumak, hızlı okumak, bir yazarın tüm kitaplarını bitirmek ya da tüm klasikleri bitirmiş olmak değildir. İyi bir gözlemci olmak gerekir. Olayları yorumlama becerisi olmalıdır. Sorgulama becerisi olmalıdır, empati kurma becerisi olmalıdır. Okuduğu kitapta geçen metinle güçlü bir bağlantılı kurabilmelidir okur.  Kitaplara karşı yazar ve yayınevi ön yargılarımı tamamen bir kenara bırakmak gerekir. Kitabın içeriğini okumadan kitabın kapağı hakkında ön yargılı olunmamalıdır. 


Kitapta geçen olaylar arasında bağlantı kurulabilmelidir. Okumak belli kalıpların içinde kalmamalı, kendi sınırlarını çizeceğiniz bir alan olmalı. Size iyi gelenleri, bir şeyler öğrenebildiklerinizi yakınınızda tutmanıza fırsat verebilmeli. Başkalarına göstermek ya da paylaşmak için değil, kendiniz için okuyun ve farklı türler okuyarak daha iyi bir okur olmaya çalışacağınızı adım adım göreceksiniz.

Divan Edebiyatındaki İlkler ve Enler

 

Divan Edebiyatındaki İlkler ve Enler


Divan Edebiyatı (Kalisk Türk Edebiyatı 13-19. Yüzyıl)

İlk siyer örneği. Süretü’n Nebi- Erzurumlu Darir

En fazla fazel yapan padişah: Kanununi Sultan Süleyman ( Muhibbi- 16. yüzyıl)

İlk tezkire: Mecalüsis’ün Nefais- Ali Şiir Nevai ( 15. yüzyıl)

 Divan edebiyatının en lirik şairi: Fuzuli (16. yüzyıl9

Anadolu’da yazılan ilk tezkire: Hest Behişt- Sehi Bey ( 16. yüzyıl)

İlk seyahatname: Mir’atül Memalik- Seydi Ali Reis ( 16. yüzyıl)


İlk güvenilir tezkire: Tezkiret’ül Şuara- Latifi (16.yüzyıl)

İlk divan şairi: Hoca Dehhani (13. yüzyıl)

İlk hamse yazarı: Ali Şiir nevai- Mecalüs’ün Nefais (15. yüzyıl)

 Manzum olarak yazılan en önemli tezkire: Teşrifatu’ş Şuara- Güfti ( 17. yüzyıl)

 İlk hatıra kitabı: Babürname- Babürşah ( 16.yüzyıl)

Divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim (18.yüzyıl)

Dünya denizciliğinin ilk kılavuz kitabı: Kitab-ı Bahriye- Pir-i Reis ( 16.yüzyıl)

İlk antoloji örneği: Mecmuatü’n Nezair:  Ömer Mezid ( 15. yüzyıl)

Çocukara yönelik yazılan ilk eser: Hayriye- Nabi ( 17. yüzyıl)

İlk şehrengiz örneği: Edirne Şehrengizi- Mesihi ( 16.yüzyıl)

İlk manzum fıkıh kitabı: Kuduri- Gülşehri (15.yüzyıl)

Türkçe yazılan ilk fütüvvetname: Fütüvvetname- Haliloğlu Yahya Burgazi (13. yüzyıl)

Türk edebiyatının ilk büyük te’lif mesnevisi: Garipname- Aşık Paşa (14.yüzyıl)

Anadolu Türkçesinin bilinen en eski örneği: Çarhname – Ahmet Fakih (13. yüzyıl)


İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun- Katip Çelebi

Divan sahibi ilk Osmanlı Padişahı. Sultan 3. Murat ( 16.yüzyıl)

Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi: İskendername- Ahmedi (14.yüzyıl)

Şarkı nazım biçiminin kurucusu: Nedim 18.yüzyıl)

Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa- Taarruzname

Hilye türünün en önemli örneği: Hilye-i Hakani- Hakani 816. yüzyıl)

Sözlü Kompozisyon Türlerinde Başarılı Olmak İçin Neler Gereklidir Konu Kompozisyon

 

Sözlü Kompozisyon Türlerinde Başarılı Olmak İçin Neler Gereklidir Konu Kompozisyon


 Herhangi bir konunun, amacın, isteğin, duygunun, hayalin ve düşüncenin sözle anlatımına sözlü kompozisyon denir. Sözlü kompozisyon türleri kendi arasında ikiye ayrılır.

1) Hazırlıklı konuşmalar: Ne zaman, nerde yapılacağı, konusu ve amacı daha önceden bilinen, bir plan ve program doğrultusunda hazırlanılarak yapılan konuşmalardır.

2) Hazırlıksız konuşmalar: Yeri ve zamanı bilinmeden, koşulların zorlaması sonucu, aniden yapılan konuşmalardır.


Sözlü kompozisyon türlerinde başarılı olmak için  geniş bir kültür birikimine sahip olmak gerekir. Çok kitap okumak gerekir. Farklı yerleri, gezmek ve görmek ve oralar hakkında izlenim sahibi olmak gerekir.


 Kişisel gelişim için, etkili konuşmak için kişinin farklı türden kitaplar okuması ve daha kültürlü olması gerekir. Sözlü kompozisyon türünde başarılı olmak için ana dilin kurallarını ve inceliklerini öğrenmek ve en iyi şekilde bilmek gerekir. Kuvvetli bir mantık sahibi olmak gerekir. Konuşmalarla davranışların uyumlu olması gerekir. İyi bir gözlemci ve iyi bir araştırmacı olmak gerekir. 


Konu bulmak gerekir. Anlatımı bozan ifadelerden kaçınmak gerekir. Sesi, jest ve mimikleri iyi kullanmak gerekir. Dinleyicilerin durumlarını göz önünde bulundurmak gerekir.

Mart İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 

Mart İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 

Mart kuruluk, nisan yağmurluk. Mart ayında fazla yağış olmaz, nisan ayındaki bol yağışlar toprağın bereketini artırır ve ürün verimli  olur.

Mart çıkmadıkça dert çıkmaz: Mart ayı kış ve yaz arasındaki geçiş dönemi olduğu için bu arada insanlar hastalıklara karşı kendilerini koruyamazlar, daha kolay hastalığa yakalanırlar. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır: İnsanlar mart ayındaki aşırı soğuklardan dolayı ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.


 Mart dokuzunda çıra yak, bağ buda. Mart ayının dokuzunda bağların kesinlikle budanması gerekir, bu iş gündüz yetiştirilemezse gece çıra ışığında yapılmaya değecek kadar önemlidir.

Mart çıktı, dert çıktı: Bahar ayı olmasına rağmen yılın en çetin günleri mart içinde olur. Mart ayının sona ermesiyle birlikte kış da sona ermiş demektir.

Mart içeri, pire dışarı: Birbirlerinden hoşlanmayan iki kişi bir yerde karşılaşırlarsa biri orayı terk eder.


Mart yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övünür: Mart ayında çok yağmur yağması nisan ayının daha yağışlı geçeceğinin göstergesidir. Nisan ayında çok yağmur yağdığında çiftçinin yüzü güler, ürünü bereketli olur.

Mart martlar, kaz yumurtlar: Mart ayı geldiğinde ve soğuk günler yavaş yavaş geride kaldığında tavuklar yumurtlamaya başlar.

Mal İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 

Mal İle İlgili Atasözleri ve Anlamları


Mal melameti örter:  Zenginlik, kişinin ayıplarını kapatır.

Mal müşteriye göre satılır: Bir malın alıcı varsa o mal satılabilir, yoksa satılması mümkün değildir.

 Mal bulunur, can bulunmaz: Çalışarak kazanç sağlanabilir, mal ve mülk sahibi olunabilir fakat sağlıklı olmadığımız zaman bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü sağlıklı olmayan bir beden ve ruh çalışıp bir şeyler kazanamaz. Bu yüzden insan, sağlığının kıymetini bilmeli, onu tehlikeye atmamalıdır.


Mal adama hem dost hem düşmandır: Zenginlik insanı rahat yaşattığı gibi birtakım sıkıntılara da sokabilir. Malı çok olan rahat olsa da onu istemeyen düşmanları da olabilir.

 Malını yemesini bilmeyen zengin  her gün züğürttür: Kimi insanlar çalışarak para kazanmasını çok iyi bilirler fakat kazandıklarını kullanmasını ve huzur içinde yaşamasını bir türlü bilemedikleri için paraları ve imkanları yok gibi yani yoksul gibi yaşarlar

 Malı ongun olanın adı angın olur: Malından çokça ürün alan kişiden her yerde becerikli olarak bahsedilir.

 Malını yemeyenin malını yerler, adını aptal korlar: İnsan kazandığı malı yemesini, keyif yapmasını da bilmelidir. Eğer malını yemezsen arkadan gelenler o serveti kafasına göre harcarlar. Bir de serveti yiyenler yemeyeni aptal olarak suçlarlar. Onun için malımızı yemeli, kendimize de yatırım yapılmalıdır.

Mal sahibinin burnu kanamadıkça işçinin teri çıkmaz: İşveren kimse işçileri ile kendi de çalışıyorsa işçileri de canla başla çalışır ve mal üretimi de daha bereketli olur.

Malın iyisi boğazdan geçer: Kullanamadığı bir malın insan için bir değeri olmaz.

Yeniden Başlamak İle İlgili Özlü Sözler

 

Yeniden Başlamak İle İlgili Özlü Sözler


Yaşadığımız sürece başımıza ne gelirse gelsin hayattan umudu kesmemek gerekir. Her zorluğa rağmen yeniden hayata başlamak, yeni hayaller kurmak ve çalışmak kişiyi istediği hedefine er geç de olsa ulaştıracaktır.


Yeniden başlamak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Daha son sözü söylemedi hayat; belki yarınlar, mutlu sonlar var?”  Nazım Hikmet.

“Kimse geçmişe dönüp yeniden başlayamaz ama herkes bugün yeni bir başlangıç yapıp sonu değiştirebilir.” Maria Robinson

“Kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir.”  Carl Bard

“Her yeni başlangıç, yeni bir umudu da beraberinde getirir.” Canan Tan


“Ah yeniden başlamak hayata; çocukluğa, aşka ve sanata.” Cahit Sıtkı Tarancı

“Girmeye korktuğunuz mağaranın içinde aradığınız hazine var.” Joseph Campbell.

“Yeni bir hayal kurmak ya da yeni bir amaç edinmek için asla yaşlı değilsin.” C.S. Lewis.

“Her şeyini kaybettiğini söylemeye cesaretin varsa hiçbir şey kaybetmiş sayılmazsın, yeniden başlamalıyız.” Julio Cortazar

“Birine hoşça kal diyebilecek kadar cesaretinizi toplarsanız hayat size yeni bir merhaba ile selam verir.” Paulo Coelho

“Biten bir aşkın hemen ardından bir başkasıyla başlayan şeyin adı, ilişki değil çelişkidir.” Pablo Neruda

“Yeniden düşünmeye başlamak, yeniden yaşamaya başlamanın mutlak şartıdır. “Ali Suad

“Bir işe girişmek için iyi bir gerekçemiz yoksa ona başlamak için iyi bir neden var demektir.” W. Scott.

“Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur.”  Şems-i Tebrizi.


“İlerlemenin sırrı başlamaktan geçer. Başlamanın sırrı ise tek bir seferde yapılması zor olan karmaşık işleri üstesinden gelinebilir daha küçük işlere bölmekten.”  Mark Twain

“Başlamak için şartların mükemmel olmasını beklemeyin. Şartları mükemmelleştiren başlangıcın kendisidir.”  Alan Cohen.

“Hakikate giden yolda yapılabilecek iki yanlış vardır: Birincisi yolun sonuna kadar gitmemek ikincisi hiç başlamamak.” Buda.

“İşlerinizi yapmaya gerekli olanla başlayın imkânlı olanla devam edin. Bir de bakmışsınız ki imkânsızı başarmışsınız.”  Saint Francis of Assisi.

“Bundan yirmi yıl sonra yaptığınız şeyler yüzünden değil yapmadıklarınız yüzünden pişman olacaksınız. Çözün düğümleri. Güvenli limandan uzaklara açılın. Rüzgârları yakalayın. Keşfedin. Hayal edin.” Bulun. Mark Twain.

20 Tane Deyim ve Anlamları

 

20 Tane Deyim ve Anlamları


1) Kendini bırakmak: Artık vücuduna ya ya da giyim kuşamına dikkat etmemek, özen göstermemek anlamında kullanılan deyimdir.

2) Kendi kendine gelin güvey olmak: Başkasıyla birlikte kararlaştırılması gereken işi kendi başına tasarlayıp olmuş saymak.

3) Ekmek elden, su gölden: Çalışamadan başkasının kazancı ile beslenen kişiler için kullanılır.

4) Benim gönlüm öküz ile danada, onun gönlü rastık ile kınada: Ben zorunlu ihtiyaçlarla uğraşırken, o süs ve eğlence peşinde söylenmiş deyimdir.

5) Dili damağı kurumak: Çok konuşmaktan ya da susamaktan ağzı kurumak.

6) Dili ağırlaşmak: Güç konuşur duruma düşmek.


7) En akıllısı değirmende yoğurt öğütüyor: Hepsi birbirinden budala anlamında kullanılan deyimdir.

8) Eme seme yaramamak: Takdir edilmemek

9) Elini oynatmak: İşi çabuk yapmak

10)Gayretine dokunmak: Eleştirilere kızarak yapamayacağı sanılan işi başrmaya girişmek

11) Gönül eğlendirmek: Geçici bir sevgi göstererek hoşça zaman geçirmek

12) Gömleğinden geçirmek: Birini evlat edinmek

13) Gözünü dört açmak: Çok dikkatli olmak

14) Gözüm görmesin: Onu görmek istemiyorum.

15) Hem camide hem kilisede mum yakmak: İkiyüzlülük etmek


16)  Hayatını yaşamak: Dilediği gibi yaşamak

17)  İş bilem: Becerikli olmak

18) İp ipullah sivri külah: Malı ve mülkü olmayan, çocuğu olmayan kişiler için kullanılan deyimdir.

19)  Kapı dışarı etmek: Kovmak

20) Kana susamak: Öldürme hırsı içinde olmak.

John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

 John Steınbeck’in Fareler ve İnsanlar  Kitabında Geçen Özlü Sözler

George ve Lennie adlı iki arkadaşın tek amacı huzur içinde yaşayabilecekleri kendilerine ait bir arazi satın alabilmektir. İkisi çok yakın arkadaştırlar. George ufak tefek bir adamdır ama Lennie iri yarı adamdır ve korkulacak derece bir güce sahiptir ve zekasında sorun vardır. Bu ikilinin hikayesini anlatan harika bir kitaptır Fareler ve İnsanlar.


Fareler ve İnsanlar kitabında geçen özlü sözler şunlardır:

“Mutsuz bir ruh, mikroptan daha çabuk öldürür.”

“İnsan olmak kolay değildir, hele ki insanca’ yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa!”

"İnsan çıldırır kimsesi yoksa"

"Bizim gibiler, çiftlikte çalışan erkekler yeryüzün­deki en yalnız erkeklerdir. Onların aileleri yoktur. Kendilerini hiçbir yere ait hissetmezler. Bir çiftliğe gelir, çalışır, biraz para kazanırlar, sonra kasabaya gidip kazandıklarını birkaç saat içinde harcarlar, bir de bakarsın ki yeniden yola düşmüşler başka bir çiftliğin kapısını çalmak için. Hayattan hiçbir bek­lentileri yoktur onların."


“Umutlarının öyle fazla coşmasına izin vermezsen, hayal kırıklığına uğramazsın.”

“Konuşuyorlar ya da hiç konuşmadan karşılıklı oturuyorlardır ya , önemli olan budur işte!”

“Biri ötekine anlatıp durur, ötekinin duyup duymadığının ya da anlayıp anlayamadığının hiçbir önemi yoktur.”

“Birine alıştın mı onu kolay kolay başından atamıyorsun.”

“İnsanlarla arasına belli bir mesafe koyardı ve onlardan da bu mesafeye saygı göstermelerini beklerdi.”

“İnsanoğlu ne yapar, hiç kimse bilemez.”

“Bu dünyada emin olduğum bir şey varsa, o da kimsenin başkasının yaşamına karışmaya hakkı olmadığıydı.”

"İnsanın iyi olmak için akla ihtiyacı yoktur. Hatta bana zaman zaman tam tersi olmalı gibi gelir. Çok zeki birini ele al, hemen hiçbir zaman iyi biri olmadığını görürsün."

“Biz onlara benzemeyiz! Peki neden? Çünkü... Çünkü sen varsın benim yanımda ve ben varım senin yanında, bu yüzden işte..”


"Kitaplar bir halta yaramaz. İnsanın birine ihtiyacı vardır, birine yakın olmak ister." İnler gibi devam etti. "Kimsesi yoksa delirir insan. Kim olduğu hiç önemli değildir, yeter ki yanında biri olsun. İnanın bana, insan fazla yalnız kaldı mı, hastalanır."

“Farkına varamadığımız her şey, bizim en büyük hatamız olmaya mahkumdu.''

"Sana bir şey diyeyim mi? İnsan çok uzun süre yalnız kaldı mı hastalanır, yalnızlıktan hastalanır. "

“Hep birbirinizden korkuyorsunuz siz, işte sorun burada. Her biriniz, ötekilere açık vermekten korkuyor.”