8. Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8. Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sözcükte Anlam-1 (Gerçek, Mecaz, Terim Anlam) İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ders” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bugünkü ders biraz geç başlayacakmış.
B) Ders çıkışında vaktimiz olursa bir çay içeriz.
C) Yaptığı bu hareketten sonra ona iyi bir ders vermek gerekiyor.
D) Sayısal derslerde sözel derslere göre daha başarılı olabiliyorum.

2. “Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama ‘mecaz anlam’ denir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Bu proje ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak.
B) Karanlık işler çeviren insanlardan uzak durmaya çalışırım.
C) Yeni gelen arkadaşına çok kısa sürede ısındı.
D) Temmuz ayı son yirmi yılın en sıcak ayı oldu.

3. “Sanat, spor, siyaset vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere ‘terim’ anlamlı kelimeler denir.”

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?

A) Attığımız gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
B) Matematik ödevimiz tamamlayabilmem için senin yardımına ihtiyacım var.
C) Oyunda kullanılan dekor çok ilgi çekici olmuştu.
D) Ameliyat esnasında hastanın acı çekmemesi için narkoz verildi.

4.   – Usta boş kutuları depoya taşımamı istedi.
       Boş vaatlerle bizi kandırmaya çalışıyordu.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek – mecaz ilişkisi
B) Yakın anlamlılık ilişkisi
C) Terim anlamlılık ilişkisi
D) Zıt anlamlılık ilişkisi
5. “İnsanların bize karşı göstermiş olduğu ilgi yaşadığımız acıların hafiflemesini sağlıyor.” cümlesinde aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) karşı
B) ilgi
C) hafiflemesini
D) sağlıyor
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kök” kelimesi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) On iki kök dışına tam sayı olarak çıkmaz.
B) İsim köklerinin sonuna “-mak/-mek” eki getirdiğimizde anlamlı olmaz.
C) Kanserin önlenmesinde kök hücre tedavisi önemli katkı sağlıyor.
D) Futbolda şiddetin önlenebilmesi için köklü değişikliklere ihtiyaç var.
7. “İnsan ya da başka canlılar arasında benzetme yoluyla kurulan anlamlar da gerçek anlama dahildir. Mesela “Tarağın dişleri kırıldı.” cümlesinde “diş” kelimesi benzetme yoluyla kullanıldığı için gerçek anlamlı olur.

Yukarıdaki açıklamaya benzer bir durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) O kadar kötü sıkışmış ki kapağın ağzını açamıyorum.
B) Bu işten nasıl sıyrılacağını düşünmeye başlamıştı.
C) Voleybol oynamaktan kollarım ağrıdı.
D) Boğazımdaki yara yavaş yavaş iyileşmeye başladı.
8. “Eğri” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmıştır?

A) Meyvelerin ağırlığından dal eğriliyordu.
B) Eğri cisimler konusu ile ilgili sorular çözmeye başladık.
C) Çocuk, mimara “Bu bina eğri duruyor.” demiş.
D) Çarpmanın etkisi ile direk yana doğru eğrilmiş.
9. Bir sözcüğün gerçek, mecaz, terim anlam gibi kullanımları sözcüğe çok anlamlılık katar. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerde “çıkmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

I. Hava aydınlanırken otelden çıktık.
II. Bu girişimlerimizden bir sonuç çıkmadı.
III. Ayakkabısı bir anda çıktı.
IV. Yıkanınca gömleğin boyası çıktı.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10.
I. Tatilimizi burnumuzdan getirdi.
II. Evdekilerden izin alıp geliyorum.
III. Kapının dili bozulmaya başlamış.
IV. Piyasalarda sessizlik hakim

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) I-II
B) II-III
C) I-IV
D) II-IV

11. “Kulak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı olarak kullanılmamıştır?

A) Etrafta olup biten her şeyi bilir, kulağı deliktir.
B) Kulağındaki küpe canını yakmaya başlamıştı.
C) Kulaktan dolma bilgilerle insanları yönlendiriyorsun.
D) Söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor.
12. Aşağıda “tutmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Beklenen sonucu vermek
- Bir kişinin yerini almak
- Takım oyunlarında karşı takımdan bir oyuncuyu yakından izlemek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Adam balkondan düşen çocuğu tuttu.
B) Teknik direktör yeni giren oyuncuyu tutmak için beni görevlendirdi.
C) Hiç kimse yerini tutamaz.
D) Çocukları okula ısındırmak için hazırladığımız plan tuttu.
13. “Dağın eteğindeki karlar erimeye başlamıştı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek anlam
B) Mecaz anlam
C) Terim anlam
D) Yakın anlam
14. “İnsanlar tarafından sevilen, saygı gören ve renkli kişiliği olan bir insandı.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) sevilen
B) saygı
C) renkli
D) kişilik
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Türkçe dersini diğer derslere göre daha fazla seviyordu.
B) İletken maddeler ısıyı ve ışığı yüklenebilir.
C) Koridorlarda yürürken ses yapmamak gerekir.
D) Masanın üzerindeki eşyaları yerlerine yerleştirdik.


16. “Bazı sözcükler kullanıldığı cümleye göre gerçek, mecaz ya da terim anlamda kullanılabilir.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “köprü” kelimesi terim anlamında kullanılmıştır?

A) İki ülke arasında sevgi köprüleri kurmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
B) Atalarımız birçok ülkede halkın ulaşımını kolaylaştırmak için köprüler yapmıştır.
C) Dişlerimi muayene eden doktor bazı dişlerime köprü yapılması gerektiğini söyledi.
D) Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı olarak trafiğe kapatılacağı yetkililer tarafından söylendi.
17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği diğerlerinden farklıdır?

A) Yaptığımız her işe bir kulp bulmaktan vazgeçmelisin.
B) Yeni nesil teknolojik gelişmeleri çok çabuk benimsiyor.
C) Onunla anlaşamıyoruz, aramızdaki duvarlar gittikçe yükseliyor.
D) Nazik bir dille uyarmama rağmen sözlerime çok bozuldu.
18. “Yeşermek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam özelliği taşımaktadır?

A) Baharın gelmesi ile bahçedeki ağaçlar yeşermeye başladı.
B) Semih’in attığı son dakika golü ile ümitlerimiz yeniden yeşerdi.
C) Saksıya ektiğimiz tohum yavaş yavaş yeşeriyor.
D) Her gün düzenli suladığım için çiçeklerim çabucak yeşerdi.
19. 
- Yaptığım espriden sonra bana çok kırılmış.
- Işığın kırılması için bazı şartların oluşması lazım.
- Top çarpınca cam bir anda kırıldı.
Yukarıdaki cümlelerde “kırılmak” kelimesi sırasıyla hangi anlam özelliklerinde kullanılmıştır?

A) Gerçek anlam – mecaz anlam – terim anlam
B) Terim anlam – gerçek anlam – mecaz anlam
C) Mecaz anlam – terim anlam – gerçek anlam
D) Mecaz anlam – gerçek anlam – terim anlam
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Bir an önce varabilmek için erkenden yollara düştü.
B) Ona karşı bir muhabbet gönlüme düşüverdi.
C) Yaptığı hareketlerle kısa sürede herkesin gözünden düştü.
D) İyi sabitlenmeyen tablo duvardan düştü.
21. Aşağıda “dokunmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Sağlığını bozmak
- İçine işlemek, duygulandırmak
- Karıştırmak, dağıtmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Dün yediğimiz çiğ köfte mideme dokundu.
B) Masadaki yazılı kağıtlarına kimse dokunmasın.
C) Dinlediğimiz türkü hepimize çok dokundu.
D) Halkın batıl inançlarına dokunan güzel bir yazıydı.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Kaptan “İskele alabanda” diye bağırdı.
B) Son saniyede yaptığı smaçla maçı takımına kazandırdı.
C) Yazar özellikle makale türünde verdiği eserlerle çok tanındı.
D) Biyoloji konularını diğer Fen konularına göre daha rahat anlıyorum.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) O küçük lokantada yediğim yemeğin tadı damağımda kaldı.
B) Bu fabrikada bir daha çalışmam mümkün değil, dedi.
C) Öğretmen “Bu soruda pi sayısını 3 olarak alın.” dedi.
D) Çocukların her istediğini almak onlar iyilik değil kötülük etmektir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir terim kullanılmamıştır?

A) Repliklerini unutan oyuncu sahnede zor anlar yaşadı.
B) Bu işi bir an önce alabilmek için kulis çalışmalarını hızlandırdı.
C) Jest ve mimikleri ile izleyenleri kedisine hayran bıraktı.
D) Sözlerini unutan oyuncunun imdadına suflör yetişti.
25. “Bağlamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğu kendisine bağlayabilmek için türlü şirinlikler yapıyordu.
B) Kuzuyu fazla uzaklaşmaması için iple ağaca bağladı.
C) Krılan parçaları birbirine bağlayarak yola devam etti.
D) Fidelerin dik durabilmesi için bir çubuğa bağlanması gerekiyordu.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ülkeye gelen konuklar sıcak bir karşılama gördü.
B) Çorba çok sıcak olduğu için ağzımız yandı.
C) Göçmen kuşlar sıcak diyarlara doğru yola koyuldu.
D) Sıcak demire su vererek çelik elde ediliyor.
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Uzun süren deniz yolculuğunun ardından kara gözüktü.
B) Kara haber şehirde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.
C) Kara kedinin uğursuzluk getirdiği inancı eskiden beri vardır.
D) Arazide kara taşın arkasına saklanmış bir yılan gördük.
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu konuyu bir daha açmayacağına söz verdi.
B) Yüzsüzlüğün böylesine daha önce hiç rastlamadım.
C) Temiz kalpli bir insan olmanın mükafatını aldı.
D) İnsanların sırtından geçinmek hiç ahlaki değildir.
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Güneşin altında uzun zamandır çalışan adam boynundaki bez ile terini sildi.
B) Bayram yaklaşırken evin bütün pencerelerini sildi.
C) Son anda aksilik çıkınca gezi listesinden adını sildirdi.
D) Gösterdiği performansla tüm rakiplerini sahadan sildi.
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Eve gelirken bir anda önüme fırlayan kedi beni çok korkuttu.
B) Başarısız olmak istemeyenler yaptığı her işe özen göstermelidir.
C) Yeni bir ortama giren çocuk birkaç gün geçince açılmaya başladı.
D) Aç kalan kurtlar sık sık köye inmeye başlamış.


Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D 11-B 12-A 13-A 14-C 15-B 16-C 17- C 18-B 19-C 20-D 21-D 22-D 23-C 24-B 25-A 26-A 27-B 28-D 29-D 30-C

bb

LGS Türkçe Deneme Sınavı-4

Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Suyun üzerinde renk verme çalışmalarıyla yapılan süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık pek uygulanmamaktadır. Geleneklerimizde çok kullanılan bu sanatın önceleri kursları, eğitimleri yoğun şekilde bulunurken şimdilerde sınırlıdır.
Osmanlı döneminde uygulanan ebru sanatı, önemli bir iş koludur. Birçok kişiye kazanç sağlamıştır. Doğu topraklarından Avrupa’ya yayılmasıyla ebruya Avrupa’da, Türk kağıdı ismi verilmiştir. Tüm dünya üzerinde ilgi çekmiş, uygulanmış ve sevilmiş bir sanattır. Günümüzde ise belirli birkaç isim dışında ciddi anlamda bu işle uğraşan kişilerin sayısı azdır.

Çeşitli kurslarda, ilgi az olmasına rağmen, ebru eğitimi verilir. Ebru sanatının icra edilebilmesi için gerekli çeşitli malzemeler mevcuttur. Bu malzemeleri önceleri hazırlamak ve bulmak zorken, şimdilerde resim malzemeleri satan birçok dükkanda rahatlıkla bulmanız mümkündür. Ebrunun birçok türü vardır. Bunlardan birisi de “Bülbül yuvası” adı verilen ebrudur. Bülbül yuvası ebru, ebru yapılacak sıvının içinde olduğu tekne adı verilen kabın yüzeyine serpilen boyaların bir biz yardımı ile büyükten küçüğe doğru dairesel hareketler yaparak şekillendirilmesi neticesinde meydana gelir. Genellikle bu dairesel şekiller, uzun kenar boyunca 5 ve kısa kenar boyunca 4 tane olarak tasarlanır.

(İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplandırın.)2. Yukarıdaki parçada koyu yazılmış cümledeki virgülün kullanım amacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde de vardır?
A) Ülkemiz bor, krom, bakır ve demir bakımından zengindir.
B) Türkiye, bu cennet vatan, atalarımızdan bize emanet.
C) Ahmet, Türkiye’nin güzellikleri ile ilgili bir araştırma yapacak.
D) Ülkemizin değerini bilmeli, bu değere layık bir ülke olmalıyız.

3. Yukarıdaki parçadan ebru sanatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Suyun üzerinde çeşitli şekiller oluşturulması ve bu şekillerin kağıda aktarılması şeklindedir.
B) Osmanlı Devleti döneminde önemli iş kollarından biri olarak varlığını sürdürmüştür.
C) Günümüzde de bu ebru sanatı ile geçimini sağlayanların sayısı oldukça fazladır.
D) Ebru sanatı için gerekli malzemeleri resim sanatı ile ilgili malzemeler sanat iş yerlerinde bulmak mümkündür.

4. Yukarıdaki parçadaki altı çizili cümlenin yapıca özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Uzun süre haber gelmesini bekledi, daha sonra hastaneye gitmeye karar verdi.
B) Yıllardır üzerinde durduğu değerlerin önemini kaybetmesine çok üzülüyordu.
C) Zaman çok çabuk ilerliyor ve biz zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
D) Hayatına dair yeni kararlar aldı ve bazı hatalarından önemli dersler çıkardı.

5. “Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur” cümlesinin öge dizilişi hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A) Özne - Yüklem
B) Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem
C) Nesne- Yüklem
D) Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem

6. “Bu İstanbul şehri ki, paha biçilmez ona
Tüm İran mülkü feda olsun tek bir taşına
Öyle tek bir incidir iki deniz arasında
Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa”
Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatları hangileridir?
A) Benzetme - Abartma B) Kişileştirme - Abartma
C) Tezat - Konuşturma D) Kişileştirme - Benzetme

7.
Şimdiki kuşak popüler müzik tutkunu. Oysaki popüler müzik adı üstünde gelip geçici olandır. Yarın unutulur gider ve insanın ne ruh dünyasına ne de düşünce dünyasına bir şeyler katar. Sanat müziği ya da halk müziği böyle değildir. Çünkü onlar milletin düşünce ve yaşayış dünyasının mahsulleridir. Herkes onlarda kendisinden bir parça bulur. Bu sebeple halk müziği ve sanat müziği popüler müzik ile kıyaslanamayacak kadar çok üstündür.

Kapının önünde küçük bir kız çocuğu oturuyordu. Eli yüzü kir pas içerisinde, kolları burnunu silmekten katılaşmıştı. Ufak tefek boyunun üzerindeki kıvırcık saçları aylarca yıkanmamış gibi birbirine karışmıştı. Üzerindeki kazak en son ne zaman yıkanmış tahminde bulunmak bile imkansızdı. Çocuğa bakınca görebildiğim tek renk gözlerindeki o derin mavilikti.

Yukarıdaki paragrafların anlatım biçimleri sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tartışmacı anlatım – öyküleyici anlatım
B) Tartışmacı anlatım – betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım – öyküleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım – betimleyici anlatım

8.
“Bir anne baba çocuğuna Orhan Veli’den şiirler okuyabilir. “Gün olur alır başımı giderim”. Dünyaya bakışta derinlik oluşur, yaşama sevinci oluşur. Okunan şiir çocuğun hayata bakışını değiştirir. Benim en çok etkilendiğim şiir, 10 yaşında, bir çocuk dergisinde, Necip Fazıl’ın “tabut” diye bir şiiriydi. Tavanarasında okumuştum. Öyle şiirlere de gerek var ergenliğe doğru.”

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?

A) En çok beğendiğiniz şiir hangisidir?
B) Şiirlerinizde hangi tür konuları seçiyorsunuz?
C) Çocuklara nasıl şiirler okunmalıdır?
D) Anne babalar çocuklarına şiir okuyor mu?

9.
- Kalabalıktan, gürültüden ve sıcaktan bir an önce kaçmak istiyordu.
- İnsanlara saygılı davranıyor, elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyordu.
- Çocuk, sırılsıklam olan köpeği etrafındaki insanların bakışlarına aldırmadan kucağına aldı.

Yukarıda virgülün kullanımı ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yukarıdakilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Uzun süre işsiz kaldı, umudunu yitirmeden mücadele etmeye devam etti.
B) Eğitim, insanın davranışları üzerinde istenilen yönde değişiklik yapma sürecidir.
C) Sınava gelirken yanınızda yalnızca kalem, silgi ve kimliğinizin bulunması gerekiyor.
D) Konuşmacı, çocuğun yüzüne dikkatle bakmaya devam ediyordu.

10. Yukarıdaki görsele göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İnsanlara olduğu kadar diğer canlılarada saygı göstermelisin.
B) Bu dünyada herkes nasibi kadar yiyip içebilir.
C) Akşamki maçın yankıları uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor.
D) Görüyorum ki söylediklerimiz çok fazla dikkate alınmıyor.11. “Kır yaşamını, doğanın güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir adı verilmektedir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi pastoral şiire örnek olabilir.

A) Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telâş, bir telâş
Karıncalar öteden beri dostum

B) Şimdi saat, sensizliğin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Bir ben kaldım tenhasında gecenin

C) Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

D) Kulak ver sözüme, dinle vatandaş
Uyma lâklak edip gülüşenlere.
Seni meşgul eder, işinden eğler,
Karışır tembel perişanlara.

12.
1. Sıvı maddelerin içinde bulunduğu şeye sığmayacak kadar çoğalması
2. Akarsuların yatağından çıkarak çevreyi kaplaması
3. İnsan, nesne vb. çokça bulunması

Yukarıda “taşmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir. “Taşmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlardan herhangi birisi ile ilgili kullanılmamıştır.

A) Gösteri o kadar güzeldi ki seyirciler salondan
taşmıştı.
B) Hayvanın ağzından taşan beyaz köpüklere biraz da kan karıştı.
C) Kızılırmak taşınca çevredeki yerleşim yerleri için tehdit oluşturmaya başladı.
D) Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek çocukça mı bulmuştu?

13. “Azımsama bir şeyi miktar olarak yetersiz bulma anlamına gelirken küçümseme miktar olarak değil nitelik olarak beğenmeme anlamı taşır.” Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir anlam taşır?

A) Senin yaptığın yemek ancak bu kadar olur.
B) Bu kadarcık para ile ne yapabiliriz ki?
C) Şu üstünün başının haline bir bak!
D) Yıllarca okusan da hiçbir şey olamazsın.

14. “Menekşe öğretmen tanınmış bir yazarın hayatının anlatılmasının biyografi, geçmişte yaşanan bir olayın anlatılmasının anı, aynı gün içerisinde yaşananların anlatılmasının günlük ve gezilip görülen bir yer ile ilgili bilgi verilmesinin gezi yazısı olduğunu öğrencilerine anlatmış ve aşağıdaki örnekleri vermiştir.

(1) Bugün yaşadığımız elim dolu bir hadisenin ardından ailemle ayrı evlerde yaşamanın ne kadar hazin bir şey olduğunu daha derinden anladım. Gözümden sakındığım ve yemeyip içmeyip biriktirdiğim paralarla aldığım evime giren hırsızlar, sahip olduğum bütün mücevherleri alarak kayıplara karıştı.

(2) İzmir saat kulesine gitmeye karar verdik. Mersin’den kendi arabamız ile yola çıktık. Akşam üzeri 22’de yola çıktık sabah 8 gibi İzmir’deydik. İzmir’de gitmek istediğimiz belki de tek yer sat kulesi idi. Çünkü daha önce çoğu kez İzmir’e gelmiştik. Ama bir türlü saat kulesine gidememiştik. Tüm ihtişamı ile saat kulesi karşımızda duruyordu.

(3) İlkokul 4. sınıf öğrencisiydim. Babam o zamanlar İstanbul’a gider, dört beş ay kadar çalışır sonra bir süreliğine dönerdi. Bu dönüşlerden birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşatmıştı. Gelen hediyelerden birisi de beyaz bir spor ayakkabıydı. O günkü mutluluğumu, belki de ömrüm boyunca hiç yaşamadım. Hatta öylesine abartmıştım ki ilk gece spor ayakkabımı giyip öyle uyumuştum.

(4) Ünlü yazar Rıza Ali Sinanoğlu 1945 Malatya doğumludur. Babası Derviş Hikmet Sinanoğlu, annesi ise Nuriye Sinanoğlu’dır. 5 kardeşin ikincisidir. İlk ve orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamıştır. Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmuş, daha sonraki yıllarda Edebiyat bölümünü de okumuştur.

Buna göre bu örnekler sırası ile hangi türlere aittir?

A) Anı - Gezi yazısı - Biyografi - Günlük
B) Günlük - Biyografi - Gezi yazısı - Anı
C) Günlük - Gezi yazısı - Anı - Biyografi
D) Anı- Gezi yazısı - Günlük - Biyografi

15. Atasözleri ve deyimler zaman zaman birbirleri ile karıştırılabilmektedir. Bu yüzden atasözlerinde öğüt verme amacı olduğunu unutmamak gerekir. Buna göre aşağıdaki kalıplaşmış sözlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz.
B) Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.
C) Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.
D) Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? “Nerem doğru ki” demiş

16.
1. Daha sonra gözenekli bir kalıbı, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın yüzeyinde lifli bir tabaka kalıyordu.
2. T’sai Lun adlı bir Çinli ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeleri özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövüp, elde ettiği hamuru geniş bir tekne içinde suyla karıştırarak ilk mekanik odun hamurunu elde etti.
3. Üzerinden el yapımı silindirlerle geçilerek kullanıma hazır hale geliyordu.
4. Bu tabaka bambudan yapılmış çerçevelerde gerilerek kurutuluyordu.

A) 4-1-2-3 B) 2-1-4-3
C) 1-4-3-2 D) 2-3-4-1

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç ile belirtilen anlam özelliğine sahip değildir?
A) Bugünkü sınavda başarısız olduğunu farz edelim hedeflerin değişecek mi? (Olasılık)
B) Başkalarının her şeyi benden daha iyi bildiğini düşündüğüm için başarısız oluyorum. (Öz eleştiri)
C) Şarkışla Belediyespor bu sezonun en dikkat çekici takımı olacak. (Ön yargı)
D) Türkçe sorularını çözerken önce soru kökünü okursan zaman kaybetmezsin (Öneri)

18. Kapının kolu tutup açmaya çalışırken adeta metal kolun eline yapıştığını hissetti. Ahşap malzemeden yaptığı kulübenin kapısı büyük bir gıcırtıyla kapanırken odadaki az sayıdaki eşyalarından olan masanın üzerindeki bardaktan buharın fışkırdığını seyretti bir an.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki duyularla ilgili ayrıntılardan hangisi bulunmamaktadır?

A) İşitme
B) Koklama
C) Dokunma
D) Görme


Cumali, Orhan ve Yusuf üniversitede aynı evde kalmaktadır. Üç arkadaş üç günlük bir yemek, bulaşık ve temizlik planı yapacaklardır. Planlama ile ilgili belirledikleri kurallar şunlardır:

- Herkes temizlik, bulaşık ve yemek yapma işine katılacaktır.
- Her işi bir kişi yapacak ve bir kişi aynı gün yalnız bir iş yapacaktır.
Planlama ile ilgili bilinenler ise şunlardır:
- Yusuf ilk gün temizlik yapmış, üçüncü gün bulaşık yıkamıştır.
- Orhan ikinci gün bulaşık yıkamıştır.
- Cumali üçüncü gün yemek yapmıştır.

19. ve 20. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayın.

19. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orhan üçüncü gün temizlik yapmıştır.
B) Orhan ilk gün yemek yapmıştır.
C) Yusuf ikinci gün yemek yapmıştır.
D) Cumali bulaşığın ertesi günü yemek yapmıştır.

20. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orhan yemek yaptığının ertesi gün temizlik yapmıştır.
B) Yusuf yemek yaptığı günün öncesinde temizlik yapmıştır.
C) Cumali yemek yaptığı günün öncesinde temizlik yapmıştır.
D) Yusuf’un bulaşık yıkadığı gün temizliği Orhan yapmıştır.bb

LGS Türkçe Deneme Sınavı-3


Yapraklar genel olarak yeşil renktedir, dalların üzerindeki düğümlerden çıkan yassı bir tabaka görünüşündedir. Ender olarak yapraklarının üzeri, kahverengimsi kırmızıya çalan süs bitkilerine benzer. Bitkilerin büyük bir kısmı kışın yapraklarını döker, kış gelince yaprağını dökmiyen bitkiler de vardır. Bunlara sürel yapraklı bitkiler denir. Çam, sürel yapraklı ağaçlardandır. Bir yaprak, genel olarak yassı bir kısımla bunu dala bağlayan ince uzun saptan meydana gelir. Yaprağın geniş, el içine benzeyen kısmına yaprağın ayası denir. Bunun ortasında saptan uca kadar uzanan kalınca bir damarla, bu damardan iki yanlara ayrılan daha ince damarlarda bulunur. Yaprak çeşitleri ise şu şekilde açıklanabilir: (*)
Eliptik yaprak: Görünümleri elips şeklinde olan yaprak türleridir. Yere yakın toprak bitkilerinde bu yapraklar yoğunlukla görülür. Yaprak kısımlarının bütün noktaları birbirine eşittir. Herhangi bir eğri yapıda değildir. Renkleri yeşil başta olmak üzere birçok çeşitte kadifemsi yapı ve renkleriyle (1)yoğunluk gösterebilirler.
Yüreksi yaprak: Şekli kalp görünümü andırır. Çeşitli (2)ebatlarda ve renklerde yüreksi yapraklar vardır. Devasa büyüklükte ağaç yaprakları üzerinde de oluşum sağlayabilirler. Saplı olmakla birlikte dengede kalabilen yapraklardan olup dış etkenlere karşı fazla zarar görmezler.
Elsi yaprak: Görünümleri el şeklini andırmaktadır. Bu yaprağın damar aralıkları belirli açıklıktadır. Yüzeyleri ve iç kısımları birbirinden farklıdır. (3)Sağlam bir yapıya sahiptir. En şiddetli hava koşullarına dahi dayanıklıdır. Yeşil başlıca renklerinden olup farklı renklerde de olanları vardır.

İğne yaprak: İnce yaprak özelliğine sahip narin yapraklardan biridir. Özellikle kozalaklı bitkileri içerirler. Dallanma genelde iğne şeklinde ince uzun yapıdadır. Bu tür yaprakların ağaç ve dallarında reçine vardır. (4)Sarmal, karşılıklı, iç içe bulunurlar. Yeşil, kahverengi ve birçok renkleri içerirler. Genellikle iğne yapraklar çok uzun ve kalabalıktır.

Yaprak çeşitlerinin görselleri ise şu şekildedir :


İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayın.


1. Yukarıdaki parçada yaprak türlerinin özellikleri açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre yukarıdaki görseller sırası ile hangi yaprak türünü örneklemektedir?
A) Elsi-yüreksi-iğne-eliptik
B) Elsi-eliptik-iğne-yüreksi
C) Yüreksi-eliptik-iğne-elsi
D) Elsi-iğne-eliptik-yüreksi
2. Yukarıdaki parçanın (*) ile gösterilen bölümüne kadar olan kısmında kaç yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1               B) 2               C) 3               D) 4

3. Yukarıdaki parçada altı çizili çizili bölüm ile aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca özdeştir?
A) İnsanlar ile olan iletişimimizde bazı kurallarımız olmalı, kişisel haklarımıza saygı duyulmalıdır.
B) Zaman bize uymuyorsa bizim zamana uymamızı öğütleyenlere itibar etmemeliyiz.
C) İletişimde ne gereksiz konuşmalıyız ne de konuşmamız gereken yerlerde susmalıyız.
D) Nerede olursak olalım kendimize güvenmeliyiz ama kendimizi herkesten üstün de zannetmemeliyiz.

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki parçada kullanılan kelimelerden birinin anlamı değildir?
A) Bir cismin genişlik, yükseklik vb. boyutları
B) Dolana dolana oluşmuş, birbirini izleyen
C) Uzun süre dayanabilecek nitelikte olan
D) Toz durumundaki bir maddeyi sıvı ile karıştırmak

5. Sitem ve yakınma cümleleri birbiri ile sıkça karıştırılmaktadır. Eğer bir cümlede kişi rahatsızlık duyduğu durumu bizzat rahatsız olduğu kişiye söylerse sitem, rahatsız olduğu durumu başkalarına anlatırsa yakınma olur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam özelliği taşımaktadır?
A) Güya aydınım diye geçiniyorlar ama klasik eserlerin çoğunun adını bile bilmiyorlar.
B) Ben senin için elimden gelen her şeyi yaptım ama sen bir kez olsun tebessüm ederek yüzüme bakmadın.
C) Etraftaki herkes öğrencilerin eğitimi ile ilgili fikir sahibi ama kimse kendinin ne kadar eğitimli olduğunu sorgulamıyor.
D) Onun mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yaptık ama o en küçük sıkıntımızda bile yanımızda duramadı.
6. Hatice Öğretmen sınıfındaki öğrencilere istedikleri konuda kişisel düşüncelerini anlatacakları bir yazı yazmalarını söylemiştir. Yazılarını yazarken karşılarında bir okuyucu varmış ve onunla konuşuyormuş havası vermeleri gerektiğini de eklemiştir.
Buna göre aşağıdaki ödevlerden hangisi başarılı olmuştur?
A) Güler yüzlü insanlar hayatı daha eğlenceli yaşarlar. Kendileri mutlu oldukları gibi etrafındaki herkesi de mutlu etmeyi başarırlar. Bu sebeple nerede başarılı bir insan varsa mutlaka güler yüzlüdür diyebilirim.
B) Zaman ilerledikçe kendime olan inancımı kaybediyor muyum? Bu soruyu kendi kendime sürekli sorarım. Galiba insan zaman ilerledikçe inancını kaybetmiyor ama hedeflerini gerçekleştirecek gücü kendinde bulamıyor.
C) Başkalarının arkasından konuşurken sizi uyarsalar ve dedikodu yaptığınızı söyleseler hemen,  “Ama söylediklerim yalan değil” diye savunursunuz kendinizi. Yanılıyor muyum acaba? Fakat unutmamak lazım ki yalan olsa zaten iftira etmiş olursunuz. İftira da zaten en kötü huydur.
D) İnsanlar zamanı değerlendirmek konusunda yeteri kadar başarılı olamıyor. Çoğu zaman başımızı yastığa koyduğumuzda “Bugün düne göre ne kadar faklıydı?“ sorusuna içimizi rahatlatacak cevaplar veremiyoruz.


7. Yukarıdaki görsel bir kitap kapağından alınmıştır. Bu görseldeki yazım hatasının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami’sinde günümüzde de ibadet ediliyor.
B) Vali’nin görevleri ile ilgili olarak öğretmenimizin verdiği ödevi yarın teslim edeceğiz.
C) Topkapı Sarayı’nın tarihimiz açısından önemi son derece büyüktür.
D) Irkçılık gerçeği “Bülbülü Öldürmek”te çarpıcı biçimde anlatılmıştır.

8.
- Bu yıl 8. sınıfı bitireceğim.
- Yarın 9.00’da spor salonunda olacağız.
- Son olarak 23.02.2019’da buradan geçti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta işareti yukarıdaki görevlerinden birisi ile ilgili olarak kullanılmamıştır?
A) Evleri apartmanın 5. katındaymış.
B) Yeğenim 19.01.2005’te dünyaya geldi.
C) Prof. Dr. Canan Karatay, yediğimiz birçok üründe sorun buluduğunu dile getirdi.
D) Beşiktaş-Fenerbahçe maçı pazartesi akşam 21.00’de başlayacak.

9. Köylünün biri kendine ekecek bir saha açmak için dağdaki fundalık ve çalıları söküp temizliyormuş. Ayrık otu gibi çabuk üreyip etrafı kaplayan otları da söküp söküp atmış. Bu ayrık otlarından biri arazinin eğiminden olsa gerek, çok bakımlı bir bağın içine düşmüş. Bağ sahibi de bunu önemsememiş. Fakat bir de bakmış ki bağının her tarafının ayrık otlarıyla dolduğunu görmüş. Bir sürü işçi tutarak bağını bu ayrık otlarından temizlemiş, iyice masrafa girmiş. Otlar o kadar yayılmış ki temizlemek çok zorlaşınca ……………...  öyle yağma yok buradan ayrılmam demiş.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere hangi deyim getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) Dağdan gelip bağdakini mi kovacaksın?
B) Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldum.
C) Çil yavrusu gibi dağıldım.
D) Denize düşen yılana sarılır.

10. Araştırmacılar, türünün en büyüğü olarak nitelendirdikleri bir çalışmada, Toxoplasma gondii isimli tek hücreli bir parazit enfeksiyonu ile şizofreni arasında bağlantı olduğuna dair yeni bulgular elde etti. Dünya çapında en az 2 milyar insanda bulunduğu tahmin edilen T. gondii, bulaştığı çoğu insanda belirti göstermiyor ancak akut toksoplasmosiz vakaları tehlikeli olabiliyor.
Sağlıklı yetişkinlerin, genelde T. gondii bulaşması yönünden tehlike altında olmadıkları düşünülüyor. Fakat çocuklar veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan insanlar, grip benzeri şiddetli belirtilere ek olarak, bulanık görme ve beyin iltihabı gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Hamile kadınların da dikkatli olması gerekiyor çünkü parazit, anne karnındaki bebekte anormalliklere sebep olabiliyor.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) T. Gondii virüsü ile şizofreni arasında bağlantı olabilir.
B) Sağlıklı yetişkinlere virüsün bulaşması yönünde tehlike olmadığı sanılıyor.
C) Anne karnındaki bebekte olağan dışı etkiler yapabilmektedir.
D) T. Gondii virüsüne bağlı çocuk ölümleri oldukça fazladır.


11.
Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif… 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü… 
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme              B) Benzetme
C) Abartma                   D) Tezat

12.
1. Sorulara cevap veremediği için üzgündü.
2. Daha iyi yaşayabilmek için çaba gösteriyordu.
3. Eleştirebilirsin ama kişiliğime dokunmadan.
4. Doğayla iç içe olmak için bu eve taşındı.
5. Çok dalgındı çünkü beklemediği olaylar yaşadı.
Yukarıdaki cümleler anlam ilişkilerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangi cümle dışta kalır?
A) 2               B) 3               C) 4               D) 513. “Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm insanları sevmek ve saygı duymak evrenselliktir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki sözlerden hangisi evrensel bir görüştür?
A) Bir insan her şeyden önce mensubu olduğu millete sımsıkı sarılmalıdır.
B) İnsanlar nerede olursa olsun tarağın dişleri gibidirler.
C) Kazanmak ve büyümek istediğinizde bazı fedakarlıklar yapmalısınız.
D) Başka ülkelerde yaşanan olaylar bizi çok fazla ilgilendirmez.    

 14. Kurallı cümlelerde yüklem sonda olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Kalabalıkların içinde yalnız olduğunu hissetmek ne kadar da ilginç bir duygudur.
B) İçimden geçenleri ifade edebilmekte kimi zaman çok zorlanıyorum.
C) Uzun uzun düşüncelere dalıp gözlerim doluyor sebepsiz yere.
D) Her şeye rağmen yeni bir güne uyanabilmek ve yeni şeyler başarabilmek çok keyifli.
15. “Sanat, spor, bilim dalları vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere terim anlamlı kelimeler denir.” Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizli kelime terim anlamlı değildir?
A) Bitkiler besinlerinin yaklaşık %85’ini kökleri  sayesinde alırlar.
B) Bu dersimizde gitarın nasıl akort edileceğini öğrendik.
C) Attığımız gol ofsayt gerekçesi ile verilmedi.
D) Türkçe öğretmenimiz fiilimsiler konusunu bitirdi.
16.
1. Babam tek bir maaşla sekiz kardeşe baktı.
2. Evimiz güneye baktığı için güneş alıyordu.
3. Her tarafa baktım ama bilgisayarımı bulamadım.
4. Bizim evde dışarı işlerine ben bakıyorum.
Yukarıdaki cümlelerde “bakmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1               B) 2               C) 3               D) 4
17. Hadi uyan
Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın
İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan
Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için
Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için
Yukarıdaki dizelerde ağır basan duygu hangisidir?
A) Özlem      B) Umut      C) Karamsarlık     D) Öfke

18. Ahmet öğretmen rehberi olduğu 5-A sınıfında Kadir, Ahmet, Hasan, Emre, Ayşe, Sude, Hatice ve Rukiye’nin yerleri ile ilgili bir oturma düzeni yapacaktır. Oturma düzeni ile ilgili belirlediği kurallar şunlardır.
·         Her sırada bir kız bir erkek oturacaktır.
·         Gözlüklü öğrenciler ön sırada oturacaktır.
·         Sıralar yan yana iki ve arka arkaya iki şeklinde olacaktır.
·         Boyu 1.50 ve üzerinde olanlar arka sırada ve kenar tarafta oturacaktır.
Öğrenciler ile ilgili bilinenler ise şunlardır:
·         Ayşe, Rukiye ve Kadir gözlük kullanmaktadır.
·         Sude ve Ahmet’in boyları 1,50’den uzundur.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Hatice ile Ahmet yan yana oturmaktadır?
B) Kadir, Rukiye ile oturabilir.
C) Hasan, Sude ile oturabilir.
D) Hatice kenarda oturmaktadır.

19. Emre’nin yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Kadir Rukiye’nin yanına oturursa Emre Ayşe’nin yanına oturabilir.
B) Emre Sude’nin yanında oturabilir.
C) Emre Hatice’nin yanında oturabilir.
D) Emre Ayşe’nin yanında oturabilir.

20. Etken çatılı cümlelerde bazen özne yaptığı işten aynı zamanda kendisi etkilenmektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangissinde bu açıklamaya uygun bir durum söz konusudur?
A) Dağıtılan hediyeler bir anda kapışıldı.
B) Çocuk arabanın önünden çekildi.
C) Okulumuza yeni bir öğretmen atandı.
D) Duvarların hepsi iki saatte silindi.


bb