Sıfat Tamlamaları İle İlgili 10 Örnek

Sıfat Tamlamaları İle İlgili 10 Örnek

Bir sıfat ya da  sıfat grubu ile bir ismin oluşturduğu tamlamalara sıfat tamlaması denilmektedir . Sıfat tamlamalarında yer alan sıfatlar isimleri sayı , renk , biçim vb. özellikler yönünden niteleyebilir ya da belirtebilir . Sıfat tamlamalarında tamlayan kısım sıfat , tamlanan kısım ise isimdir . Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan bölümler sıfat tamlamasına örnektir .

1. Kırmızı renkli ev zengin bir müşteri tarafından satın alındı .
2. Vitrinde çok güzel bir elbise gördüm .
3. Bizim evin önünde o adamı yine görmüşler .
4. Dün yemyeşil bahçeler içinde saatlerce dolaştık .

5. Sarp kayalıklar Anadolu coğrafyasının temele özelliklerindendir .
6. Sabah penceremi açınca tatlı bir kedi sesi duydum .
7. Akşam olup da el ayak çekilince ıslak kaldırımlarda kendi başıma yürümeyi çok seviyorum .
8. Korkak insan hayatı boyunca başkalarının güdümünde yaşamaya mahkum olur .
9. Bahçenin etrafı kırmızı elmalar ve yemyeşil eriklerle çevrelenmişti .
10. Ağlayan bir çocuk görünce yüreğimi tarifsiz bir hüzün kaplar  .
11. Genç adam merdivenlerden hızlı adımlarla indi .
12. Karanlık sokaklarda yürümekten pek hoşlanmam .
13. Suskun insanlar içlerinde derin acılar barındırır .
14. Sıcak ekmek almak için markete kadar gitti .

15. Sevimli köpek balkondan bize doğru bakıyordu . 

9 yorum:

Deneme