6. Sınıf Türkçe Dersi Deneme Sınavı-1

6. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " yaş " kelimesi " bir işin zor gerçekleşebileceği " anlamında kullanılmıştır ?
A) Balkona astığımız elbiseler hala yaş gözüküyor .  
B) Bu takımla bizim işimiz çok yaş , dedi .
C) Dallardaki yaş meyveleri toplamaya başladık .
D) Belli bir zamandan sonra yaş yalnızca sayısal bir anlam ifade ediyor .
2. " O her zaman yumuşak sözlerle bizi ikna etmeyi başarırdı . " cümlesindeki aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?
A) yumuşak
B) sözler
C) ikna
D) başarır
3. " Bir işe ya da bir şeye gerekli önemi verir , onu korumak ve geliştirmek için gerekli bakımları yaparsan güzelleşir ama gerekli bakımları yapmazsan dağılır , bozulur " anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Aş taşınca kepçeye paha olmaz .
B) Bakarsan bağ , bakmazsan dağ olur .
C) Taşıma su ile değirmen dönmez .
D) Kaçan balık büyük olur .  
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içerisinde belirtilen söz sanatı bulunmamaktadır ?
A) Yemek yemeye yemeye tığ gibi kalmıştı . ( abartma )
B) Kelebekler neşeyle kanat çırpıyorlardı . ( kişileştirme )
C) Minik Fare'yi izleyen çocuk "Çok beğendim . " dedi . ( konuşturma )
D) Bir çita kadar çevik hareketleri vardı . ( benzetme )
5. " Sivas, tarihi çok eski dönemlere dayanan , şirin bir Anadolu şehridir . " cümlesinin kişisel bir yargı taşımaması için altı çizili kelimelerden hangisinin cümleden çıkarılması gerekir ?
A) tarihi
B) dönemlere
C) Anadolu
D) şirin


6. " ……. dışarı çıktım . " cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle sebep-sonuç anlamı taşır ?
A) Ekmek almak için
B) Kütüphaneye gitmek üzere
C) Canım sıkıldığı için
D) Arkadaşlarla buluşmak için
7. Üniversite okuyorsanız elbette bütün derslerin kendine göre zor yanları var . Üst düzey bir eğitim aldığınız için bu gerçeği kabul etmek zorundasınız . Bu yüzden derslerime kolay ya da zor diye yaklaşmak yerine anlamaya çalıştım . Ama yine de bir ders adı söylemem gerekirse matematik derdim .
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir ?
A) Üniversitede en zorlandığınız ders hangisiydi ?
B) Üniversite okumak zor mudur ?
C) Üniversitede başarılı olabilmek için ne yapmak gerekir ?
D) Üniversite hayatınız nasıl geçmişti ?  
8. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız . Kendinizi işinize vermeli , yaptığınız işte en iyisi ve en başarılısı olmaya çalışmalısınız ……. çok çalışmanın ailenizi , arkadaşlarınızı ihmal etmek anlamına gelmediğini de bilmelisiniz .
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz ?
A) ama
B) fakat
C) ancak
D) oysa


9. Tiyatroda hata yapma şansınız yoktur . Çünkü olay canlı canlı izleyicilerin karşısında gerçekleşmektedir . Oysa sinemada bir sahnenin çekiminde hata yapıldığı zaman yeniden çekme imkanınız vardır . Tiyatro izleyici ile birkaç metrelik bir mesafede samimi bir ortamda gerçekleşirken sinemada bu samimiyet yoktur . Tiyatro evimizin bir odası gibidir tıpkı hayatımızın bir parçası olduğu gibi .
Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez  ?
A) Karşılaştırma yapılmıştır .
B) Örneklendirmeden yararlanılmıştır .
C) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır .
D) Düşünce yazısından alınmıştır .
10.
Neredeyse tüm kasları çalıştırması sebebiyle yüzme birçok uzman tarafından en faydalı spor olarak gösterilmektedir . Tüm kasların çalışması yüzme esnasında suya karşı uygulanan direnç ve kuvvet ile yakından ilgilidir . Yüzme metabolizmanın düzenli çalışması , kan dolaşımı ve dolaşım sistemi üzerinde çok olumlu etkiler meydana getirmektedir . Tabi tüm bu faydaları görebilmek için yüzülen suyun hijyen koşulları açısından uygun olması gerekmektedir .
Bu parçanı konusu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yüzme sporunda temizliğin önemi 
B) Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler
C) Yüzme sporunun faydaları
D) Yüzme sporu ve kas gelişimi

11. İşlemeye müsait olan taş türlerinin murç , oyma kalemi ve çekiş gibi araçlarla yontulması ile ortaya çıkarılan dantel gibi işlenmiş taşlar taş işçiliğinin ürünleridir . Bu sanat cami , çeşme , mezar taşı yapımı vb. birçok alanda kullanılmıştır . Günümüzde eskisi kadar taş işçisi kalmamıştır . Çünkü teknoloji birçok geleneksel sanatımızı olduğu gibi taş işlemeciliğini de bitirme noktasına getirmiştir .
Yukarıdaki parçanın anahtar kelimelerinden bir aşağıdakilerden hangisi değildir ?
A) Taş işçiliği
B) Murç
C) Cami
D) Dantel

12 . Alkol , sigara , uyuşturucu vb. bağımlılık yapan maddelerin pençesine çocuklarımızı kaptırmamak için en büyük sorumluluk anne babalara düşmektedir . Anne babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını , nerelere gidip geldiklerini bilmek zorundadır . Evet iş hayatı yoğun , evi geçindirmek için çalışmak gerekir ama çocuklarımızı ihmal ettiğimiz zaman geçindirmemiz bir gereken bir ailemiz kalmayabilir . Bu yüzden çocuklarımızı asla ve asla ihmal etmeyelim .
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sigara sağlığa zararlı bir maddedir .
B) Anne babalar çocuklarının kötü alışkanlıklar kazanmaması için onlarla sürekli ilgilenmelidir .
C) Anne babalar evlerini geçindirmek için para kazanmak zorundadır .
D) İş hayatı çok yorucu olabilmektedir .

13.
Bekle dedi gitti
Ben beklemedim, o da gelmedi...
Ölüm gibi bir şey oldu
Ama kimse ölmedi...
Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Üzüntü    B) Sevinç    C) Pişmanlık    D) Korku
14.
1. Dedemle köyün alt ucundaki bahçemizi sulamaya giderdik .
2. Tatilde babaannem ve dedemin yanına gitmek benim için büyük bir keyifti .
3. Babaannem ile ise evimize yakın yerlerden yabani armut toplardık .
4. Her yıl yaz tatilini dört gözle bekliyordum .
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur ?
A) 4-2-1-3         B) 4-1-3-2      C) 2-4-1-3    D) 2-1-3-4
15. Zil çalmış ve teneffüs sona ermişti . Hepimiz koşarak sınıfımıza girdik . Herkes sıralarına geçti . Bu sırada öğretmenimiz de içeri girdi ve bizimle sohbet etti  . Tam derse başlayacakken kapı çaldı ve sıra arkadaşım içeri girdi . Öğretmenimize döndü ve " ……." dedi .
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse öğrencinin heyecanlı olduğu anlamı çıkar ?
A) Üzerim kirlendiği için lavaboya gittim .
B) Bir daha geç kalmamaya dikkat edeceğim .
C) Öğretmenim, hemen pencereden dışarı bakmalısınız .
D) İçeri girebilir miyim ?
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Herkes kapıda iyi bir haber bekliyordu .
B) Aynı ödevi sende yap , dedi .
C) Bugün de karnımızı doyurduk .
D) Şarj makinesini de yanımıza alalım .
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta işareti getirilmesi yanlış olur ?
A) Bu sene kışın nasıl geçeceğini tahmin edemiyoruz ( )
B) Asansör 5 ( ) katta arıza yapmış .
C) Bugünkü ders 15( )20'de bitecekmiş .
D) Of, derdimi sana bir türlü anlatamıyorum ( )
18.
Ahmet : - Bana öyle bir isim söyle ki hem cins isim hem somut isim hem de tekil isim olsun
Ayşe : - (………….)
Ahmet : - Tebrik ederim , doğru söyledin .
Yukarıdaki konuşmaya göre Ayşe'nin söylediği isim aşağıdakilerden hangisidir ?
A) saygı     B) sürü     C) tarak     D) bayraklar
19.
1. Yıllardır bu ağaçları her hafta suluyoruz .
2. Yalnızlar içinde bir ben miyim perişan ?
3. Kapıcıdan siparişleri bir an önce getirmesini rica ettim .
4. Balıklar gölde zıplayıp duruyor .
Yukarıdaki cümleler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) 1. Cümledeki "suluyoruz" kelimesi türemiş bir sözcüktür .
B) 2. Cümlede çoğul eki almış bir kelime kullanılmıştır .
C) 3. Cümlede "kapıcıdan" sözcüğü hem yapım eki hem çekim eki almıştır .
D) 4. Cümledeki "balıklar" kelimesi yapısına göre türemiştir .
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır ?
A) Karadeniz çok dalgalı gözüküyor .
B) Arkadaşımın uyurgezer olduğunu duyunca çok şaşırdım .
C) Kıpkırmızı bir elma vardı elinde .
D) Bahçede sivrisinekler iyice artmıştı .

Pdf Olarak indirmek için tıklayın ...

Cevap Anahtarı
1
B
2
A
3
B
4
C
5
D
6
C
7
A
8
D
9
B
10
C
11
D
12
B
13
A
14
A
15
C
16
B
17
D
18
C
19
D
20
C0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme