Gereklilik Kipi İle İlgili Olumlu , Olumsuz , Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerine Örnekler

Gereklilik Kipi İle İlgili Olumlu , Olumsuz , Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerine Örnekler

Gereklilik kipi fiil kök ya da gövdelerine getirilen “-malı/-meli” eki ile yapılır . Mesela “koş-“ fiiline gereklilik kipi getirdiğimizde “koş-malı” olur . Bir de şahıs eki getirirsek “koş-malı-y-ım, koş-malı-sın, koş-malı, koş-malı-y-ız, koş-malı-sınız, koş-malı-lar” olur .

Gereklilik Kipi Olumlu Çekimine Örnekler
- yapmalıyım, yapmalısın,yapmalı, yapmalıyız, yapmalısınız, yapmalılar
- durmalıyım, durmalısın, durmalı, durmalıyız, durmalısınız, durmalılar
- bilmeliyim, bilmelisin, bilmeli, bilmeliyiz, bilmelisiniz, bilmeliler

Gereklilik Kipi Olumsuz Çekimine Örnekler
Gereklilik kipinin olumsuz çekiminde “-malı/-meli” ekinin önüne “-ma/-me” olumsuzluk eki getirilir .


- susmamalıyım, susmamalısın, susmamalı, susmamalıyız, susmamalısınız, susmamalılar
- gitmemeliyim, gitmemelisin, gitmemeli, gitmemeliyiz, gitmemelisiniz, gitmemeliler
- korkmamalıyım, korkmamalısın, korkmamalı, korkmamalıyız, korkmamalısınız, korkmamalılar

Gereklilik Kipi Olumlu Soru Çekimine Örnekler

Gereklilik kipinin olumlu soru çekiminde gereklilik kipinden sonra “mı/mi” soru eki getirilir .

- yatmalı mıyım, yatmalı mısın, yatmalı mı, yatmalı mıyız, yatmalı mısınız, yatmalılar mı?
- görmeli miyim, görmeli misin, görmeli mi, görmeli miyiz, görmeli misiniz, görmeliler mi?
- unutmalı mıyım, unutmalı mısın, unutmalı mı, unutmalı mıyız, unutmalı mısınız, unutmalılar mı?

Gereklilik Kipinin Olumsuz Soru Çekimi İle İlgili Örnekler

- duymamalı mıyım, duymamalı mısın, duymamalı mı, duymamalı mıyız, duymamalı mısınız, duymamalılar mı?
- sevmemeli miyim, sevmemeli misin, sevmemeli mi, sevmemeli miyiz, sevmemeli misiniz, sevmemeliler mi?
-satmamalı mıyım, satmamalı mısın, satmamalı mı, satmamalı mıyız, satmamalı mısınız, satmamalılar mı?

1 yorum:

Deneme