Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları

Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları 

1. "Yanmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ödevleri zamanında teslim edemezsek yanarız.
B) Sıcak havanın da etkisiyle otlar kolayca yandı.
C) Çay çok sıcak olunca ağzımız da yandı.
D) İki katlı ahşap ev dakikalar içinde yandı.

2. " Kök " kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamında kullanılmıştır?
A) Son yıllarda eğitimde köklü değişiklikler  yapıldı.
B) İsim kökleri mastar eki alamazlar.
C) Fırtına ağaçları kökünden söktü.
D) Türk milleti köklü bir geleneğe sahiptir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde spor ile ilgili bir terim kullanılmıştır ?
A) Usta futbolcu son maçında 3 gol birden atmayı başardı.
B) Kovalamaca oynarken ayağım burkuldu.
C) Çok süratli koşabilen bir arkadaşımızdı.
D) Futbol ülkemizde çok sevilir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kulak") kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır ?
A) Büyüklerin sözlerine kulak vermelisin.
B) Dedemin kulağı çok iyi işitir.
C) Yan odada konuşulanlara kulak kabarttım.
D) Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorsun.

5.
- Projesini bitirmek için düzgün bir yüzey arıyordu.
-Tanıdığım en düzgün insanlardan biriydi.
Yukarıdaki cümlede kırmızı renkli yazılan kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Zıt anlamlılık
B) Terim anlamlılık
C) Yan anlamlılık
D) Gerçek-mecaz anlamlılık


6. "Köpek bize doğru yaklaştıkça etrafa ağır bir koku yayıldı."
 Yukarıdaki cümlede yer alan kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Köpek
B) Etrafa
C) Ağır
D) Koku

7. Top oynaya oynaya ayakkabının burnunu iyice yıprattı.
 Yukarıdaki cümlede kırmızı renkli yazılan kelimenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Gerçek anlam
B) Mecaz anlam
C) Yan anlam
D) Terim anlam

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?
A) Görmek istediği şeyleri göremeden geri döndü.
B) Konuşmak gümüşse susmak altındır .
C) Dostlarınıza yabancılarmış gibi davranmamalısınız .
D) Kapıyı açıp pencerelerin perdesini çekti .

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içerisinde gösterilen kelimeler arasında seşteşlik ilişkisi yoktur ?
A) - Saçlarında kırlıklar vardı .  (kır)
- Elindeki bardağı düşürüp kırdı. (kır)
B) - Annesi için bahçeden bir gül kopardı. (gül)
- Yüzüne bakan çocuğa güldü . (gül)
C) - Eve giderken bir kilo tatlı aldım. (tatlı)
- Bebeğin tatlı bir gülümsemesi vardı. (tatlı)
D) - İki yıldır yanımıza bile uğramadı . (yıl)
- Senin tavırlarından artık yıldım. (yıl)

10. "Kara haber tez duyulur."
Yukarıdaki cümlede kırmızı renkle yazılan kelimenin anlamca zıttı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Beyaz
B) Kötü
C) İyi
D) Yalan

Cevap Anahtarı : 1-A 2-B 3-A 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-C 10-C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme