Savaşa Hayır Konulu Kompozisyon Yazınız .

Savaşa Hayır Konulu Kompozisyon Yazınız .

Savaşlar insana , insanlığa kötü izler bırakan , kalıcı hasarlar bırakan , kötü anılardır . Savaş mecburi olmadığı sürece asla yapılmamalıdır . Savaştan en çok olumsuz etkilenen  ise çocuklar , kadınlar , yaşlılardır . Tabi ki tüm insanlar etkilenir ama sınıflandırma yaptığımda yukarıdakiler daha ön planda oluyor .  Kimi ülkeler daha fazla sömürge elde etmek için kendi egemenliği altında olmayan topraklara saldırmakta , insanları katletmekte , her yeri yakıp yıkmaktadır . Kimi ülkeler ise sudan sebepleri  bahane edip savaş çıkarmakta ve  insanlığa büyük zararlar vermektedir . Örneğin geçmiş yıllarda Amerika'nın Irak'ı işgalini örnek verebiliriz . Savaşa hiçbir zaman evet dememeliyiz . Ancak ki namusumuz , canımız , malımız zarar gördüğünde  bunlar istisnadır . Bunlar savaşı haklı kılar . Ama haksız yere yapılan işgaller insanlığa kötü örnek olur .

Savaşların sonucunda geriye sadece yıkılmış , yanmış , yok olmuş yerler kalır ve insanlık da yok olmuş olur . Savaştan en çok korkan ise kadınlarımız ve çocuklarımızdır .  Savaştan geriye kalan ayrılıklar , ölümler , çekilen acılar , yoksulluklar kalır . Kimi insanlar savaştan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalır , kimi insanlar ise  zalim olan düşman askerlerin zorbalığına uğrar , hayatını kaybeder . İnsanlığın yaşaması için , çocukların gülmesi için , yaşlıların eziyet görmemesi için , kadınlarımızın yaşaması için "Savaşa Hayır!"  diyor ve bunu haykırıyorum tüm dünyaya . Savaşa Hayır! İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın  Hiroşima ve Nagazakiye attığı atom bombası hiç unutulur mu ? Unutulmaz elbette . O  savaştan sonra orada yaşayan insanlarda kalıcı hasarlar oluştur , nice insanlar öldü, niceleri yaralı kaldı . Atom bombasının etkisi ile  bölge yanıp kül oldu, yok oldu .  Çeşitli hastalıklar ortaya çıktı ve daha bir sürü şey ... Bugün de Amerika yine bir savaş çıkarmak istemekte ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmektedir . Bunun sonucunda ise kan ve gözyaşı akıtmak istemekte, çocukları yetim, öksüz bırakmak istemektedir .


21 Aralık 2017'de yapılan Birleşmiş Milletler Kudüs toplantısında Trump'ın istediği olmamıştır. 128 ülke Trump'a meydan okumuş ve Kudüs'ü  İsrail'in başkenti ilan etmemiştir. Eğer ülkeler  savaşı destekleselerdi şu anda ortaya çıkacak durum çok vahim ve çok kötü olacaktı. Bunun için Yaşasın Barış !

1 yorum:

Deneme