Kâmil Adlı Metinden Yola Çıkarak Kâmil Adındaki Kişi Sizin Mahallenizde Yaşıyor Olsaydı Ona Nasıl Davranırdınız? Neden?

 Kâmil Adlı Metinden Yola Çıkarak Kâmil Adındaki Kişi Sizin Mahallenizde Yaşıyor  Olsaydı  Ona Nasıl Davranırdınız?  Neden?


Kâmil, sokaklarda yaşayan, üstü başı kir içinde olan bir adamdır.  Günlerce banyo yapmadığı için, üstü başı kir olduğu için, sokaklarda kaldığı için, merdiven aralarında uyuduğu için  vb.  mahalleli onu benimsememektedir. Ona biraz korku ve biraz da acıma duygusu ile bakmaktadır. Metindeki çocuğun babası ona iyi davranmakta ve Kamil aç kaldığı zaman ona yemek vermekte, onu hamama götürmektedir.  Mahallede birkaç kişi dışında Kamil’e fazla sıcak bakan kimse yoktur. Kâmil bizim mahallede yaşıyor olsaydı ona ön yargı ile yaklaşmazdım ve ondan korkmazdım. Ailem ile birlikte ona elimden gelen her türlü fedakarlığı yapardım. Annem onun için yemekler yapar, babam için güzel kıyafetler satın alırdı. Ben de babam ile birlikte onu ziyarete gider ve onunla dertleşirdim. Onun da insan olduğunu ve biricik, değerli bir varlık olduğunu  aklımdan hiçbir zaman çıkarmazdım. Kâmil bizim gibi bir insandır fakat kaderi onu bu hale getirmiş olabilir. Belki anne ve babası küçük yaşta ölmüştür, akrabaları ona sahip çıkmamıştır. Belki daha farklı sorunlar yaşamış ve hafızasını kaybetmiştir ve daha birçok şey aklımıza gelebilir.

 Onun neler yaşadığını, neden bu durumlara düştüğünü bilmeden onu yargılamamalı ve toplumdan uzaklaştırmaya çalışmamalıyız. Ona her zaman iyi davranırdım ve merhametli, yardımsever bir insan olurdum. İnsan olana yakışır tavır ve hareketlerde bulunurdum. Hayatta hiç birimizin başına nerede, ne zaman ve nasıl , neler geleceği belli değildir. Düşmez kalkmaz bir Allah olduğu için ne oldum delisi olmamalıyız, insanlara tepeden bakan şımarık kimseler olmamalıyız. Kâmil bir insan olduğu için insana insan olduğu için değer veriri ve yardım ederdim.

2 yorum:

Deneme