Sözcükte Anlam-2 (Gerçek-Mecaz Anlam) İle İlgili Test Soruları

Sözcükte Anlam-2 (Gerçek-Mecaz Anlam) İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ya da sözcük grubu gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Evin anahtarını içeride unutunca etekleri tutuştu.
B) Haksızlığa uğradığını düşününce acı sözler söyledi.
C) Karşıdaki pastaneden iki kilo tatlı alalım.
D) Sınıftaki arkadaşlarının yanında onu göklere çıkardı.

2. “Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Onu uyaran sözler söylemememize çok bozuldu.
B) İnsanlara karşı soğuk davranan bir yönü vardı.
C) Hiçbir şey için insanları kırmaya değmez.
D) Uzun süre yürümekten ayakları şişmişti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Babasının ölümünden sonra acı günler yaşadı.
B) Lahmacun bu sefer çok acı olmuştu.
C) Bahçedeki acı biberleri kendisi için ayırmış.
D) Yemeklerde acı biber kullanmayı pek sevmem.

4. “Yumuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yatağın yanına yumuşak bir minder koyduk.
B) En sinirli insanları bile yumuşak sözlerle ikna edebiliriz.
C) Uzun süre dışarıda kalan domatesler yumuşamıştı.
D) Hamur güneşte kalınca iyice yumuşadı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır?
A) Çaydanlıktaki su iyice azalmıştı.
B) Parası azalınca babasını aradı.
C) Kitaplarını evde unutmuş.
D) Öğretmen çıkınca sınıf kaynadı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime vardır?
A) Çevresindekilere karşı sert bir yapısı var.
B) Duvarın boyası dökülmeye başladı.
C) Son günlerde saçları iyice uzadı.
D) Kapının kilidi yine bozuldu.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “patlamak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Belediye otobüsünün tekerleri patladı.
B) Duvardaki çiviye değen top patladı.
C) Herkes onunla alay edince sonunda patladı.
D) Savaş yıllarından kalan top mermisi patladı.

8.
- Bu testteki soruları çok beğendim.
- Kar yağınca hepimiz pencereye yanaştık.
- Sarı şaçlı, mavi gözlü bir adamdı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olarak yazılan kelimelerin ortak özelliği nedir?
A) Yakın anlamlı olmaları
B) Zıt anlamlı olmaları
C) Mecaz anlamlı olmaları
D) Gerçek anlamlı olmaları

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pencere” sözcüğü mecaz anlamlı olarak kullanılmıştır?
A) Olaylara farklı pencerelerden bakabilmeliyiz.
B) Sınıfın pencereleri iki hafta önce silindi.
C) Bayramlarda evin pencerelerini sileriz.
D) Pencerenin önünde küçük bir kuş vardı.

10. “Dolu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Dolan bidonları arabaya taşıdık.
B) Üç gündür aralıksız olarak dolu yağdı.
C) Çöp dolu olduğu için dışarı çıkardım.
D) Her anlamda dolu bir insan olmalıyız.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Çok pişkin davranışları vardı.
B) Yoruluncaya kadar koşmaya devam etti.
C) Uzun zaman sonra ona mektup yazdım.
D) Odunları kırmak için keser arıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Yarın erkenden okulda olmalıyız.
B) Kıyafetlerim eskimeye başladı.
C) Herkese karşı ince davranışlar gösteriyordu.
D) Bahçedeki taşları dışarı taşıdık.

Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-A 10-D 11-A 12-C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme