İleride Yapmak İstediğiniz Meslek İle İlgili Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İleride Yapmak İstediğiniz Meslek İle İlgili Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İleride Yapmak İstediğiniz Meslek İle İlgili Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız.

İleride Yapmak İstediğiniz Meslek İle İlgili Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız.

 

Her insanın ileride yapmak istediği bir meslek vardır. Benim ileride yapmak istediğim meslek ise avukatlıktır. Avukat olmak istiyorum çünkü haksızlığa uğrayan, mağdur insanların hakkını aramak istiyorum. Adaletli olmayı sevdiğim için, hak edene hakkını vermek için ileride iyi bir avukat olmak istiyorum.


Avukatlık mesleği hakkında edindiğim bilgiler şunlardır:

Avukat hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişiye denir. Avukatlar, bir hukuk diplomasına ve avukatlık ruhsatına sahiptirler. İnsanlar yasa ile ilgili bir sorun yaşarlarsa ilgili avukatlara danışırlar. Kişi, başkasına dava açmak için bir avukattan yardım alabilir. Avukatların çalışabilmeleri için baroya kayıt olmaları gerekir.  Avukat, uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak, mahkeme aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil eder.

 

Avukat sadece iş ve dava takibi yapmaz, aynı zamanda hukuki konularda hukuk danışmanı, zabit katibi, hakemlik, mübaşir, halk noteri, arabuluculuk, arzuhalci gibi görevleri de yerine getirebilirler. Avukatlar farklı ortamlarda çalışabilir. Örneğin devlet kurumlarında memur olarak, özel şirketler bünyesinde işçi olarak, başka bir avukata bağlı olarak çalışabilirler veya başka avukatlarla bir araya gelerek avukatlık ortaklığı kurabilirler. Avukatlar müvekkilinin hakkını aramak için çalışırlar ve hakkını alana kadar mücadelelerine devam ederler.


Avukatın görevleri şunlardır:

Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,

*Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki önlemleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

*Hukuki süreçlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

*Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,

Not: İleride iyi  bir avukat olmak ve ülkeme faydalı olmak istiyorum.