Türkçe Dersi Testler


Online Türkçe Testleri Çöz

- Amaç-Sonuç ve Sebep-Sonuç Test Soruları

Anlatıcı Bakış Açıları İle İlgili Test

- Anlamına Göre Fiiller İle ilgili Test Soruları 

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Test

Bağlaçlarla İlgili Test Soruları

- Basit - Türemiş - Birleşik Kelimeler İle İlgili Test 

- Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Test

- Büyük ünlü uyumu ile ilgili test (5. sınıf )

- Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Online Test

- Cümlede Anlam İle İlgili Test Soruları

Cümlede Vurgu İle İlgili Test

- Cümlenin Ögeleri İle İlgili Test-1

- Cümlenin Ögeleri İle İlgili Test - 2

Cümlenin Temel Ögeleri İle İlgili Test-1


Cümle Türleri İle İlgili Testler

- Anlamına Göre Cümleler İle İlgili Test 

- Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test 

- Kurallı ve Devrik Cümleler İle İlgili Test 

- İsim ve Fiil Cümleleri İle İlgili Test - Cümleye Hakim Olan Duygular İle İlgili Test 

- Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler İle İlgili Test


Doğrudan Anlatım ve Dolaylı Anlatımla İlgili Test

- Duygusal ve Abartılı İfadelerle İlgili Test-1

- Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler İle İlgili Test

- Edat, Bağlaç ve Ünlemler İle İlgili Test Soruları 

- Edat , Bağlaç , Ünlemler İle İlgili Test Soruları - 2

- Edatlar İle İlgili Test Soruları

Ek Fiil, Basit Zamanlı Fiiller, Birleşik Zamanlı Fiiller İle İlgili Test

- Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar İle İlgili Test

Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Test Soruları

- Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları
- Fiillerde Kip ( Anlam, Zaman ) Kayması İle İlgili Test-1

- Fiillerde kip , zaman kayması ve şahıs ile ilgili test

- Fiillerde Kip İle İlgili Test Soruları

Fiilimsiler İle İlgili Test-1

Fiilimsiler İle İlgili Test-2 (Kolay)

- Fiilimsiler İle İlgili Test-3

- Fiilimsiler İle İlgili Test-4

Gerçek Anlam-Mecaz Anlam-Yan Anlam İle İlgili Test

- Genel Anlamlı-Özel Anlamlı Sözcükler İle İlgili Test
Haber Kipleri ile İlgili Test Soruları
- İkilemelerin Yazımı İle İlgili Test Soruları 

- İsim Tamlamaları İle İlgili Test-1

- İsim Tamlamaları İle İlgili Test-2 

- İsmin Hal Ekleri İle İlgili Test Soruları

- Kalıplaşmış İfadeler İle İlgili Test
 Soruları

- Kelimeleri Alfabetik Sıraya Dizme İle İlgili Test

- Kelimeleri Farklı Görevde Kullanma İle İlgili Testler
Kök, Yapım Eki, Çekim Eki İle İlgili Test

- Kökler İle İlgili Test Soruları 

Küçük Ünlü Uyumu İle İlgili Test-1

- Noktalama İşaretleri İle İlgili Test-1

- Özelden Genele Genelden Özele Cümleler İle İlgili Test Soruları

Öznel ve Nesnel Yargılar İle İlgili Test

- Örtülü Anlam İle İlgili Test

- Sayıların Yazılışı İle İlgili Test

Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç İle İlgili Test

Sıfatlar İle İlgili Test

- Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler İle İlgili Test

- Sözcükte Anlam İle İlgili Test

Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları -2

- Tarihlerin Yazılışı İle İlgili Test Soruları

- Yakın Anlamlı Kelimeler İle İlgili Test
- Yazım Kuralları İle İlgili Test-1

- Yazım Kuralları İle İlgili Test - 2 

Yazımı Karıştırılan Sözcükler İle İlgili Test-1

Zarflar İle İlgili Test

- 5N 1K Soruları İle İlgili Test

- 7. Sınıf Yapısına Göre Fiiller İle İlgili Test Soruları

Deneme Sınavları

5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı-1


6. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Deneme Sınavı


1 yorum:

Deneme