8. Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8. Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atasözleri ve Deyimler İle İlgili Test Soruları (30 Soru) Atasözleri ve Deyimler İle İlgili Test


I. Har vurup harman savurmak
II. Ekmeğini taştan çıkarmak
III. Açık ağız aç kalmaz
IV. Burnunun dikine gitmek
1. Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmaktadır?
A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-IV

2. “Çalışan çabalayan elinden geleni yapan insanlar her daim kendini geliştirir ve insan­lar tarafından fark edilir.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş çuval dik durmaz.
B) İş bilenin kılıç kuşananın
C) Çürük tahta çivi tutmaz
D) İşleyen demir ışıldar

3. “Daha önceden bir konu ile ilgili anlaşarak aynı şeyi söylemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız birliği etmek
B) Ağzından kaçırmak
C) Ağız değiştirmek
D) Ağız aramak

4. “Çocuğun pencereden sarktığını görünce çok korktu.” cümlesi aşağıdaki deyimler­den hangisi ile tamamlanırsa anlam daha da pekiştirilmiş olur?
A) İçi içini kemirdi
B) Ağzı kulaklarına vardı
C) Yüreği ağzına geldi
D) Yüzünden düşen bin parça oldu

5. “Meteliğe kurşun atmak” deyimini en iyi açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paraya ve maddiyata önem vermemek
B) Uzun zaman insanlardan uzak kalmak
C) Parasul pusuz kalmak, hiç parası olma­mak
D) Yüksek bir görevde çalışmak

I. Acele giden ecele gider
II. Keskin sirke küpüne zarardır.
III. Sabır acı ise de meyvesi tatlıdır.
IV. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
6. Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı konulu ile ilgili olarak söylenmiş­tir?
A) I-II B) I-III C) II-IV D) III-IV

7. “Can çıkmadan huy çıkmaz.” atasözü ile aşağıdaki sözlerden hangisinin ilgisi yoktur?
A) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.
B) Huylu huyundan vazgeçmez.
C) Huy canın altındadır.
D) Bana arkadaşını söyle sana kim oldu­ğunu söyleyeyim.

8. “Atasözleri genel hüküm taşır ve öğüt verme amacı vardır.” Buna göre aşağıdaki­lerden hangisi atasözü değildir?
A) Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
B) Alma mazlumun ahını çıkar aheste ahes­te.
C) Kol kırılır yen içinde kalır.
D) El yarası geçer, dil yarası geçmez.

9. “Bir şeyi ne kadar çok seversek sevelim hoşumuza gitmeyen bazı yönleri de olabilir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynayan kazan kapak tutmaz.
B) Gül dikensiz olmaz.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Bin bilsen de bir dilene danış.

10. Atasözleri ile ilgili olarak aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalıplaşmış cümle yapılarıdır.
B) Uzun tecrübeler sonucu ortaya çıkmıştır.
C) Kim tarafından söylendiği belli değildir.
D) Tamamı mecaz anlamlıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de­yim açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) Kapıyı açtım baktım ki ev bildiğin bal dök yala.
B) Öğretmen kürsüye çıktı, öğrenciler can kulağı ile dinledi.
C) Babasını kaybeden arkadaşımızın yanın­da pot kırdın.
D) Duyduğu lafları saklayamaz, ağzında bakla ıslanmıyor.

12. “Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak, incelemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Göz doldurmak
B) Göz değmek
C) Göz gezdirmek
D) Göze batmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özen göstermek, emek harcamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Yazdığı her romanın üzerine titrerdi.
B) Bunca zorlukla artık teş başına müca­dele edemiyordu.
C) Her zorluğun üstesinden gelebilecek biriydi.
D) Küçücük yaşına rağmen her şeye aklı ererdi.

14. “Düşünüp taşınmadan davranan, ol­gun hareketler göstermeyen insanlar” için kullanılan deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Aklını başına toplayıp işleri bir an önce düzene sokmalısın.
B) O kadar öğüt verdim ama hala aklı bir karış havada.
C) Derslerine çalışmaz ama ders haricinde her şeye aklı erer.
D) Akıllı geçiniyor ama daha bir işte tutu­namadı.

15. “Deyimler kalıplaşmış sözcük grupları olduğu için hiçbir kelimenin yerine eş ya da yakın anlamlısı getirilemez.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki se­çeneklerin hangisinde deyim yanlış kulla­nılmıştır?
A) Bizimle ilgilenmemek için kısa sürede başından savdı.
B) Sürekli tekrar ettiği yanlışlarla ailesinin gözünden düştü.
C) Korktuğu şey en sonunda başına geldi.
D) Kimseyi dinlemiyor, devamlı kafasına buy­ruk hareket ediyor.

16. “Hamama giren terler.” atasözünün açık­laması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) İnsan ne kadar bilgili olursa olsun başka­larının düşüncelerini de dinlemelidir.
B) Bir şeye çok ihtiyaç duyduğumuzda onun ne kadar pahalı olduğunun önemi olmaz.
C) Bir işe giren insan onun maddi ya da ma­nevi külfetlerine katlanmak zorundadır.
D) Aynı anda birden çok iş yapmaya çalışan insanların başarısız olması kaçınılmazdır.

17. “Söz gümüşse sükut altındır
Masal okuyor bilmiyor o zırdeli
Rüzgar eken fırtına biçer
Kendi düşen ağlamaz yarim.”
Yukarıdaki şarkı sözünün hangi dizesinde deyim ya da atasözü kullanılmamıştır ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18. “Çivi gibi çivi olmak lazım
Bu gidişe kafa tutmak lazım”
Yukarıdaki dizelerde kullanılan deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisin­de doğru olarak açıklanmıştır?
A) İtiraz etmek, baş kaldırmak
B) Zor bir işin üstesinden gelmek
C) Yerli yersiz sinirlenmek
D) Susması gereken yeri bilmek

19. “Elini veren kolunu kaptırıyor
Uyanık olmalı bu zamanda
Huyuna suyuna gitmeyip
Meydan okumalı alayına”
Yukarıdaki şarkı sözlerinde kullanılan deyimlerden herhangi birinin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur?
A) Kendine bir iyilik yapıldığında devamını fazlasıyla isteme
B) Bir insanın yapısına göre davranmak, kızdırmamak
C) Çekinmediğini, korkmadığını bildirmek
D) Her gün aynı saatte uyanmak

20. “Bazı atasözleri anlam olarak birbiri­nin zıttıdır.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Dost kara günde belli olur” ata­sözü ile anlam olarak zıttır.
A) Bana arkadaşını söyle sana kim oldu­ğunu söyleyeyim.
B) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
C) Kara haber tez duyulur.
D) Düşenin dostu olmaz.

21. ”Bazı atasözleri gerçek anlamda bazıları ise mecaz anlamda kullanılabilir.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bin bilsen de bir bilene danış.
B) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
C) Çürük tahta çivi tutmaz.
D) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğu­nu söyleyeyim.

22. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İş­birliği ve yardımlaşma” ile ilgilidir?
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Başak büyüdükçe başını öne eğer.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) El eli yıkar, İki el de yüzü.

23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tu­tumluluk” ile ilgili değildir?
A) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) İşten artmaz dişten artar.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi me­caz anlamda kullanılabilir?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
C) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D) Huylu huyundan vazgeçmez.

25. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi düşündüğünü yapmak, başkalarını dinlememek” anlamına gelmektedir?
A) Burnundan kıl aldırmamak
B) Burnu büyümek
C) Burnundan solumak
D) Burnunun dikine gitmek

26. “Ne söyleyeceğini şaşırmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dili dolanmak
B) Dili açılmak
C) Dili çözülmek
D) Dili damağına yapışmak

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Bu işten de beklediği karı elde edemedi, yine dört ayağının üzerine düştü.
B) Konuşulanları dikkatle dinledi, kulak kabarttı.
C) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı, onun sevgisini kazandı.
D) İşinin hakkını verir, ne gerekiyorsa yapar .

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Artık tahammülüm kalmadı, resmen bıçak ke­miğe dayandı.
B) Son günlerde çok sıkıntılı görünüyor, adeta ayakları yere değmiyor.
C) Bu haberden sonra o kadar sevinmişti ki içi içine sığmıyordu.
D) Sınavdan en düşük notu alınca aklı başına geldi.

29. “Her şeyini kaybeden insanın artık kaybetmek­ten korkacağı bir şey kalmaz “ Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
C) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
D) Bedava sirke baldan tatlıdır.

30. “Bir iş eğer sağlam yapıldıysa ya da bir insan sağlam karakterli ise ona kimse önemli bir zarar veremez” anlamına gelen atasö­zü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücut kocar, gönül kocamaz.
B) Bal olan yerde sinek de olur.
C) Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
D) Yel kayadan ne koparır.


Sözcükte Anlam-1 (Gerçek, Mecaz, Terim Anlam) İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ders” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bugünkü ders biraz geç başlayacakmış.
B) Ders çıkışında vaktimiz olursa bir çay içeriz.
C) Yaptığı bu hareketten sonra ona iyi bir ders vermek gerekiyor.
D) Sayısal derslerde sözel derslere göre daha başarılı olabiliyorum.

2. “Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama ‘mecaz anlam’ denir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Bu proje ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak.
B) Karanlık işler çeviren insanlardan uzak durmaya çalışırım.
C) Yeni gelen arkadaşına çok kısa sürede ısındı.
D) Temmuz ayı son yirmi yılın en sıcak ayı oldu.

3. “Sanat, spor, siyaset vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere ‘terim’ anlamlı kelimeler denir.”

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?

A) Attığımız gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
B) Matematik ödevimiz tamamlayabilmem için senin yardımına ihtiyacım var.
C) Oyunda kullanılan dekor çok ilgi çekici olmuştu.
D) Ameliyat esnasında hastanın acı çekmemesi için narkoz verildi.

4.   – Usta boş kutuları depoya taşımamı istedi.
       Boş vaatlerle bizi kandırmaya çalışıyordu.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek – mecaz ilişkisi
B) Yakın anlamlılık ilişkisi
C) Terim anlamlılık ilişkisi
D) Zıt anlamlılık ilişkisi
5. “İnsanların bize karşı göstermiş olduğu ilgi yaşadığımız acıların hafiflemesini sağlıyor.” cümlesinde aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) karşı
B) ilgi
C) hafiflemesini
D) sağlıyor
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kök” kelimesi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) On iki kök dışına tam sayı olarak çıkmaz.
B) İsim köklerinin sonuna “-mak/-mek” eki getirdiğimizde anlamlı olmaz.
C) Kanserin önlenmesinde kök hücre tedavisi önemli katkı sağlıyor.
D) Futbolda şiddetin önlenebilmesi için köklü değişikliklere ihtiyaç var.
7. “İnsan ya da başka canlılar arasında benzetme yoluyla kurulan anlamlar da gerçek anlama dahildir. Mesela “Tarağın dişleri kırıldı.” cümlesinde “diş” kelimesi benzetme yoluyla kullanıldığı için gerçek anlamlı olur.

Yukarıdaki açıklamaya benzer bir durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) O kadar kötü sıkışmış ki kapağın ağzını açamıyorum.
B) Bu işten nasıl sıyrılacağını düşünmeye başlamıştı.
C) Voleybol oynamaktan kollarım ağrıdı.
D) Boğazımdaki yara yavaş yavaş iyileşmeye başladı.
8. “Eğri” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmıştır?

A) Meyvelerin ağırlığından dal eğriliyordu.
B) Eğri cisimler konusu ile ilgili sorular çözmeye başladık.
C) Çocuk, mimara “Bu bina eğri duruyor.” demiş.
D) Çarpmanın etkisi ile direk yana doğru eğrilmiş.
9. Bir sözcüğün gerçek, mecaz, terim anlam gibi kullanımları sözcüğe çok anlamlılık katar. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerde “çıkmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

I. Hava aydınlanırken otelden çıktık.
II. Bu girişimlerimizden bir sonuç çıkmadı.
III. Ayakkabısı bir anda çıktı.
IV. Yıkanınca gömleğin boyası çıktı.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10.
I. Tatilimizi burnumuzdan getirdi.
II. Evdekilerden izin alıp geliyorum.
III. Kapının dili bozulmaya başlamış.
IV. Piyasalarda sessizlik hakim

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) I-II
B) II-III
C) I-IV
D) II-IV

11. “Kulak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı olarak kullanılmamıştır?

A) Etrafta olup biten her şeyi bilir, kulağı deliktir.
B) Kulağındaki küpe canını yakmaya başlamıştı.
C) Kulaktan dolma bilgilerle insanları yönlendiriyorsun.
D) Söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor.
12. Aşağıda “tutmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Beklenen sonucu vermek
- Bir kişinin yerini almak
- Takım oyunlarında karşı takımdan bir oyuncuyu yakından izlemek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Adam balkondan düşen çocuğu tuttu.
B) Teknik direktör yeni giren oyuncuyu tutmak için beni görevlendirdi.
C) Hiç kimse yerini tutamaz.
D) Çocukları okula ısındırmak için hazırladığımız plan tuttu.
13. “Dağın eteğindeki karlar erimeye başlamıştı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek anlam
B) Mecaz anlam
C) Terim anlam
D) Yakın anlam
14. “İnsanlar tarafından sevilen, saygı gören ve renkli kişiliği olan bir insandı.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) sevilen
B) saygı
C) renkli
D) kişilik
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Türkçe dersini diğer derslere göre daha fazla seviyordu.
B) İletken maddeler ısıyı ve ışığı yüklenebilir.
C) Koridorlarda yürürken ses yapmamak gerekir.
D) Masanın üzerindeki eşyaları yerlerine yerleştirdik.


16. “Bazı sözcükler kullanıldığı cümleye göre gerçek, mecaz ya da terim anlamda kullanılabilir.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “köprü” kelimesi terim anlamında kullanılmıştır?

A) İki ülke arasında sevgi köprüleri kurmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
B) Atalarımız birçok ülkede halkın ulaşımını kolaylaştırmak için köprüler yapmıştır.
C) Dişlerimi muayene eden doktor bazı dişlerime köprü yapılması gerektiğini söyledi.
D) Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı olarak trafiğe kapatılacağı yetkililer tarafından söylendi.
17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği diğerlerinden farklıdır?

A) Yaptığımız her işe bir kulp bulmaktan vazgeçmelisin.
B) Yeni nesil teknolojik gelişmeleri çok çabuk benimsiyor.
C) Onunla anlaşamıyoruz, aramızdaki duvarlar gittikçe yükseliyor.
D) Nazik bir dille uyarmama rağmen sözlerime çok bozuldu.
18. “Yeşermek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam özelliği taşımaktadır?

A) Baharın gelmesi ile bahçedeki ağaçlar yeşermeye başladı.
B) Semih’in attığı son dakika golü ile ümitlerimiz yeniden yeşerdi.
C) Saksıya ektiğimiz tohum yavaş yavaş yeşeriyor.
D) Her gün düzenli suladığım için çiçeklerim çabucak yeşerdi.
19. 
- Yaptığım espriden sonra bana çok kırılmış.
- Işığın kırılması için bazı şartların oluşması lazım.
- Top çarpınca cam bir anda kırıldı.
Yukarıdaki cümlelerde “kırılmak” kelimesi sırasıyla hangi anlam özelliklerinde kullanılmıştır?

A) Gerçek anlam – mecaz anlam – terim anlam
B) Terim anlam – gerçek anlam – mecaz anlam
C) Mecaz anlam – terim anlam – gerçek anlam
D) Mecaz anlam – gerçek anlam – terim anlam
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Bir an önce varabilmek için erkenden yollara düştü.
B) Ona karşı bir muhabbet gönlüme düşüverdi.
C) Yaptığı hareketlerle kısa sürede herkesin gözünden düştü.
D) İyi sabitlenmeyen tablo duvardan düştü.
21. Aşağıda “dokunmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Sağlığını bozmak
- İçine işlemek, duygulandırmak
- Karıştırmak, dağıtmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Dün yediğimiz çiğ köfte mideme dokundu.
B) Masadaki yazılı kağıtlarına kimse dokunmasın.
C) Dinlediğimiz türkü hepimize çok dokundu.
D) Halkın batıl inançlarına dokunan güzel bir yazıydı.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Kaptan “İskele alabanda” diye bağırdı.
B) Son saniyede yaptığı smaçla maçı takımına kazandırdı.
C) Yazar özellikle makale türünde verdiği eserlerle çok tanındı.
D) Biyoloji konularını diğer Fen konularına göre daha rahat anlıyorum.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) O küçük lokantada yediğim yemeğin tadı damağımda kaldı.
B) Bu fabrikada bir daha çalışmam mümkün değil, dedi.
C) Öğretmen “Bu soruda pi sayısını 3 olarak alın.” dedi.
D) Çocukların her istediğini almak onlar iyilik değil kötülük etmektir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir terim kullanılmamıştır?

A) Repliklerini unutan oyuncu sahnede zor anlar yaşadı.
B) Bu işi bir an önce alabilmek için kulis çalışmalarını hızlandırdı.
C) Jest ve mimikleri ile izleyenleri kedisine hayran bıraktı.
D) Sözlerini unutan oyuncunun imdadına suflör yetişti.
25. “Bağlamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğu kendisine bağlayabilmek için türlü şirinlikler yapıyordu.
B) Kuzuyu fazla uzaklaşmaması için iple ağaca bağladı.
C) Krılan parçaları birbirine bağlayarak yola devam etti.
D) Fidelerin dik durabilmesi için bir çubuğa bağlanması gerekiyordu.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ülkeye gelen konuklar sıcak bir karşılama gördü.
B) Çorba çok sıcak olduğu için ağzımız yandı.
C) Göçmen kuşlar sıcak diyarlara doğru yola koyuldu.
D) Sıcak demire su vererek çelik elde ediliyor.
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Uzun süren deniz yolculuğunun ardından kara gözüktü.
B) Kara haber şehirde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.
C) Kara kedinin uğursuzluk getirdiği inancı eskiden beri vardır.
D) Arazide kara taşın arkasına saklanmış bir yılan gördük.
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu konuyu bir daha açmayacağına söz verdi.
B) Yüzsüzlüğün böylesine daha önce hiç rastlamadım.
C) Temiz kalpli bir insan olmanın mükafatını aldı.
D) İnsanların sırtından geçinmek hiç ahlaki değildir.
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Güneşin altında uzun zamandır çalışan adam boynundaki bez ile terini sildi.
B) Bayram yaklaşırken evin bütün pencerelerini sildi.
C) Son anda aksilik çıkınca gezi listesinden adını sildirdi.
D) Gösterdiği performansla tüm rakiplerini sahadan sildi.
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Eve gelirken bir anda önüme fırlayan kedi beni çok korkuttu.
B) Başarısız olmak istemeyenler yaptığı her işe özen göstermelidir.
C) Yeni bir ortama giren çocuk birkaç gün geçince açılmaya başladı.
D) Aç kalan kurtlar sık sık köye inmeye başlamış.


Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D 11-B 12-A 13-A 14-C 15-B 16-C 17- C 18-B 19-C 20-D 21-D 22-D 23-C 24-B 25-A 26-A 27-B 28-D 29-D 30-C