Tanzimat Dönemindeki İlk Romanlar ve Özellikleri


Tanzimat Dönemindeki İlk Romanlar ve Özellikleri

* İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa'nın  ''Telemak '' adlı eseridir. Yusuf Kamil Paşa bu eseri Fransız yazar Fenelon'dan çevirmiştir .
* Edebiyatımızdaki ilk roman:  Şemsettin Sami'nin  ''Taaşşuk- ı Talat ve  Fıtnat '' adlı eseridir.
* İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi'nin  '' Esrar-ı Cinayet'' adındaki romanıdır.
* İlk  tarihi roman denemesi:  Ahmet Mithat Efendi'nin '' Yeniçeriler'' adlı eseridir.
* İlk edebi roman:  Namık Kemal'in  '' İntibah'' adlı eseridir.


* İlk köy romanı:  Nabızade Nazım'ın '' Karabibik'' adlı romanıdır.
* İlk realist romanlar: Recaizade Mahmut Ekrem'in  '' Araba Sevdası''  adlı eseri ve  Samipaşazade Sezai'nin  '' Sergüzeşt ''adlı  romanlarıdır.
*  İlk psikolojik roman denemesi, ilk naturalist roman ve ilk tezli roman : Nabızade Nazım'ın  ''Zehra'' adlı eseridir .
* İlk tarihi roman: Namık Kemal'in  '' Cezmi'' adındaki romanıdır .

Roman Türk edebiyatına Tanzimat ile girmiş bir türdür . Daha öncesinde Türk halkı romanın yerine divan edebiyatının aruz ölçüsü ile yazılan mesnevi türünü okuyorlardı . Leyla ile Mecnun , Yusuf ile Züleyha gibi hikayeler mesnevi ile yazılan ve bir tür roman olarak düşünülebilecek eserlerdi . Tanzimat romanında iki tür akım ortaya çıkmıştır . Ahmet Mithat'ın öncüsü olduğu halk hikayelerinden esinlenen romanlar ve Namık Kemal'in öncülüğünü yaptığı batı tarzı ile yazılmış romanlar .
Not:  Nabızade Nazım :  Nabızade Nazım  realizmin ve naturalizmin  öncüsüdür . Hikaye  ve romanları ile tanınır. Eserlerinde kahramanlarını yöresel şiveler ile  konuşturmuştur.  Başarılı tasvir ve tahliller yapmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme