Sözcükte Anlam-1 (Gerçek, Mecaz, Terim Anlam) İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ders” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bugünkü ders biraz geç başlayacakmış.
B) Ders çıkışında vaktimiz olursa bir çay içeriz.
C) Yaptığı bu hareketten sonra ona iyi bir ders vermek gerekiyor.
D) Sayısal derslerde sözel derslere göre daha başarılı olabiliyorum.

2. “Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama ‘mecaz anlam’ denir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Bu proje ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak.
B) Karanlık işler çeviren insanlardan uzak durmaya çalışırım.
C) Yeni gelen arkadaşına çok kısa sürede ısındı.
D) Temmuz ayı son yirmi yılın en sıcak ayı oldu.

3. “Sanat, spor, siyaset vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere ‘terim’ anlamlı kelimeler denir.”

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?

A) Attığımız gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
B) Matematik ödevimiz tamamlayabilmem için senin yardımına ihtiyacım var.
C) Oyunda kullanılan dekor çok ilgi çekici olmuştu.
D) Ameliyat esnasında hastanın acı çekmemesi için narkoz verildi.

4.   – Usta boş kutuları depoya taşımamı istedi.
       Boş vaatlerle bizi kandırmaya çalışıyordu.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek – mecaz ilişkisi
B) Yakın anlamlılık ilişkisi
C) Terim anlamlılık ilişkisi
D) Zıt anlamlılık ilişkisi
5. “İnsanların bize karşı göstermiş olduğu ilgi yaşadığımız acıların hafiflemesini sağlıyor.” cümlesinde aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) karşı
B) ilgi
C) hafiflemesini
D) sağlıyor
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kök” kelimesi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) On iki kök dışına tam sayı olarak çıkmaz.
B) İsim köklerinin sonuna “-mak/-mek” eki getirdiğimizde anlamlı olmaz.
C) Kanserin önlenmesinde kök hücre tedavisi önemli katkı sağlıyor.
D) Futbolda şiddetin önlenebilmesi için köklü değişikliklere ihtiyaç var.
7. “İnsan ya da başka canlılar arasında benzetme yoluyla kurulan anlamlar da gerçek anlama dahildir. Mesela “Tarağın dişleri kırıldı.” cümlesinde “diş” kelimesi benzetme yoluyla kullanıldığı için gerçek anlamlı olur.

Yukarıdaki açıklamaya benzer bir durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) O kadar kötü sıkışmış ki kapağın ağzını açamıyorum.
B) Bu işten nasıl sıyrılacağını düşünmeye başlamıştı.
C) Voleybol oynamaktan kollarım ağrıdı.
D) Boğazımdaki yara yavaş yavaş iyileşmeye başladı.
8. “Eğri” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmıştır?

A) Meyvelerin ağırlığından dal eğriliyordu.
B) Eğri cisimler konusu ile ilgili sorular çözmeye başladık.
C) Çocuk, mimara “Bu bina eğri duruyor.” demiş.
D) Çarpmanın etkisi ile direk yana doğru eğrilmiş.
9. Bir sözcüğün gerçek, mecaz, terim anlam gibi kullanımları sözcüğe çok anlamlılık katar. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerde “çıkmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

I. Hava aydınlanırken otelden çıktık.
II. Bu girişimlerimizden bir sonuç çıkmadı.
III. Ayakkabısı bir anda çıktı.
IV. Yıkanınca gömleğin boyası çıktı.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10.
I. Tatilimizi burnumuzdan getirdi.
II. Evdekilerden izin alıp geliyorum.
III. Kapının dili bozulmaya başlamış.
IV. Piyasalarda sessizlik hakim

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) I-II
B) II-III
C) I-IV
D) II-IV

11. “Kulak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı olarak kullanılmamıştır?

A) Etrafta olup biten her şeyi bilir, kulağı deliktir.
B) Kulağındaki küpe canını yakmaya başlamıştı.
C) Kulaktan dolma bilgilerle insanları yönlendiriyorsun.
D) Söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor.
12. Aşağıda “tutmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Beklenen sonucu vermek
- Bir kişinin yerini almak
- Takım oyunlarında karşı takımdan bir oyuncuyu yakından izlemek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Adam balkondan düşen çocuğu tuttu.
B) Teknik direktör yeni giren oyuncuyu tutmak için beni görevlendirdi.
C) Hiç kimse yerini tutamaz.
D) Çocukları okula ısındırmak için hazırladığımız plan tuttu.
13. “Dağın eteğindeki karlar erimeye başlamıştı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek anlam
B) Mecaz anlam
C) Terim anlam
D) Yakın anlam
14. “İnsanlar tarafından sevilen, saygı gören ve renkli kişiliği olan bir insandı.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) sevilen
B) saygı
C) renkli
D) kişilik
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Türkçe dersini diğer derslere göre daha fazla seviyordu.
B) İletken maddeler ısıyı ve ışığı yüklenebilir.
C) Koridorlarda yürürken ses yapmamak gerekir.
D) Masanın üzerindeki eşyaları yerlerine yerleştirdik.


16. “Bazı sözcükler kullanıldığı cümleye göre gerçek, mecaz ya da terim anlamda kullanılabilir.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “köprü” kelimesi terim anlamında kullanılmıştır?

A) İki ülke arasında sevgi köprüleri kurmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
B) Atalarımız birçok ülkede halkın ulaşımını kolaylaştırmak için köprüler yapmıştır.
C) Dişlerimi muayene eden doktor bazı dişlerime köprü yapılması gerektiğini söyledi.
D) Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı olarak trafiğe kapatılacağı yetkililer tarafından söylendi.
17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği diğerlerinden farklıdır?

A) Yaptığımız her işe bir kulp bulmaktan vazgeçmelisin.
B) Yeni nesil teknolojik gelişmeleri çok çabuk benimsiyor.
C) Onunla anlaşamıyoruz, aramızdaki duvarlar gittikçe yükseliyor.
D) Nazik bir dille uyarmama rağmen sözlerime çok bozuldu.
18. “Yeşermek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam özelliği taşımaktadır?

A) Baharın gelmesi ile bahçedeki ağaçlar yeşermeye başladı.
B) Semih’in attığı son dakika golü ile ümitlerimiz yeniden yeşerdi.
C) Saksıya ektiğimiz tohum yavaş yavaş yeşeriyor.
D) Her gün düzenli suladığım için çiçeklerim çabucak yeşerdi.
19. 
- Yaptığım espriden sonra bana çok kırılmış.
- Işığın kırılması için bazı şartların oluşması lazım.
- Top çarpınca cam bir anda kırıldı.
Yukarıdaki cümlelerde “kırılmak” kelimesi sırasıyla hangi anlam özelliklerinde kullanılmıştır?

A) Gerçek anlam – mecaz anlam – terim anlam
B) Terim anlam – gerçek anlam – mecaz anlam
C) Mecaz anlam – terim anlam – gerçek anlam
D) Mecaz anlam – gerçek anlam – terim anlam
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Bir an önce varabilmek için erkenden yollara düştü.
B) Ona karşı bir muhabbet gönlüme düşüverdi.
C) Yaptığı hareketlerle kısa sürede herkesin gözünden düştü.
D) İyi sabitlenmeyen tablo duvardan düştü.
21. Aşağıda “dokunmak” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir.
- Sağlığını bozmak
- İçine işlemek, duygulandırmak
- Karıştırmak, dağıtmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” kelimesi yukarıdaki anlamlardan herhangi biri ile ilgili kullanılmamıştır?

A) Dün yediğimiz çiğ köfte mideme dokundu.
B) Masadaki yazılı kağıtlarına kimse dokunmasın.
C) Dinlediğimiz türkü hepimize çok dokundu.
D) Halkın batıl inançlarına dokunan güzel bir yazıydı.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Kaptan “İskele alabanda” diye bağırdı.
B) Son saniyede yaptığı smaçla maçı takımına kazandırdı.
C) Yazar özellikle makale türünde verdiği eserlerle çok tanındı.
D) Biyoloji konularını diğer Fen konularına göre daha rahat anlıyorum.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) O küçük lokantada yediğim yemeğin tadı damağımda kaldı.
B) Bu fabrikada bir daha çalışmam mümkün değil, dedi.
C) Öğretmen “Bu soruda pi sayısını 3 olarak alın.” dedi.
D) Çocukların her istediğini almak onlar iyilik değil kötülük etmektir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir terim kullanılmamıştır?

A) Repliklerini unutan oyuncu sahnede zor anlar yaşadı.
B) Bu işi bir an önce alabilmek için kulis çalışmalarını hızlandırdı.
C) Jest ve mimikleri ile izleyenleri kedisine hayran bıraktı.
D) Sözlerini unutan oyuncunun imdadına suflör yetişti.
25. “Bağlamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğu kendisine bağlayabilmek için türlü şirinlikler yapıyordu.
B) Kuzuyu fazla uzaklaşmaması için iple ağaca bağladı.
C) Krılan parçaları birbirine bağlayarak yola devam etti.
D) Fidelerin dik durabilmesi için bir çubuğa bağlanması gerekiyordu.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ülkeye gelen konuklar sıcak bir karşılama gördü.
B) Çorba çok sıcak olduğu için ağzımız yandı.
C) Göçmen kuşlar sıcak diyarlara doğru yola koyuldu.
D) Sıcak demire su vererek çelik elde ediliyor.
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Uzun süren deniz yolculuğunun ardından kara gözüktü.
B) Kara haber şehirde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.
C) Kara kedinin uğursuzluk getirdiği inancı eskiden beri vardır.
D) Arazide kara taşın arkasına saklanmış bir yılan gördük.
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu konuyu bir daha açmayacağına söz verdi.
B) Yüzsüzlüğün böylesine daha önce hiç rastlamadım.
C) Temiz kalpli bir insan olmanın mükafatını aldı.
D) İnsanların sırtından geçinmek hiç ahlaki değildir.
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Güneşin altında uzun zamandır çalışan adam boynundaki bez ile terini sildi.
B) Bayram yaklaşırken evin bütün pencerelerini sildi.
C) Son anda aksilik çıkınca gezi listesinden adını sildirdi.
D) Gösterdiği performansla tüm rakiplerini sahadan sildi.
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Eve gelirken bir anda önüme fırlayan kedi beni çok korkuttu.
B) Başarısız olmak istemeyenler yaptığı her işe özen göstermelidir.
C) Yeni bir ortama giren çocuk birkaç gün geçince açılmaya başladı.
D) Aç kalan kurtlar sık sık köye inmeye başlamış.


Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D 11-B 12-A 13-A 14-C 15-B 16-C 17- C 18-B 19-C 20-D 21-D 22-D 23-C 24-B 25-A 26-A 27-B 28-D 29-D 30-C

1 yorum:

Deneme