"Elveda Gülsarı" Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Elveda Gülsarı Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Tanabay’ın eşinin adı nedir?

A) Caydar

B) Bibican

C) Cidegül

D) Karabek

 

2) Kazak ve Kırgız bozkırlarında meydana bırakılmış içi saman doldurulmuş oğlak veya buzağı tulumunu kapmak, kendi takımına kazandırmak için mücadele edilmesi şeklinde at üstünde oynanan takım oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cambı atmay

B) Kılıç çalmay

C) Nayza Salış

D) Kökpar

 

3) Gülsarı adlı atın ilk sahibi kimdir?

A) Çora

B) Tanabay

C) Tanabay’ın kardeşi

D) Tanabay’ın oğlu

 

4) Gülsarı adlı atın cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaldır  Yorga

B) Koy Yorga

C) Kiytin Yorga

D) Taypalma Yorga

 

5) Başında bir aygır bulunan ve en çok elli kadar attan oluşan yılkı sürüsüne ne denir?

A) Üyir

B) Yorga

C) Cabağı

D) Aygır

 

6) Gülsarı yere yığıldığında hangi ayın sonuydu?

A) Ocak

B) Şubat

C) Mart

D) Nisan

 

7) “Zaman kimseyi kayırmaz, her canlı yaşlanır, her şey eskir.” Diyen kişi kimdir?

A) Tanabay

B) Caydar

C) İbrahim

D) Bibican

 

8) Kırgızlarda evin hanımına ne denilir?

A) Valide

B) Hanım

C) Gelin aba

D) Baybişe

 

 

9) Gülsarı adlı atın yaşı yaklaşık kaçtır?

A) On beş

B) On

C) Yirmiden fazla

D) Otuzdan fazla

 

10) Tanabay’ın savaştayken rütbesi neydi?

A) Onbaşı

B) Binbaşı

C) Yüzbaşı

D) Er

 

11) Tanabay gençliğinde hangi mesleği yapmıştır?

A) Duvar ustası

B) Çiftçi

C) Demirci

D) At yarışçısı

 

12) Tanabay’ı yılkıcı olmak için ikna eden kişi kimdir?

A) Eşi

B) Eski yaşadığı kişi

C) Çora

D) Kızı

 

13) Gülsarı’nın en önemli özelliği nedir?

A) Doğuştan yorga olması

B) Doğuştan engelli olması

C) Bir gözünün daha parlak olması

D) Kuyruğunda farklı renkler olması

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Gülsarı’nın fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A) Sırım gibi incedir.

B) Boyu uzundur.

C) Omuz arası geniştir.

D) Boyu kısadır.

 

 

15) Gülsarı’nın en sevdiği şey nedir?

A) Saman yemek

B) Koşmak

C) Oturmak

D) Yavaş gitmek

 

16) Bir atı iğdiş etmek ne demektir?

A) Yaralamak

B) Kısırlaştırmak

C) Uyutmak

D) İğne ile bayıltmak

 

17) Tanabay’ın torpil yapmadığı kardeşinin adı nedir?

A) Kulıbay

B) Samansur

C) Kerimbekov

D) İbrahim

 

18) Kitaba göre atla insan arasındaki tek fark nedir?

A) Atın aklının olmaması

B) İnsanın daha zeki olması

C) İnsanın daha kurnaz olması

D) Atın atı kıskanmaması

 

 

19) Tanabay’ın eşinin çaldığı müzik aletinin adı nedir?

A) Bağlama

B) Keman

C) Kopuz

D) Gitar

 

20)  Gülsarı’nın atıldığı hapishanenin adı nedir?

A) Kora

B) Mahpus

C) Hücre

D) Karanlık oda

 

21) Hayvancılıkla geçineneler ne olmadan yapamazlar?

A) Araba

B) Çadır

C) Masa

D) Sandalye

 

22) Kendi koyun sürüsünü Tanabay'ın üstüne yıkan ve kaçıp giden kişinin adı nedir?

A) Bektay

B) İbrahim

C) Çora

D) Osman

 

23) Aşağıdakilerden hangisi Tanabay’ın  çobanlık yaptığı zamanlarda çektiği sıkıntılardan biri değildir?

A) Koyunlar için kalacak bir yer yapılmamıştır.

B) Kuzular doğduktan sonra yaş toprağa basıp hasta olup ölmüşlerdir.

C) Tanabay ve eşi canını dişine takarak çalışsa da koyunların ölmesini engelleyememiştir.

D) Her türlü koşullar sağlandığı için Tanabay hiçbir şeyden şikayet etmemiştir.

 

24) Kerimbekov kimdir?

A) Tanabay’a destek olan kişi

B) Tanabay’a düşman olan kişi

C) Tanabay’ın oğlu

D) Tanabay’ın yeğeni

 

25) Gülsarı yorga özelliğini nereden almıştır?

A) Atalarından genetik yollarla almıştır.

B) İyi bir eğitim almıştır.

C) Bakıcısından almıştır.

D)  Başka atlardan almıştır.

 

26) Tanabay, kuzulama zamanı gelen koyunlara neredeki koraya götürmüştür?

A) Bozgeyik Ormanı

B)  Semiz Yaylası

C) Kargış Tepesi

D) Beş Ağaç Vadisi

 

27) Kitapta geçen “kargışlamak” ne anlama gelir?

A) Sevmek

B) Lanetlemek

C) Öfkelenmek

D) Kontrol altına almak

 

28)  Tanabay’a koyun ve kuzuları denetlemeye gelen müfettişe tırmıkla saldırıp hakaret ettiği için ne gibi bir ceza verilmiştir?

A) Hapishaneye atılmıştır.

B) İdam cezası verilmiştir.

C) Partiden ihraç edilmiştir.

D) Para cezası verilmiştir.

 

29) Tanabay’ın en yakın arkadaşı olan Çora Sayakov’ un Tanabay’ a vasiyeti ne olmuştur?

A) Ailesine bakması

B) Mallarına sahip çıkması

C) Partiye para yardımı yapması

D) Üyelik kartını Tanabay’ın partiye teslim etmesini

 

30) Kitabın yazarı kimdir?

Cengiz Aytmatov

Kemal Tahir

Zülfü Livaneli

Tolstoy

 

 Cevaplar:

1. a  2. d  3. b   4. d   5. a 6. b   7. a   8. d   9. c  10. a  11. c  12. c   13. a  14. d   15. b  16. b   17. a   18. d  19. c   20. a  21. b   22. a   23. d  24. a   25. a  26. d   27. b 28. c   29. d   30. a

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme