"Dede Korkut Hikayeleri" Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Dede Korkut Hikayeleri Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Dede Korkut Hikayeleri kitabı kaç hikayeden oluşmaktadır?

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

 

2) Dede Korkut" hikâyelerinde geçen "boy boylamak" sözü ne anlama gelir?

A) Devlet kurmak

B) Göçe hazırlanmak

C) Destan söylemek

D) Düşmanı yenmek

 

3) Bayındır Han'ın toyunda, oğlu kızı olmayanlar hangi otağa oturtulurdu?

A) Ak otağ

B) Kızıl otağ

C) Gök otağ

D) Kara otağ

4) Bayındır Han'ın toyunda, sadece kızı olanlar hangi otağa oturtulurdu?

A) Ak otağ

B) Kara otağ

C) Kızıl otağ

D) Gök otağ

 

4) Dirse Han oğlunu neden öldürmek istemiştir?

 

A) Kendine ihanet ettiği için

B) Düşmanlarla işbirliği yaptığı için

C) AdamlarI onu kışkırttığı için

D) Obayı bölmeye çalıştığı için

 

6) Salur Kazan'ın oğlunun adı nedir?

 

A) Uruz

B) Dündar

C) Karabudak

D) Bayındır

 

7) Salur Kazan'ın obasını yağmalayan kimdir?

 

A) Kıpçak Melik

B) Deli Dündar

C) Şökli Melik

D) Kara Göne

 

8) Bamsı Beyrek'in beşik kertmesinin adı nedir?

A) Selcen Hatun

B)Burla Hatun

C) Boğazca Fatma

D) Banu Çiçek

 

9) Banu Çiçek'in kız kardeşine dünür geleni öldüren abisinin adı nedir?

 

A)Deli Dündar

B) Deli Karçar

C) Deli Dumrul

D) Kan Turalı

 

10) Bamsı Beyrek'in öldüğünü söyleyerek Banu Çiçek'le evlenmek isteyen kimdir?

 

A) Boğaz Han

B) Salur Kazan

C) Yaltacık

D) Aruz Koca

 

11) Ulaş oğlu Kazan Bey'in oğlu Uruz'a bakıp ağlamasının sebebi nedir? 

A) Oğlunun üzgün olması

B) Oğlunun hasta olması

C) Oğlunun ad alacak bir yiğitlik yapmaması

D) Oğlunun obasını ayrımak istemesi

 

12) Kuru çayın üzerine köprü yaptıran geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alan kimdir?

A) Dirse Han

B) Salur Kazan

C) Deli Dumrul

D) Bamsı Beğrek

 

13) Azrail'e Deli Dumrul'a karşılık kendi canını vermeye razı olan kimdir?

A) Annesi

B) Babası

C) Kardeşi

D) Karısı

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Kan Turalı'nın dövüştüğü hayvanlardan değildir?

A) Boğa

B) Aslan

C) Deve

D) Sırtlan

 

15) Kan Turalı'nın üç canavarı öldürerek aldığı kızın adı nedir?

A) Banu Çiçek

B) Selcan Hatun

C) Burla Hatun

D) Boğazca Kadın

 

16) Karadeniz kıyısındaki Düzmürd kalesine akın düzenleyen ve esir düşen Kazılık Koca'nın oğlunun adı nedir?

 

A) Bamsı Beğrek

B) Yiğenek

C) Uruz

D) Deli Dumrul

 

17) Aruz Koca'nın oğlu olan ve Dede Korkut tarafından Başar adı verilen çocuk hangi hayvanların içinde büyümüştür? 

 

A) Aslan

B) Kurt

C) Çakal

D) At

 

18) Anlaşma gereği Tepegöz'e günlük iki adam ile 500 - - - - - - - verilecektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) Deve

B) Koyun

C) At

D) Boğa

 

19) Bayındır Han'ın dokuz tümen Gürcistan sınırında beylik verdiği Beğil'in oğlunun adı nedir? 

A) Emren

B) Temur

C) Dündar

D) Yazgan

 

 

 

 

 

 

 

Cevaplar:

1. a  2. c 3. d  4. c  5. c  6. a  7. c  8. d  9.b  10.c 11. c  12. c  13. d   14. d  15. b   16. b  17. a  18. b  19. a

1 yorum:

Deneme