İletişim Formu

Atabet'ül Hakayık Hakkında Bilgi Veriniz .


Atabet'ül Hakayık Hakkında Bilgi Veriniz .

* Atabet'ül Hakayık adlı eser on ikinci yüzyılda  yazılmıştır .
* Eserin sahibi Edip Ahmet Yükneki'dir .
* Bu eserin adı '' hakikatler eşiği'' anlamına gelir .
* Öğretici yani didaktik bir şekilde yazılmış bir eserdir .
* Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
* Mesnevi şeklinde yazılmıştır .
* Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır .


* Öğretici bir ahlak  kitabıdır .
* Eserde telmih ( hatırlatma) sanatı kullanılmıştır .
* Bu eser  Sipehsalar Mehmet Bey'e sunulmuştur.
* Bu eserde hadis ve ayetlere de yer  verilmiştir .
* Atabet'ül Hakayık adlı eser  on dört bölümden meydana gelir. Eserin başında  beş bölüm giriş, şairin adını verdiği  sekiz bölüm asıl konu, sondaki bir bölüm de bitiş bölümünden meydana gelir.
* Eserin giriş bölümü  kaside biçimi ile yazılmıştır. ( aa ba ca ...)
* Asıl konu ile ilgili bölümler  ve bitiş bölümü ise dörtlükler şeklinde yazılmıştır.
* Eserde iyilik, kötülük, cömertlik, doğruluk, ilim , erdemlilik gibi kavramlara yer verilmiştir.
* Atabet'ül Hakayık adlı eserin  dili biraz ağırdır. Bu eserde Farsça ve Arapça kelimer vardır.
*  Eser kırk altı beyit ve yüz bir dörtlükten meydana gelir.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.