Bilim İle Güzel Sanatlar Arasındaki Farklar Nedir?


Bilim İle Güzel Sanatlar Arasındaki Farklar Nedir?

Bu yazımızda sizler için bilim ve güzel sanatlar arasındaki farkları maddeler halinde açıklamaya çalışacağız. Bilim ve güzel sanatlar arasındaki farklar şunlardır:
- Güzel sanatlarda güzeli arama amacı varken bilimde doğruyu bulma amacı vardır.
- Bilim, sanata göre toplumsallık açısından daha geniştir.

- Bilim daha çok maddi yanımızla ilgiliyken sanat daha çok ruhumuza hitap eder.
- Bilim somut gerçeklikleri soyut yollarla ispat ederken, sanat soyut duygular ve düşünceleri somut eserlerle ifade etmeye çalışır.
- Bilimde deneysellik ön plandayken sanatta estetik ve sezgiler ön plandadır.
- Bilim varlıkların nedenleri anlamamıza yardımcı olurken sanat varlıkların biçimlerini görmemize yardımcı olur.
- Bilimde nesnellik ön plana çıkarken, sanatta öznellik ön plandadır.
- Sanat duygular, hayaller vb. soyut kavramlara yönelmişken bilim duyu organlarımızla algılayabildiğimiz somut gerçeklere yönelmiştir.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme