Okuduğunuz İki Farklı Metinden Hareketle Malazgirt’in Kahramanı Alparslan İle Kurtuluş Savaşı’nın Önderi Atatürk’ün Ortak Yönlerini Belirleyiniz.

Okuduğunuz İki Farklı Metinden  Hareketle Malazgirt’in  Kahramanı Alparslan  İle Kurtuluş Savaşı’nın  Önderi Atatürk’ün Ortak Yönlerini Belirleyiniz.24 Ağustos 1071 yılında Selçuklu ordusu ile  Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği tarihin unutulmaz muharebelerinden biridir. Malazgirt Savaşı,   Büyük Selçuklu Devleti’nin  zaferi ile sonuçlanmıştır.  Böylece Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Sultan Alp Arslan'ın savaş tekniklerini iyi bilmesiyle ve hilal taktiği  ile  kendi ordusundan  sayıca üstün olan Bizans ordusunu yerle bir ettiği savaştır. Bu savaşın sonucunda Bizans hükümdarı Romen Diyojen esir alınmıştır. Esir alındıktan sonra öldürüleceğini ya da halkın ortasında elleri, kolları zincire vurulmuş şekilde halkın karşısında gezdirileceğini düşünmüştü. Ama durum hiç de bu şekilde olmamıştı. Çünkü bizim ecdadımız, Türk komutanı Alparslan Romen Diyojen’i affetmiştir ve merhametli olduğunu göstermiştir. 


Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan’ın ortak özellikleri şunlardır:

 

* Savaş esnasında her ikisi de sırtını halka dayamıştır. Halkın gönlünü almışlar ve halkın desteğini almışlardır. Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşını Türk milletinin desteği ve azmi ile kazanmıştır.

 

* Her ikisi de millet sevdalısı olan vatansever insanlardır. Türk insanı da vatansever olduğu için hem Malazgirt (Alparslan) Savaşı kazanılmış, hem de Kurtuluş Savaşı (Mustafa Kemal) başarı ile sonuçlanmıştır.

* Her ikisi de zeki ve kendine güvenen insanlardır.  İçinde yaşadığı milletinin fertlerine inanan ve onları çok seven liderlerdir. Her ikisi de liderlik özelliğine sahiptir.

* Her ikisi de insancıldır. İnsan öldürmek yerine daha barışçıl bir sistemi savunmuşlardır ve affetmeyi bilen erdemli kimseler olmuştur. Liderlere yakışan bu özellik her ikisinde de bulunmaktadır.

* Her ikisi de bağımsızlığa düşkün liderlerdir. Bunun için gelecek kuşakların da bağımsızlığı korumaları gerektiğini söylemişlerdir ve bunun için de gençlere büyük görevler düştüğünü belirten sözler söylemişlerdir.

* Her ikisi de vatan zordayken çalışılması, emek edilmesi gerektiğini belirtir. Vatan kurtulduktan sonra ise barış içinde, mutluluk içinde yaşaması gerektiğini söyler.

* Her iki lider de hoşgörülüdür.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme