Divan-ı Hikmet Hakkında Bilgi Veriniz .


Divan-ı Hikmet Hakkında Bilgi Veriniz .

* Hikmet terimi Hoca Ahmet Yesevi'nin  şiirlerine verdiği addır .
* Divan-ı Hikmet 12.yy'da Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olan bir eserdir .
* Ahmet Yesevi yesevilik tarikatının kurucusudur .
* Bu eser  Karahanlı Devleti zamanında yazılmış bir eserdir .
* Divan-ı Hikmet adlı eserin yazılma amacı , halka İslam dinini iyi bir şekilde öğretmektir .
* Bu eserde Allah  aşkı , peygamber sevgisi konu edilmiştir .


* Bu eser öğretici yani didaktik ve manzum (şiir)  bir eserdir .
* Bu eserin dili sadedir .
* Bu eser yüz kırk dört  hikmet ve bir münacattan oluşur .
* İslamiyetin esasları  Türkçe olarak anlatılmıştır . Yani Karahanlı   Türkçesinin Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır .
* Divan-ı Hikmet,  İslam dininin Türkler arasında yayılmasında etkili olmuştur .
* Bu eser hece ölçüsü ve dörtlükler şeklinde yazılmış olan bir eserdir .
*  Divan-ı Hikmet adlı  eserde Hoca Ahmet Yesevi   Tecahul-i Arif ( bilmezlikten gelme), İstifham ( soru sorma) sanatlarını da kullanmıştır .
* Bu eserin uyaklanma biçimi şu şekildedir:  '' abcd, dddb, eeeb''.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme