Yazım Kuralları İle İlgili Test Soruları ve Cevapları-3


Yazım Kuralları İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Türkiye yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir .
B) Binlerce yıl önce yer altına büyük odalar yapmışlar .
C) Ülkemizi yer altı örgütlerine teslim edemeyiz .
D) Yıllar geçtikçe yer altı suları giderek azaliyor .

Cevap : "altı" kelimesi somut olarak bir yer bildirecek şekilde kullanılırsa ayrı yazılır, mecaz anlam kazanırsa birleşik yazılır. Bu yüzden "yeraltı örgütleri" biçiminde olmalıydı. " Cevap : C"

2. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır ?
1. Motorlu taşıtların egsoz gazları çevreye zarar veriyor .
2. Belediyemiz asfalt çalışmalarına hız vermeye başladı .
3. Beden eğitimi dersi için yeni bir eşofman takımı alacağım .
4. Taksi şoförü çok kibar bir beydi .
A)1     B)2     C)3     D)4

Cevap : 1. cümlede "egzoz" şeklinde yazılmalıydı. Yani aklınızda kalması için şöyle söyleyebiliriz. Bu kelme "2 z" ile yazılır. "Cevap A"

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Zehra Hanım bizi çaya davet etti.
B) Bu binalar mimar Sami Bey tarafından yaptırılmış .
C) Habibe teyzem yakında bize gelecekmiş .
D) Dedem askerliğini çavuş olarak yapmış .

Cevap : Unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar . " Mimar Sinan Bey " şeklinde yazılmalıydı . " Cevap B "

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Bugün yine dünya kadar iş bizi bekliyor .
B) Çocuk bu dünyanın süsüdür .
C) İyi insanlar olmasa bu dünya çekilmez olurdu .
D) Güneş ile dünya arasındaki uzaklık 149 milyon 600 km'dir.

Cevap : "Güneş ve ay" kelimeleri terim anlamlı kullanıldığında büyük harfle başlamalıdır . Bu yüzden D seçeneğinde "Dünya" kelimesi büyük harfle başlamalıydı .

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) 29 Ekim büyük bir çoşkula kutlandı.
B) 15 temmuz 2016 ülkemiz için zor bir tarihti .
C) İş başvuruları haftaya cuma bitiyor .
D) Ülkemizde şubat ayı çok soğuk geçer .

Cevap : Tarihler yazılırken kesin bir tarih bildiriliyorsa ay adı büyük harfle başlar . Bu yüzden "Cevap B"


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Yaz aylarında Maraş dondurması çok iyi olur .
B) Her mevsim Doğu Karadeniz yağmur alan bir bölgemizdir .
C) Konya ovası ülkemizin tahıl ambarıdır .
D) Karahisar Kalesi tüm heybeti ile karşımızdaydı .

Cevap : Özel isme bağlı "dağ, deniz, ova vb. " kelimeler büyük harfle başlar . " Cevap C"

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) İzin istemeninde bir usulü vardır .
B) Bazı kitapların bende kalmış .
C) Düşünüyorum da hepimizin bazı hataları oldu .
D) Misafirleri kapıda mutlulukla karşıladılar .

Cevap : Bağlaç olan "de" ayrı yazılmalıdır . A seçeneğinde "de" eki ayrı yazılmalıydı . Ayrı yazılıp yazılmadığını anlamak için "de" ekini cümleden çıkarırız , cümle anlamlı olursa ayrı, anlamsız olursa birleşik yazarız . "Cevap A"

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

A) Son yıllarda TÜBİTAK'ta önemli çalışmalar yapılmaya başladı .
B) LGS'de tercih dönemi sona ermek üzere .
C) MEB'in başına uzun bir aradan sonra eğitimci bir bakan geldi .
D) Yazım kurallaı konusunda en güvenilir bilgiler TDK'nın sitesinde yer alıyor .

Cevap : Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre olur . Türkçede ünsüzler "e" sesi ile okunur. Bu yüzden TDK'nin olmalıydı . Cevap D

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Uzun süre yağmurda gezince hasta oldu .
B) Şans oyunlarında büyük ikramiye bu hafta da devretti .
C) Şirket hesabından usulsüz harcamalar yapıldığını farketti.
D) Onun yanında kendimizi her zaman güvende hissediyoruz .

Cevap : Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses olayı yoksa ayrı varsa bileşik yazılır. " fark etti" şeklinde yazılmalıydı . Cevap C

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Okulumuz için yeni bir " Müdür Odası" levhası yaptırdık .
B) Mahalledeki çocuklar sokakta beştaş oynuyor .
C) Kütüphanede "Vatan Yahut Silistre" adlı kitabı aradık .
D) Bedelli askerlikle ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlanacak .

Cevap : Eser adları yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük yazılır ve aradaki " ve , veya , yahut vb." bağlaçlar küçük harfle başlar . Cevap C

- Yazım Kuralları İle İlgili Test-1
- Yazım Kuralları İle İlgili Test - 2 
Yazım Kuralları Konu Anlatımı 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme