İsim Çekim Ekleri İle İlgili Örnekler


İsim Çekim Ekleri İle İlgili Örnekler

Çekim ekleri kelimelere gelerek onların cümle içerisinde görev almasını sağlayan eklerdir . Çekim ekleri bildiğiniz gibi eklendiği kelimenin anlamında değişiklik yapmaz . Bu ekler isimlere gelen çekim ekleri ve fiillere gelen çekim ekleri olmak üzere ii gruba ayrılır . Şimdi isim çekim ekleri ve kısaca görevleri ile bu eklerle ilgili örneklerimize geçelim :

İsim Çekim Ekleri : İsim soylu sözcüklere gelen eklerdir . İsim çekleri şunlardır :

a. Çokluk Eki : "-lar/-ler" ekidir . İsimlere gelerek sayılarının birden fazla olduğu anlamını verir .
Örnekler : araba-lar, ev-ler, kuş-lar, taş-lar, balık-lar, masa-lar, tahta-lar , defterler vb.
b. Hal Ekleri : İsimlere gelerek onların yüklem ile ilişkisini belirten eklerdir :
- İlgi Hali (-i) : ev-i , araba-y-ı , kapı-y-ı, duvar-ı , okul-u
- Yönelme Hali ( -e ) : okul-a , köprü-y-e , duvar-a , kitap-a
- Bulunma Hali (-da) : araba-da , defter-de, su-da , para-da , kapı-da
- Ayrılma Hali (-den ) : kağıt-dan , yastık-dan, yol-dan , çöp-den , ses-den


c. İyelik Ekleri : İsim soylu sözcüklere gelerek bir varlığın kime ait olduğunu gösteren eklere iyelik ekleri adı verilmektedir . Türkçede üçü tekil üçü çoğul olmak üzere altı tane kişi zamiri vardır . Kişi zamirleri " ben , sen , o , biz , siz , onlar "dır . İyleik eki alan kelimelerin ise " benim , senin , onun , bizim , sizin , onların " şeklinde söylenebilmesi lazımdır .

Örnekler :
( benim ) ev-im
( senin ) ev-in
( onun ) ev-i
( bizim ) ev-imiz
( sizin ) ev-iniz
( onların ) ev-leri

Not : iyelik eki olan "-i " ile belirtme hal eki olan "-i" karıştırılabilir . Ayırt etmek için "-i" eki alan kelimenin önüne "onun" getiririz anlamlı olursa iyelik ekidir , anlamlı olmazsa belirtme hal ekidir .

Örnek : 
- ( onun ) ev-i iyice temizlediler . ( belirtme hal eki )
- ( onun ) ev-i çok güzeldi . ( iyelik eki )

d. İlgi Eki ( -nın/-nin ) :
İlgi eki hel eklerinden farklıdır . Çünkü hal ekleri bir ismin fiille ilgisini gösterirken , ilgi eki bir ismin başka bir isim ile ilgisini gösterir ve iki isim arasında belirtili isim tamlaması kurar .

Örnekler : kapı-nın , ev-in , bahçe-nin , duvar-ın , sen-in , kapı-nın

2 yorum:

Deneme