Güdümlü Yazma Yöntemi

Amaç :

Öğrencilerin herhangi bir konu ile ilgili duygu, düşünce ve bilgilerini etkili bir biçimde anlatmalarını sağlamaktır.

Uygulama :

Öğretmen bir konu hakkında öğrencileri bilgilendirir. Konu sınıf ortamında çeşitli yönleri ile tartışılır. Öğrenciler bu iletişim sürecinde edindikleri bilgileri yazarlar.

Güdümlü yazma çalışmaları farklı şekillerde olabilmektedir. Örneğin ilkokul düzeyinde bu çalışmalar yapılırken öğretmen bir paragrafın cümlelerini karışık bir biçimde tahtaya yazar. Daha sonra öğrencilerden bu cümleleri anlam bütünlüğünü göz önüne alarak bir araya getirmelerini ister.

Güdümlü yazmada başka yöntem ise sınıf ortamında bir konu tartışılırken sınıfça beğenilen bir cümlenin öğretmen tarafından okunması öğrencilerin de okunan cümleyi aynen yazmaya çalışmalarıdır.Dikte çalışması şeklinde de güdümlü yazma yöntemi uygulanabilmektedir. Bu yöntemde şu aşamalar izlenmelidir :

1. Öğretmen tarafından metin normal bir hızda okunur ve öğrenciler metni dinler.
2. Metin ikinci defa anlamlı bölümler şeklinde okunur ve öğrenciler tarafından yazılır.
3. Öğretmen metni son bir kez daha okur ve öğrenciler yazdıklarını kontrol ederler.
4. Öğrenciler tahtaya yazılan örnek metni kontrol ederler. Hataları varsa düzeltirler.
5. Öğretmen öğrencilerden yanlış yazdıkları kelime ya da cümleleri düzeltmelerini ister.

Dikteli Kompozisyon denilen diğer bir uygulama da ise öğretmen bir metni okur ve öğrencilerden aynı metni yazmalarını ister.

Güdümlü yazma yöntemi öğrencilerin yazım kuralları ve noktalama kurallarını fark etmeleri açısından faydalıdır. Aynı zamanda dikkatli dinleyebilme becerilerinin gelişimine de katkı sağlar. Bu yöntem sayesinde öğrenciler yanlış yazdıkları kelimeleri fark ederek doğrusunu öğrenirler.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme