Peyami Safa’nın “Kültürün İlk Basamağı Ana Dilini İyi Konuşmak ve Yazmaktır.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 Peyami Safa’nın  “Kültürün İlk Basamağı Ana Dilini İyi Konuşmak ve Yazmaktır.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Dil; insanların, duygularını, düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla yaptıkları anlaşma, öteki kişilerle iletişimi sağlayan ortam.

Kültür; bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topu. Ya da bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir.

Dil bir milletin kimliği ise kültür de bir milletin değerleri, gelenek ve görenekleri, yaşayış tarzları, inançları, oyunları, yemekleri, etkinlikleri vb.dir. Dil sayesinde insanlar iletişim kurabilir. Bir millet dilini iyi ve etkin kullanılmalıdır. Çocuklarımıza ilk olarak kendi ana dillerini en iyi şekilde öğretmeliyiz. Kendi ana dilini iyi okumayan, iyi yazmayan bir çocuk kendi geçmişi hakkında da bilgi edinmede yetersiz kalacak ve kendinde hep bir eksiklik hissedecektir. Dil bir milletin aynasıdır. 


Dil sayesinde kültür  gelecek kuşaklara aktarılır ve bu şekilde aktarılmaya da devam eder. Bütün bunları sağlayan dildir. Dil sayesinde sözler yazıya dökülmüş, resmedilmiş ve kültürler hakkında da bilgiler edinilmiştir. Bugün binlerce eserleri okuyorsak, geçmiş uygarlıkların tarihi hakkında bilgi edinebiliyorsak, kültürleri hakkında bilgiler edinebiliyor ve bu kültürel değerleri yaşatabiliyorsak işte tüm bunlar dil sayesindedir. Dil ile kültür birbirinin tamamlayıcısı olsa da dil her zaman daha etkili ve daha önemli bir işleve sahip olmuştur. Her şeyin temelini oluşturmuştur. 

Çocuklarımızın dilini anlaması ve iyi bir şekilde okuyup yazması için öğretmenlere de büyük görev düşmektedir. Bu konu ile ilgili sevgili Oktay Sinanoğlu şunu söyler:

“Öğretmenler! Atatürk size güvenmedi mi? Neredesiniz? Hangi kuvvet, hangi ücret sizi bir Türk çocuğuna ders verirken, yabancı dil dersi dışında, İngilizce konuşmaya zorlayabilir, teşvik edebilir? Derslerinizi Türkçe veriniz ki çocuklar konuyu iyi öğrensin. Onların kafasına her gün vurur gibi aşağılık duygusu, ulusal kimliksizlik aşılamayı kabul etmeyiniz. Öğrenciler, gençler! Atatürk'ün gençliğe hitabesi işte bu günler için yazılmıştı. Siz sömürge evlatları olmayacaksınız. Atatürk'ün ümidini boşa çıkartmayacaksınız. Yabancı dilleri de, ama önce kendi dilinizi, edebiyatınızı, tarihinizi iyi öğreneceksiniz.” Çocuklarımızın diline sahip çıkması için, kültürüne sahip çıkması için çalışmak ve kendi değerlerimize , kendi benliğimize sahip çıkmak zorundayız.


 Kendi dilini iyi bilmeyen, kendi kültürüne de 

 sahip çıkamaz. Dolayısı ile böyle milletler yok olmaya devam eder ve tarihten adı silinmiş olur. Onun önce ana dilini çocuklara iyi öğretmeliyiz . Dilini ustalıkla öğrenen bir kişi aynı zamanda  kültürün ilk basamağına da çıkmış olur. Kültürünü yaşatmış, kültürünü benimsemiş olur.  Ana dilimize güzel Türkçemize sahip çıkmalı ve onu yabancı dillerinden etkisinden kurtararak kültürümüzü daha iyi yaşatmalı ve yarınlara ulaştırabilmeliyiz. Unutmayın  ki  kültür denilince akla gelen ilk şey dildir.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme