5.Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.Sınıf Test Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5. Sınıf Noktalama İşaretleri İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?

A) Bahçenin dışında küçük bir kedi vardı
B) Adamın niye kızdığını anlayamadım
C) Bu kadar sıkıntıyı neden çektin
D) Herkes sevinçle onu bekliyordu

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Okullar  14.06.2019 tarihinde tatile girecek.
B) Öğretmenimizin sınıfı 2. katta bulunuyor.
C) Bu sözcük dilimize İng.den geçmiştir.
D) Kardeşim 5.’inci sınıfta okuyor.

3. “Ah, o yıllara yeniden bir dönebilsem ” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Ünlem işareti
B) Soru işareti
C) İki nokta
D) Noktalı virgül

4. Hangi cümlede noktalama hatası yapılmamıştır?

A) Annem: İnanmak, “Başarmanın yarısıdır.”dedi.
B) Annem: ”İnanmak, başarmanın yarısıdır.” dedi.
C) Annem: ”İnanmak, başarmanın yarısıdır,” dedi.
D) “Annem inanmak başarmanın yarısıdır.” dedi.


5. Ahmet okula gelmeden önce kalemlerini(   ) kitaplarını (    ) silgisini ve öğle yemeğini çantasına koydu (   )Hemen evden çıktı (     ) Tam okulun kapısından içeri girecekken birden bire bir çığlık attı.

  Eyvah(   ) Evden çıkarken çantamı almayı unuttum mu acaba (    )

cümlesinde, ayraçların bulunduğu yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A)  ( , ) ( , )  ( … ) ( . )  (  !  ) ( ? )
B)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  !  ) ( ? )
C)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  ,  ) ( ? )
D)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  ?  )  ( ! )

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmalıdır?

A) Babam kedi aldı
B) Ah, dizime bir şey oldu
C) Yarışmayı kazanmış mı
D) Sevgili Anneciğim

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

a) Saat 15.20’de okuldan çıkacağız.
b) 04.09.2019’da tarım fuarına katılacağız.
c) Dr. Aydın Bey’den hafta sonu için randevu aldık.
d) 8.’inci sınıfta okuyoruz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılması gerekirken kullanılmamıştır?

A) Ahmet ile Hatice kütüphaneye gitmişler.
B) Elma armut ve portakal almışlar.
C) Babam ve ben çoğu zaman maçlara gideriz.
D) Seni göremeyince endişelendik.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

a) Arkadaşların yarın mı gelecek?
b) Dünkü  maça neden gelmedin?
c) Babam yarın çarşıdan ne alacak?
d) Bize kimin geldiğini görmedim?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem getirilemez?

A) Hay aksi, alarmı kurmayı unutmuşum
B) Kimi sorduğunuzu anlamadım
C) Eyvah, bütün eşyalar sular altında kaldı
D) Hey, bu tarafa gelsene
Adamın biri, bir fırına girmiş ( )
( ) Bana 399 tane ekmek versene
( ) 400 olsa olmaz mı ( )

- Yok kardeşim o kadar ekmeği kim yiyecek( ) demiş ( )

11. Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır?

A) ( : ) ( - ) ( - ) ( . ) ( - ) ( ?)
B) ( : ) ( - ) ( - ) ( ? ) ( , ) ( . )
C) ( . ) ( - ) ( - ) ( ? ) ( ? ) ( ! )
D) ( : ) (- ) ( ? ) ( ? ) ( - ) ( . )

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) kesinlikle getirilmelidir?

A) Demirden yapılmıştı kümesin kapısı
B) A, ne kötü! Sen bizimle olamayacak mısın
C) Verilen görevleri bitirebilmek için çok çalışıyordu
D) Birçok özelliğini biliyorduk da bu özelliğini

13. Av( ) Mehmet’in marketten iki ekmek ( ) biraz zeytin ve yarım kilo peynir satın aldığını gördüm.

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;)      B) (...) (!)    C) (.) (,)      D) (?) (.)

14. Aşağıdaki cümlelerin noktalı virgül doğru kullanılmıştır?

A) Amcamın oğlu 4; sınıfta okuyor.
B) Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?
C) Sivas; 10 Temmuz 1985 doğumluyum.
D) Saat 11;25’te yola çıktık.

15. Tilki, kargaya sormuş ( )
̶ Dünyada senin sesinden daha güzeli var mı ( )
Karga şöyle cevap vermiş ( )
̶ Sana güzel sesimle bir şarkı söyleyeyim ( )

Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (?) (:) (!)
B) (:) (?) (:) (.)
C) (;) (!) (.) (!)
D) (:) (!) (,) (,)

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konması gerekir?

A) Hoş geldiniz
B) Beklediğimiz misafir neden hala gelmedi
C) Anadolu’nun cömert çobanları, dertli aşıkları, gururlu gençleri
D) İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.17. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılır?

A) TCDD
B) MEB
C) Prof
D) KYK

18. Aşağıdakilerden hangisinde nokta kullanılmaz?

A) 24 12 2013’te doğdum
B) Maç 20 30’da mı başlayacak
C) Beni dinleyecek misin
D) Okula bugün de geç kalmış

19. Gözlerinin içi parlayan çocuğa adını sordu (  )
     (  ) Adım Mehmet.

Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) iki nokta- konuşma çizgisi
B) iki nokta – tırnak işareti
C) kısa çizgi- konuşma çizgisi
D) nokta – tırnak işareti

20. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

A) Babam geldi mi hepimiz ona sarılırız
B) Kızgın mı değil mi belli olmuyor
C) Elbisen siyah mı beyaz mı olsun
D) Gözlerimize bir baktı mı ne dediğini anlardık

21. Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti konulmalıdır?

A) Onları daha tanıyamadınız
B) Hey, arkadaş
C) Nasıl düşündüğüne bağlı
D) Evlat, insanları anlamak zordur

22. “Arabaya oltaları  (  ) tabureleri (  ) semaveri ve mangalı yerleştirdin mi (  )”

cümlesinde (  ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (?) (:) (?)                 B) (,) (,) (?)
C) (.) (;) (?)                  D) (:) (;) (?)

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır ?

A) Kadın, doktora ilaçları nasıl kullanacağını sordu.
B) Okan , amcaya kendi yerini verdi.
C) Özgür yaşayan, sevimli bir insandı.
D) Yavaş, yavaş yürüyen arkadaşına hemen yetişti.

24. “Eyvah(   ) annemin en sevdiği vazosunu kırdın ( )”
cümlesinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.)  B) (,) (!)  C) (!) (.)  D) (.) (.)

Cevap Anahtarı: 1- C 2-D 3-A 4-B 5-B 6-B 7-D 8-B 9-D 10-B 11-B 12-D 13-C 14-B 15-B 16-C 17-C 18-C 19-A 20-C 21-B 22-B 23-D 24-B

Kökler ve Yapım Eki Konulu Test Soruları


1. “Bir köke gelerek yeni anlam oluşturan eklere yapım eki denir.” Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

A) Evde    B) Arabanın  C) Köyler   D) Gözlük

2. “Türkçe’de bazı kelimeler isim köklerinden türerken bazı kelimeler fiil köklerinden türer.” Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil kökünden türemiştir?

A) Saçlı  B) Korku  C) Evcil  D) Camcı

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bütün kelimeler yapım eki almıştır?

A) Sevgi – Güçlük – Dalgıç
B) Ağçlar – Arabacı – Gözcü
C) Durak – Masada – Kalemlik
D) Yolcu – Yoldaş – Yoldan

4. “Soyut kelimeler duyu organlarımızdan hiçbiri ile algılayamadığımız kavramları anlatan sözcüklerdir.” Buna göre “-lık/-lik/-luk/-lük” eki aşağıdaki kelimelerin hangisini soyut yapmıştır?
A) Kalemlik                 B) Bileklik                   C) Taşlık                  D) Dostluk

5. “-cı” eki eklendiği sözcüğe meslek anlamı katabilir. Aşağıdaki cümlelerin hanisinde “-cı” eki kelimeye meslek anlamı katmamıştır?
A) Sebzeci                B) Şakacı                 C) Balıkçı            D) Kitapçı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapım eki almamıştır?
A) Bilim adamları konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor.
B) Son günlerde seçim çalışmalarına hız verdi.
C) Uzun süre ayakta bekleyince dizim ağrıdı.
D) Tarlalardan bu yıl çok verim alındı.
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?
A) Şakacı     B) Kömürlük      C) Dişlik    D) Koşu

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Bilgi     B) Otlak    C) Buluş     D) Durak

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Şehirli     B) Ağaçsız     C) Yaşıt     D) Suskun

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü farklı bir kökten türemiştir.
A) Kapıcı siparişleri zamanında getirdi.  
B) Çalışkan öğrenci olmak için çaba harcadı.     
C) Okur , eline aldığı kitabın heyecanını duymak ister.    
D) Yatakları düzelttikten sonra okula gideceğim.


11.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar

Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu
Yukarıdaki şiirde altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
A) Düşler     B) Denizine     C) Mutluluk      D) Çocuklar

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizli sözcük birden fazla yapım eki almıştır?
A) Bugün çok durgun gözüküyorsun.
B) Akşama doğru gözlükçüye gideceğiz.
C) Sanatçı bu resmi uzun sürede bitirmiş.
D) Kumsalda oynayan çocuk çok mutluydu.

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Yaşlı     B) Çiçekçi     C) Gecelik    D) Halılar

14. “Çantamda suluk koyacak yer kalmadı.” cümlesinde hangi kelime yapım eki almıştır?
A) Çantamda     B) Suluk      C) Koyacak     D) Kalmadı

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisine “-lık/-lik” eki getirilirse eşya adı olmaz?
A) Kitaplık    B) Çoraplık   B) Arkadaşlık    C) Peçetelik

16. “Peynir” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşur?
A) –ci     B) –den     C) –im     D) –ler

17. “Taş” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşmaz?
A) –çı    B) –lık     C) –lı    D) –dan

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Evli      B) Evde      C) Evler    D) Evim

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halindedir?
A) Köylü     B) Suluk   C) Deniz    D) Balıkçı

20. “Söz” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşmaz?
A) –lü     B) –lük      C) –cü      D) –üm

Cevap Anahtarı: 1-D  2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-D 8-B 9-D 10-A 11-C 12-B 13-D 14-B 15-B 16-A 17-D 18- A 19-C 20-D

5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı-1


1. “Yaşlı adam sadece çıkarlarını düşünürdü. Kimseyle arkadaşlık etmez, bol kazanır ve paralarını yalnızca biriktirirdi. Kimseye yardım ettiği görülmemişti.”

Yukarıda özellikleri verilen adam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bencil           B) Hayalperest
C) Karamsar     D) Özgüvenli


2. “Hava çok soğuktu ve sis o kadar yoğundu ki “Peri Bacaları” birer hayalet gibi görünüyordu.”
Cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Kişileştirme          B) Konuşturma
C) Benzetme             D) Abartma

3. “Tartmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Elmaları özenle tartıp poşete koydu.
B) Kıymayı tartarak yarısını ayırdı.
C) Kömürleri tarttıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
D) Sözlerini tartarak konuşmasına öğrenemedi.

4. “Asıl hedefimiz uygar toplumlar seviyesine yükselmektir.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?


A) Başarılı          B) Çağdaş
C) Zengin           D) Güçlü

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olumlu ya da olumsuz davranışlar sergileyerek dikkat çekmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Attığı golle teknik direktörün gözüne girmeyi başardı.
B) Yalan söylediği anlaşılınca mahallelinin gözünden düştü.
C) Son zamanlarda göze batan hareketler yapmaya başladı.
D) Vitrindeki elbiseyi alamadı ama elbisede gözü kaldı.

6. “Türkçe bir kelimenin aynı hecesinde iki ünsüz yan yana gelmez. “ Bu bilgiye göre aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe kökenli değildir?

A) Yürekli           B) Ülkemiz
C) Sevgi              D) Krem7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi bulunmaktadır?

A) Ağladığı için gözleri şişmişti.
B) Kalemini açmak için öğretmenden izin istedi.
C) Ödevini yapmadığı için pişman oldu.
D) Evden çıkmadı çünkü çok işi vardı.8. Temel Reis’in aşağıdaki cümlelerinin hangisinde kişisel bir düşünce dile getirilmektedir?

A) Ispanak en sevdiğim yiyeceklerden biridir.
B) Ispanak yüksek oranda C vitamini taşır.
C) Ispanağın ana vatanı İran’dır.
D) Yaprakları salata olarak yenebilir.


9. Yukarıdaki görsele bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşamayız?

A) Gün doğumu ya da gün batımı çizilmiştir.
B) Evin bulunduğu ortam rüzgarlıdır.
C) Evin bulunduğu bölgede ağaçlar vardır.
D) Küçük bir göl ya da ırmak kenarıdır.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “kişi çocukluk döneminde hangi karakter özelliklerini kazanırsa hayatı boyunca bu özelliklerini devam ettirir.” anlamına gelmektedir ?

A) Altının kıymetini sarraf bilir.
B) İşten artmaz dişten artar.
C) Denize düşen yılana sarılır.
D) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.
 11.
1. Küçük bir kasabada yaşlı bir adam yaşarmış.
2. Adamın birkaç tavuğu bir de ineği varmış.
3. Yaşlı adam dokunduğu her şeyi altına çevirebiliyormuş.
4. Her şeye rağmen yaşlı adam mütavazı bir hayat yaşarmış.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hayal unsuru ifadeler kullanılmıştır?

A) 1          B)2          C)3          D)4

12. “Çalışmak insanın üretmesi, hem kendisi hem de çevresi için faydalı olması adına önemlidir. Çalışan insan kendisini gereksiz işlerle meşgul etmez, kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Çalışmak insanı bedenen sağlıklı kıldığı gibi aynı zamanda ruhen de sağlıklı olmasını sağlar.”

Yukarıdaki parçanın konusu nedir?

A) Çalışırken nelere dikkat etmek gerektiği
B) Çalışmanın faydaları
C) Çalışkan insanların özellikleri
D) Çalışmanın başarıdaki önemi

13. Okumak insanın düşünce dünyasını geliştirir, olaylara farklı açılardan bakmasını sağlar. Okuyan insan karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yolları üretebilir. İnsan okuduğu kitaplardaki kahramanları tanıdıkça insanları ve hayatı daha iyi anlar. Kitap okumak zamanımızı etkili ve verimli değerlendirmek açısından belki de en güzel etkinliktir.

Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap okuduğumuzda düşünce dünyamız gelişir.
B) Kitap okuyan insan yaşadığı sorunlara farklı çözüm yolları üretebilir.
C) Kitaplardaki kahramanları tanıyan insanlar hayatı daha iyi anlar.
D) Kitap okumak insana birçok açıdan önemli faydalar sağlar.14. Kedigiller familyasından olan aslanların bilimsel adı “panthera leo”dur. Erkek aslanların omuzlarına kadar uzanan yeleleri bulunmaktadır. Aslanlar çok az ışıkta bile görebilme kabiliyetine sahip oldukları için gece de avlanırlar. Koklama duyuları da çok gelişmiştir ve bu duyularını da avlanırken çok iyi kullanabilirler.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Erkek aslanların uzun yeleleri vardır.
B) Geceleri de avlanabilmektedirler.
C) Koklama duyuları görme duyularından fazla gelişmiştir.
D) Aslanlar kedigiller familyasına aittir.

15. Kırmızı Başlıklı Kız annesinin hazırladığı çörekleri hasta olan büyükkannesine götürmek için yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kızın büyükannesinin evine gittiğini gören kurt hızla büyükannenin evine koşarak onun yatağına saklanmış. Kötü kalpli kurdun niyeti hiç de iyi değilmiş.
Yukarıdaki parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Masal                 B) Efsane
C) Fabl                   D) Hikaye16. Yukarıdaki grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) En fazla yağış mayıs ayında olmuştur.
B) Sıcaklığın en fazla olduğu ay temmuzdur.
C) Kasım ayı yağış miktarı aralık ayından fazladır.
D) En soğuk ay ocak ayı olmuştur.

17.  “Sözcükler isim ya da fiil köklerinden türeyebilir.”
Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Suluk    B) Evcil     C) Parasız    D) Görgü

18. “Türkçede özel isimler büyük harfle başlar.” Buna göre aşağıdaki cümelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) En sevdiğim kitap Masalistanbul’dur.
B) Küçük kedimiz pamuk çok sevimlidir.
C) Bu hafta Sivasspor kendi sahasında oynayacak.
D) Ay, Dünya’nın uydusudur.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sınıfımızda yirmi beş öğrenci var.
B) Bilgi yarışmasında 5 okul vardı.
C) Elmaları ikişer ikişer paylaştırdık.
D) Basketbolda Sivas’ta 1.’inci olduk.

 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de/-da” eki yanlış yazılmıştır?
A) Kalemlerim okulda kalmış.
B) Sende geçen hafta beni dinlemedin.
C) Arabamızda yangın söndürme tüpü var.
D) Kadın kalabalıkta beni zor tanıdı.

Cevap Anahtarı : 1- A  2-C  3-D  4-B  5-C  6-D  7-B  8-A  9-B  10-D  11-C  12-B  13-D  14-C  15-A  16-C  17-D  18-B  19-D  20-BSözcükte Anlam-2 (Gerçek-Mecaz Anlam) İle İlgili Test Soruları

Sözcükte Anlam-2 (Gerçek-Mecaz Anlam) İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ya da sözcük grubu gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Evin anahtarını içeride unutunca etekleri tutuştu.
B) Haksızlığa uğradığını düşününce acı sözler söyledi.
C) Karşıdaki pastaneden iki kilo tatlı alalım.
D) Sınıftaki arkadaşlarının yanında onu göklere çıkardı.

2. “Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Onu uyaran sözler söylemememize çok bozuldu.
B) İnsanlara karşı soğuk davranan bir yönü vardı.
C) Hiçbir şey için insanları kırmaya değmez.
D) Uzun süre yürümekten ayakları şişmişti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Babasının ölümünden sonra acı günler yaşadı.
B) Lahmacun bu sefer çok acı olmuştu.
C) Bahçedeki acı biberleri kendisi için ayırmış.
D) Yemeklerde acı biber kullanmayı pek sevmem.

4. “Yumuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yatağın yanına yumuşak bir minder koyduk.
B) En sinirli insanları bile yumuşak sözlerle ikna edebiliriz.
C) Uzun süre dışarıda kalan domatesler yumuşamıştı.
D) Hamur güneşte kalınca iyice yumuşadı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır?
A) Çaydanlıktaki su iyice azalmıştı.
B) Parası azalınca babasını aradı.
C) Kitaplarını evde unutmuş.
D) Öğretmen çıkınca sınıf kaynadı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime vardır?
A) Çevresindekilere karşı sert bir yapısı var.
B) Duvarın boyası dökülmeye başladı.
C) Son günlerde saçları iyice uzadı.
D) Kapının kilidi yine bozuldu.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “patlamak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Belediye otobüsünün tekerleri patladı.
B) Duvardaki çiviye değen top patladı.
C) Herkes onunla alay edince sonunda patladı.
D) Savaş yıllarından kalan top mermisi patladı.

8.
- Bu testteki soruları çok beğendim.
- Kar yağınca hepimiz pencereye yanaştık.
- Sarı şaçlı, mavi gözlü bir adamdı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olarak yazılan kelimelerin ortak özelliği nedir?
A) Yakın anlamlı olmaları
B) Zıt anlamlı olmaları
C) Mecaz anlamlı olmaları
D) Gerçek anlamlı olmaları

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pencere” sözcüğü mecaz anlamlı olarak kullanılmıştır?
A) Olaylara farklı pencerelerden bakabilmeliyiz.
B) Sınıfın pencereleri iki hafta önce silindi.
C) Bayramlarda evin pencerelerini sileriz.
D) Pencerenin önünde küçük bir kuş vardı.

10. “Dolu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Dolan bidonları arabaya taşıdık.
B) Üç gündür aralıksız olarak dolu yağdı.
C) Çöp dolu olduğu için dışarı çıkardım.
D) Her anlamda dolu bir insan olmalıyız.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Çok pişkin davranışları vardı.
B) Yoruluncaya kadar koşmaya devam etti.
C) Uzun zaman sonra ona mektup yazdım.
D) Odunları kırmak için keser arıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Yarın erkenden okulda olmalıyız.
B) Kıyafetlerim eskimeye başladı.
C) Herkese karşı ince davranışlar gösteriyordu.
D) Bahçedeki taşları dışarı taşıdık.

Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-A 10-D 11-A 12-C