5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı-1


1. “Yaşlı adam sadece çıkarlarını düşünürdü. Kimseyle arkadaşlık etmez, bol kazanır ve paralarını yalnızca biriktirirdi. Kimseye yardım ettiği görülmemişti.”

Yukarıda özellikleri verilen adam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bencil           B) Hayalperest
C) Karamsar     D) Özgüvenli


2. “Hava çok soğuktu ve sis o kadar yoğundu ki “Peri Bacaları” birer hayalet gibi görünüyordu.”
Cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Kişileştirme          B) Konuşturma
C) Benzetme             D) Abartma

3. “Tartmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Elmaları özenle tartıp poşete koydu.
B) Kıymayı tartarak yarısını ayırdı.
C) Kömürleri tarttıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
D) Sözlerini tartarak konuşmasına öğrenemedi.

4. “Asıl hedefimiz uygar toplumlar seviyesine yükselmektir.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?


A) Başarılı          B) Çağdaş
C) Zengin           D) Güçlü

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olumlu ya da olumsuz davranışlar sergileyerek dikkat çekmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Attığı golle teknik direktörün gözüne girmeyi başardı.
B) Yalan söylediği anlaşılınca mahallelinin gözünden düştü.
C) Son zamanlarda göze batan hareketler yapmaya başladı.
D) Vitrindeki elbiseyi alamadı ama elbisede gözü kaldı.

6. “Türkçe bir kelimenin aynı hecesinde iki ünsüz yan yana gelmez. “ Bu bilgiye göre aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe kökenli değildir?

A) Yürekli           B) Ülkemiz
C) Sevgi              D) Krem7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi bulunmaktadır?

A) Ağladığı için gözleri şişmişti.
B) Kalemini açmak için öğretmenden izin istedi.
C) Ödevini yapmadığı için pişman oldu.
D) Evden çıkmadı çünkü çok işi vardı.8. Temel Reis’in aşağıdaki cümlelerinin hangisinde kişisel bir düşünce dile getirilmektedir?

A) Ispanak en sevdiğim yiyeceklerden biridir.
B) Ispanak yüksek oranda C vitamini taşır.
C) Ispanağın ana vatanı İran’dır.
D) Yaprakları salata olarak yenebilir.


9. Yukarıdaki görsele bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşamayız?

A) Gün doğumu ya da gün batımı çizilmiştir.
B) Evin bulunduğu ortam rüzgarlıdır.
C) Evin bulunduğu bölgede ağaçlar vardır.
D) Küçük bir göl ya da ırmak kenarıdır.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “kişi çocukluk döneminde hangi karakter özelliklerini kazanırsa hayatı boyunca bu özelliklerini devam ettirir.” anlamına gelmektedir ?

A) Altının kıymetini sarraf bilir.
B) İşten artmaz dişten artar.
C) Denize düşen yılana sarılır.
D) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.
 11.
1. Küçük bir kasabada yaşlı bir adam yaşarmış.
2. Adamın birkaç tavuğu bir de ineği varmış.
3. Yaşlı adam dokunduğu her şeyi altına çevirebiliyormuş.
4. Her şeye rağmen yaşlı adam mütavazı bir hayat yaşarmış.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hayal unsuru ifadeler kullanılmıştır?

A) 1          B)2          C)3          D)4

12. “Çalışmak insanın üretmesi, hem kendisi hem de çevresi için faydalı olması adına önemlidir. Çalışan insan kendisini gereksiz işlerle meşgul etmez, kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Çalışmak insanı bedenen sağlıklı kıldığı gibi aynı zamanda ruhen de sağlıklı olmasını sağlar.”

Yukarıdaki parçanın konusu nedir?

A) Çalışırken nelere dikkat etmek gerektiği
B) Çalışmanın faydaları
C) Çalışkan insanların özellikleri
D) Çalışmanın başarıdaki önemi

13. Okumak insanın düşünce dünyasını geliştirir, olaylara farklı açılardan bakmasını sağlar. Okuyan insan karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yolları üretebilir. İnsan okuduğu kitaplardaki kahramanları tanıdıkça insanları ve hayatı daha iyi anlar. Kitap okumak zamanımızı etkili ve verimli değerlendirmek açısından belki de en güzel etkinliktir.

Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap okuduğumuzda düşünce dünyamız gelişir.
B) Kitap okuyan insan yaşadığı sorunlara farklı çözüm yolları üretebilir.
C) Kitaplardaki kahramanları tanıyan insanlar hayatı daha iyi anlar.
D) Kitap okumak insana birçok açıdan önemli faydalar sağlar.14. Kedigiller familyasından olan aslanların bilimsel adı “panthera leo”dur. Erkek aslanların omuzlarına kadar uzanan yeleleri bulunmaktadır. Aslanlar çok az ışıkta bile görebilme kabiliyetine sahip oldukları için gece de avlanırlar. Koklama duyuları da çok gelişmiştir ve bu duyularını da avlanırken çok iyi kullanabilirler.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Erkek aslanların uzun yeleleri vardır.
B) Geceleri de avlanabilmektedirler.
C) Koklama duyuları görme duyularından fazla gelişmiştir.
D) Aslanlar kedigiller familyasına aittir.

15. Kırmızı Başlıklı Kız annesinin hazırladığı çörekleri hasta olan büyükkannesine götürmek için yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kızın büyükannesinin evine gittiğini gören kurt hızla büyükannenin evine koşarak onun yatağına saklanmış. Kötü kalpli kurdun niyeti hiç de iyi değilmiş.
Yukarıdaki parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Masal                 B) Efsane
C) Fabl                   D) Hikaye16. Yukarıdaki grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) En fazla yağış mayıs ayında olmuştur.
B) Sıcaklığın en fazla olduğu ay temmuzdur.
C) Kasım ayı yağış miktarı aralık ayından fazladır.
D) En soğuk ay ocak ayı olmuştur.

17.  “Sözcükler isim ya da fiil köklerinden türeyebilir.”
Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Suluk    B) Evcil     C) Parasız    D) Görgü

18. “Türkçede özel isimler büyük harfle başlar.” Buna göre aşağıdaki cümelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) En sevdiğim kitap Masalistanbul’dur.
B) Küçük kedimiz pamuk çok sevimlidir.
C) Bu hafta Sivasspor kendi sahasında oynayacak.
D) Ay, Dünya’nın uydusudur.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sınıfımızda yirmi beş öğrenci var.
B) Bilgi yarışmasında 5 okul vardı.
C) Elmaları ikişer ikişer paylaştırdık.
D) Basketbolda Sivas’ta 1.’inci olduk.

 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de/-da” eki yanlış yazılmıştır?
A) Kalemlerim okulda kalmış.
B) Sende geçen hafta beni dinlemedin.
C) Arabamızda yangın söndürme tüpü var.
D) Kadın kalabalıkta beni zor tanıdı.

Cevap Anahtarı : 1- A  2-C  3-D  4-B  5-C  6-D  7-B  8-A  9-B  10-D  11-C  12-B  13-D  14-C  15-A  16-C  17-D  18-B  19-D  20-B0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme