tanzimat dönemindeki ilk romanlar ve özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
tanzimat dönemindeki ilk romanlar ve özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Tanzimat Dönemindeki İlk Romanlar ve Özellikleri


Tanzimat Dönemindeki İlk Romanlar ve Özellikleri

* İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa'nın  ''Telemak '' adlı eseridir. Yusuf Kamil Paşa bu eseri Fransız yazar Fenelon'dan çevirmiştir .
* Edebiyatımızdaki ilk roman:  Şemsettin Sami'nin  ''Taaşşuk- ı Talat ve  Fıtnat '' adlı eseridir.
* İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi'nin  '' Esrar-ı Cinayet'' adındaki romanıdır.
* İlk  tarihi roman denemesi:  Ahmet Mithat Efendi'nin '' Yeniçeriler'' adlı eseridir.
* İlk edebi roman:  Namık Kemal'in  '' İntibah'' adlı eseridir.


* İlk köy romanı:  Nabızade Nazım'ın '' Karabibik'' adlı romanıdır.
* İlk realist romanlar: Recaizade Mahmut Ekrem'in  '' Araba Sevdası''  adlı eseri ve  Samipaşazade Sezai'nin  '' Sergüzeşt ''adlı  romanlarıdır.
*  İlk psikolojik roman denemesi, ilk naturalist roman ve ilk tezli roman : Nabızade Nazım'ın  ''Zehra'' adlı eseridir .
* İlk tarihi roman: Namık Kemal'in  '' Cezmi'' adındaki romanıdır .

Roman Türk edebiyatına Tanzimat ile girmiş bir türdür . Daha öncesinde Türk halkı romanın yerine divan edebiyatının aruz ölçüsü ile yazılan mesnevi türünü okuyorlardı . Leyla ile Mecnun , Yusuf ile Züleyha gibi hikayeler mesnevi ile yazılan ve bir tür roman olarak düşünülebilecek eserlerdi . Tanzimat romanında iki tür akım ortaya çıkmıştır . Ahmet Mithat'ın öncüsü olduğu halk hikayelerinden esinlenen romanlar ve Namık Kemal'in öncülüğünü yaptığı batı tarzı ile yazılmış romanlar .
Not:  Nabızade Nazım :  Nabızade Nazım  realizmin ve naturalizmin  öncüsüdür . Hikaye  ve romanları ile tanınır. Eserlerinde kahramanlarını yöresel şiveler ile  konuşturmuştur.  Başarılı tasvir ve tahliller yapmıştır.