İletişim Formu

Yazım Kuralları İle İlgili Test Soruları ve Cevapları-3


Yazım Kuralları İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Türkiye yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir .
B) Binlerce yıl önce yer altına büyük odalar yapmışlar .
C) Ülkemizi yer altı örgütlerine teslim edemeyiz .
D) Yıllar geçtikçe yer altı suları giderek azaliyor .

Cevap : "altı" kelimesi somut olarak bir yer bildirecek şekilde kullanılırsa ayrı yazılır, mecaz anlam kazanırsa birleşik yazılır. Bu yüzden "yeraltı örgütleri" biçiminde olmalıydı. " Cevap : C"

2. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır ?
1. Motorlu taşıtların egsoz gazları çevreye zarar veriyor .
2. Belediyemiz asfalt çalışmalarına hız vermeye başladı .
3. Beden eğitimi dersi için yeni bir eşofman takımı alacağım .
4. Taksi şoförü çok kibar bir beydi .
A)1     B)2     C)3     D)4

Cevap : 1. cümlede "egzoz" şeklinde yazılmalıydı. Yani aklınızda kalması için şöyle söyleyebiliriz. Bu kelme "2 z" ile yazılır. "Cevap A"

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Zehra Hanım bizi çaya davet etti.
B) Bu binalar mimar Sami Bey tarafından yaptırılmış .
C) Habibe teyzem yakında bize gelecekmiş .
D) Dedem askerliğini çavuş olarak yapmış .

Cevap : Unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar . " Mimar Sinan Bey " şeklinde yazılmalıydı . " Cevap B "

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Bugün yine dünya kadar iş bizi bekliyor .
B) Çocuk bu dünyanın süsüdür .
C) İyi insanlar olmasa bu dünya çekilmez olurdu .
D) Güneş ile dünya arasındaki uzaklık 149 milyon 600 km'dir.

Cevap : "Güneş ve ay" kelimeleri terim anlamlı kullanıldığında büyük harfle başlamalıdır . Bu yüzden D seçeneğinde "Dünya" kelimesi büyük harfle başlamalıydı .

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) 29 Ekim büyük bir çoşkula kutlandı.
B) 15 temmuz 2016 ülkemiz için zor bir tarihti .
C) İş başvuruları haftaya cuma bitiyor .
D) Ülkemizde şubat ayı çok soğuk geçer .

Cevap : Tarihler yazılırken kesin bir tarih bildiriliyorsa ay adı büyük harfle başlar . Bu yüzden "Cevap B"


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Yaz aylarında Maraş dondurması çok iyi olur .
B) Her mevsim Doğu Karadeniz yağmur alan bir bölgemizdir .
C) Konya ovası ülkemizin tahıl ambarıdır .
D) Karahisar Kalesi tüm heybeti ile karşımızdaydı .

Cevap : Özel isme bağlı "dağ, deniz, ova vb. " kelimeler büyük harfle başlar . " Cevap C"

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) İzin istemeninde bir usulü vardır .
B) Bazı kitapların bende kalmış .
C) Düşünüyorum da hepimizin bazı hataları oldu .
D) Misafirleri kapıda mutlulukla karşıladılar .

Cevap : Bağlaç olan "de" ayrı yazılmalıdır . A seçeneğinde "de" eki ayrı yazılmalıydı . Ayrı yazılıp yazılmadığını anlamak için "de" ekini cümleden çıkarırız , cümle anlamlı olursa ayrı, anlamsız olursa birleşik yazarız . "Cevap A"

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

A) Son yıllarda TÜBİTAK'ta önemli çalışmalar yapılmaya başladı .
B) LGS'de tercih dönemi sona ermek üzere .
C) MEB'in başına uzun bir aradan sonra eğitimci bir bakan geldi .
D) Yazım kurallaı konusunda en güvenilir bilgiler TDK'nın sitesinde yer alıyor .

Cevap : Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre olur . Türkçede ünsüzler "e" sesi ile okunur. Bu yüzden TDK'nin olmalıydı . Cevap D

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Uzun süre yağmurda gezince hasta oldu .
B) Şans oyunlarında büyük ikramiye bu hafta da devretti .
C) Şirket hesabından usulsüz harcamalar yapıldığını farketti.
D) Onun yanında kendimizi her zaman güvende hissediyoruz .

Cevap : Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses olayı yoksa ayrı varsa bileşik yazılır. " fark etti" şeklinde yazılmalıydı . Cevap C

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Okulumuz için yeni bir " Müdür Odası" levhası yaptırdık .
B) Mahalledeki çocuklar sokakta beştaş oynuyor .
C) Kütüphanede "Vatan Yahut Silistre" adlı kitabı aradık .
D) Bedelli askerlikle ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlanacak .

Cevap : Eser adları yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük yazılır ve aradaki " ve , veya , yahut vb." bağlaçlar küçük harfle başlar . Cevap C

- Yazım Kuralları İle İlgili Test-1
- Yazım Kuralları İle İlgili Test - 2 
Yazım Kuralları Konu Anlatımı 

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.