5. Sınıf Noktalama İşaretleri İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?

A) Bahçenin dışında küçük bir kedi vardı
B) Adamın niye kızdığını anlayamadım
C) Bu kadar sıkıntıyı neden çektin
D) Herkes sevinçle onu bekliyordu

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Okullar  14.06.2019 tarihinde tatile girecek.
B) Öğretmenimizin sınıfı 2. katta bulunuyor.
C) Bu sözcük dilimize İng.den geçmiştir.
D) Kardeşim 5.’inci sınıfta okuyor.

3. “Ah, o yıllara yeniden bir dönebilsem ” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Ünlem işareti
B) Soru işareti
C) İki nokta
D) Noktalı virgül

4. Hangi cümlede noktalama hatası yapılmamıştır?

A) Annem: İnanmak, “Başarmanın yarısıdır.”dedi.
B) Annem: ”İnanmak, başarmanın yarısıdır.” dedi.
C) Annem: ”İnanmak, başarmanın yarısıdır,” dedi.
D) “Annem inanmak başarmanın yarısıdır.” dedi.


5. Ahmet okula gelmeden önce kalemlerini(   ) kitaplarını (    ) silgisini ve öğle yemeğini çantasına koydu (   )Hemen evden çıktı (     ) Tam okulun kapısından içeri girecekken birden bire bir çığlık attı.

  Eyvah(   ) Evden çıkarken çantamı almayı unuttum mu acaba (    )

cümlesinde, ayraçların bulunduğu yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A)  ( , ) ( , )  ( … ) ( . )  (  !  ) ( ? )
B)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  !  ) ( ? )
C)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  ,  ) ( ? )
D)  ( , ) ( , )  ( . ) ( . )  (  ?  )  ( ! )

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmalıdır?

A) Babam kedi aldı
B) Ah, dizime bir şey oldu
C) Yarışmayı kazanmış mı
D) Sevgili Anneciğim

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

a) Saat 15.20’de okuldan çıkacağız.
b) 04.09.2019’da tarım fuarına katılacağız.
c) Dr. Aydın Bey’den hafta sonu için randevu aldık.
d) 8.’inci sınıfta okuyoruz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılması gerekirken kullanılmamıştır?

A) Ahmet ile Hatice kütüphaneye gitmişler.
B) Elma armut ve portakal almışlar.
C) Babam ve ben çoğu zaman maçlara gideriz.
D) Seni göremeyince endişelendik.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

a) Arkadaşların yarın mı gelecek?
b) Dünkü  maça neden gelmedin?
c) Babam yarın çarşıdan ne alacak?
d) Bize kimin geldiğini görmedim?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem getirilemez?

A) Hay aksi, alarmı kurmayı unutmuşum
B) Kimi sorduğunuzu anlamadım
C) Eyvah, bütün eşyalar sular altında kaldı
D) Hey, bu tarafa gelsene
Adamın biri, bir fırına girmiş ( )
( ) Bana 399 tane ekmek versene
( ) 400 olsa olmaz mı ( )

- Yok kardeşim o kadar ekmeği kim yiyecek( ) demiş ( )

11. Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır?

A) ( : ) ( - ) ( - ) ( . ) ( - ) ( ?)
B) ( : ) ( - ) ( - ) ( ? ) ( , ) ( . )
C) ( . ) ( - ) ( - ) ( ? ) ( ? ) ( ! )
D) ( : ) (- ) ( ? ) ( ? ) ( - ) ( . )

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) kesinlikle getirilmelidir?

A) Demirden yapılmıştı kümesin kapısı
B) A, ne kötü! Sen bizimle olamayacak mısın
C) Verilen görevleri bitirebilmek için çok çalışıyordu
D) Birçok özelliğini biliyorduk da bu özelliğini

13. Av( ) Mehmet’in marketten iki ekmek ( ) biraz zeytin ve yarım kilo peynir satın aldığını gördüm.

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;)      B) (...) (!)    C) (.) (,)      D) (?) (.)

14. Aşağıdaki cümlelerin noktalı virgül doğru kullanılmıştır?

A) Amcamın oğlu 4; sınıfta okuyor.
B) Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?
C) Sivas; 10 Temmuz 1985 doğumluyum.
D) Saat 11;25’te yola çıktık.

15. Tilki, kargaya sormuş ( )
̶ Dünyada senin sesinden daha güzeli var mı ( )
Karga şöyle cevap vermiş ( )
̶ Sana güzel sesimle bir şarkı söyleyeyim ( )

Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (?) (:) (!)
B) (:) (?) (:) (.)
C) (;) (!) (.) (!)
D) (:) (!) (,) (,)

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konması gerekir?

A) Hoş geldiniz
B) Beklediğimiz misafir neden hala gelmedi
C) Anadolu’nun cömert çobanları, dertli aşıkları, gururlu gençleri
D) İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.17. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılır?

A) TCDD
B) MEB
C) Prof
D) KYK

18. Aşağıdakilerden hangisinde nokta kullanılmaz?

A) 24 12 2013’te doğdum
B) Maç 20 30’da mı başlayacak
C) Beni dinleyecek misin
D) Okula bugün de geç kalmış

19. Gözlerinin içi parlayan çocuğa adını sordu (  )
     (  ) Adım Mehmet.

Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) iki nokta- konuşma çizgisi
B) iki nokta – tırnak işareti
C) kısa çizgi- konuşma çizgisi
D) nokta – tırnak işareti

20. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

A) Babam geldi mi hepimiz ona sarılırız
B) Kızgın mı değil mi belli olmuyor
C) Elbisen siyah mı beyaz mı olsun
D) Gözlerimize bir baktı mı ne dediğini anlardık

21. Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti konulmalıdır?

A) Onları daha tanıyamadınız
B) Hey, arkadaş
C) Nasıl düşündüğüne bağlı
D) Evlat, insanları anlamak zordur

22. “Arabaya oltaları  (  ) tabureleri (  ) semaveri ve mangalı yerleştirdin mi (  )”

cümlesinde (  ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (?) (:) (?)                 B) (,) (,) (?)
C) (.) (;) (?)                  D) (:) (;) (?)

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır ?

A) Kadın, doktora ilaçları nasıl kullanacağını sordu.
B) Okan , amcaya kendi yerini verdi.
C) Özgür yaşayan, sevimli bir insandı.
D) Yavaş, yavaş yürüyen arkadaşına hemen yetişti.

24. “Eyvah(   ) annemin en sevdiği vazosunu kırdın ( )”
cümlesinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.)  B) (,) (!)  C) (!) (.)  D) (.) (.)

Cevap Anahtarı: 1- C 2-D 3-A 4-B 5-B 6-B 7-D 8-B 9-D 10-B 11-B 12-D 13-C 14-B 15-B 16-C 17-C 18-C 19-A 20-C 21-B 22-B 23-D 24-B

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme