Güzel Sanatlar İçerisinde Edebiyatın Yeri


Güzel Sanatlar İçerisinde Edebiyatın Yeri

İnsanın doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini ritm, çizim, renk, söz vb. araçlarla güzel ve etkili bir biçimde ifade etme gayretinden doğan ruhsal faaliyetler güzel sanatlar olarak adlandırılmaktadır. Yani bir ressamın çizdiği resim, bir şairin yazdığı şiir ya da bir yazarın kaleme aldığı roman güzel sanatlar içerisinde değerlendirilmektedir.

Güzel sanatlar estetik kaygı ve haz uyandırması yönü ile diğer sanatlardan ayrılmaktadır. İnsanlar var olduğundan beri güzel sanatlar da var olmuştur ve insanlara güzel duygular kazandırmayı amaç edinmiştir. Edebiyat da güzel sanatların bir kolu olarak söz ve düşünceyi kullanarak insanlara güzel olanı ulaştırmayı amaç edinmiştir. Kısacası edebiyatı insanda haz uyandırmak amacı ile kaleme alınan bütün yazılı ve sözlü eserler olarak tanımlamamız doğru olur.

Edebiyat malzemesi sözcükler olan ve insanlara estetik zevk kazandırmayı amaç edinmiş bir sanat dalıdır. Bu bakımından edebiyatta kazanç sağlamak her zaman ikinci planda olmalıdır. Kısacası edebiyat kullandığı malzemenin dil olması sebebiyle diğer güzel sanatlar dallarından ayrılmaktadır.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Kullandığı malzemeye göre güzel sanatları şu şekilde sınıflandırabiliriz:
A. Fonetik (İşitsel Sanatlar) : Ses ve dilin malzeme olarak kullanıldığı sanatlardır. Edebiyat ve müzik bu gruba girer.
B. Plastik (Görsel ) Sanatlar : Görüntü ve maddenin malzeme olarak kullanıldığı sanatlardır. Resim, heykel, hat, ebru vb. sanatlar bu gruba girer.
C. Dramatik (Ritmik) Sanatlar: “Hareket” in malzeme olarak kullanıldığı bale, opera, tiyatro gibi sanatlar bu gruba girer.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme