kök ve ek ile ilgili test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kök ve ek ile ilgili test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kökler ve Yapım Eki Konulu Test Soruları


1. “Bir köke gelerek yeni anlam oluşturan eklere yapım eki denir.” Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

A) Evde    B) Arabanın  C) Köyler   D) Gözlük

2. “Türkçe’de bazı kelimeler isim köklerinden türerken bazı kelimeler fiil köklerinden türer.” Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil kökünden türemiştir?

A) Saçlı  B) Korku  C) Evcil  D) Camcı

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bütün kelimeler yapım eki almıştır?

A) Sevgi – Güçlük – Dalgıç
B) Ağçlar – Arabacı – Gözcü
C) Durak – Masada – Kalemlik
D) Yolcu – Yoldaş – Yoldan

4. “Soyut kelimeler duyu organlarımızdan hiçbiri ile algılayamadığımız kavramları anlatan sözcüklerdir.” Buna göre “-lık/-lik/-luk/-lük” eki aşağıdaki kelimelerin hangisini soyut yapmıştır?
A) Kalemlik                 B) Bileklik                   C) Taşlık                  D) Dostluk

5. “-cı” eki eklendiği sözcüğe meslek anlamı katabilir. Aşağıdaki cümlelerin hanisinde “-cı” eki kelimeye meslek anlamı katmamıştır?
A) Sebzeci                B) Şakacı                 C) Balıkçı            D) Kitapçı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapım eki almamıştır?
A) Bilim adamları konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor.
B) Son günlerde seçim çalışmalarına hız verdi.
C) Uzun süre ayakta bekleyince dizim ağrıdı.
D) Tarlalardan bu yıl çok verim alındı.
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?
A) Şakacı     B) Kömürlük      C) Dişlik    D) Koşu

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Bilgi     B) Otlak    C) Buluş     D) Durak

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Şehirli     B) Ağaçsız     C) Yaşıt     D) Suskun

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü farklı bir kökten türemiştir.
A) Kapıcı siparişleri zamanında getirdi.  
B) Çalışkan öğrenci olmak için çaba harcadı.     
C) Okur , eline aldığı kitabın heyecanını duymak ister.    
D) Yatakları düzelttikten sonra okula gideceğim.


11.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar

Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu
Yukarıdaki şiirde altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
A) Düşler     B) Denizine     C) Mutluluk      D) Çocuklar

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizli sözcük birden fazla yapım eki almıştır?
A) Bugün çok durgun gözüküyorsun.
B) Akşama doğru gözlükçüye gideceğiz.
C) Sanatçı bu resmi uzun sürede bitirmiş.
D) Kumsalda oynayan çocuk çok mutluydu.

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Yaşlı     B) Çiçekçi     C) Gecelik    D) Halılar

14. “Çantamda suluk koyacak yer kalmadı.” cümlesinde hangi kelime yapım eki almıştır?
A) Çantamda     B) Suluk      C) Koyacak     D) Kalmadı

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisine “-lık/-lik” eki getirilirse eşya adı olmaz?
A) Kitaplık    B) Çoraplık   B) Arkadaşlık    C) Peçetelik

16. “Peynir” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşur?
A) –ci     B) –den     C) –im     D) –ler

17. “Taş” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşmaz?
A) –çı    B) –lık     C) –lı    D) –dan

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Evli      B) Evde      C) Evler    D) Evim

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halindedir?
A) Köylü     B) Suluk   C) Deniz    D) Balıkçı

20. “Söz” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime oluşmaz?
A) –lü     B) –lük      C) –cü      D) –üm

Cevap Anahtarı: 1-D  2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-D 8-B 9-D 10-A 11-C 12-B 13-D 14-B 15-B 16-A 17-D 18- A 19-C 20-D