Atabet'ül Hakayık Hakkında Bilgi Veriniz .


Atabet'ül Hakayık Hakkında Bilgi Veriniz .

* Atabet'ül Hakayık adlı eser on ikinci yüzyılda  yazılmıştır .
* Eserin sahibi Edip Ahmet Yükneki'dir .
* Bu eserin adı '' hakikatler eşiği'' anlamına gelir .
* Öğretici yani didaktik bir şekilde yazılmış bir eserdir .
* Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
* Mesnevi şeklinde yazılmıştır .
* Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır .


* Öğretici bir ahlak  kitabıdır .
* Eserde telmih ( hatırlatma) sanatı kullanılmıştır .
* Bu eser  Sipehsalar Mehmet Bey'e sunulmuştur.
* Bu eserde hadis ve ayetlere de yer  verilmiştir .
* Atabet'ül Hakayık adlı eser  on dört bölümden meydana gelir. Eserin başında  beş bölüm giriş, şairin adını verdiği  sekiz bölüm asıl konu, sondaki bir bölüm de bitiş bölümünden meydana gelir.
* Eserin giriş bölümü  kaside biçimi ile yazılmıştır. ( aa ba ca ...)
* Asıl konu ile ilgili bölümler  ve bitiş bölümü ise dörtlükler şeklinde yazılmıştır.
* Eserde iyilik, kötülük, cömertlik, doğruluk, ilim , erdemlilik gibi kavramlara yer verilmiştir.
* Atabet'ül Hakayık adlı eserin  dili biraz ağırdır. Bu eserde Farsça ve Arapça kelimer vardır.
*  Eser kırk altı beyit ve yüz bir dörtlükten meydana gelir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme