Ş Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

 Ş Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve  Anlamları


Şahine lokma eksik olmaz: Şahin yırtıcı ve bereketli bir kuş olduğu için, aç kalmaz. Gözü açık, becerikli kişiler aç kalmaz.

Şahit ölür de senet ölmez: Bir şeye tanık olan kişi ölebilir ama yazılı kaynak ölmez.

Şahin küçük, yolda gezer; deve büyük, çölde gezer: Şahin deveye nazaran daha küçük olduğu halde avlanabilir. İnsanları biçimlerine göre değerlendirmemeliyiz.

Şalgamın sıkından seyreği iyidir: Şalgam seyrekse olgunlaşmıştır. Nüfusun kalabalık olması, geçinmeyi zorlaştırır.

Şerrin azı birdir, çoğu da: Kötülüğün azı da çoğu da zarardır. Kimseye kötülük etmemek gerek.
Şeriatın kestiği parmak ağrımaz. (acımaz):  Kanunlara uygun olarak cezalandırılan kişi üzülmez, çünkü herke için aynı kurallar geçerlidir. Toplumsal yasalara uygun davranmalıyız.

Şeytan onmaz, yiğit bön gerek: Düzenbazın sonu iyi olmaz. Yiğitlik temiz ve saf olmaktır. Hileden ve düzenbazlıktan kaçınmak gerekir.

Şeytan ile ortak eken, buğdayın samanını alır: Kurnaz kişiler ile ortaklı yapan aldatılır. Düzenbazlarla iş birliği yapmamalıyız.

Şeytanın dostluğu, darağacına (zindana) kadar: Suç işlerken şeytan insanın yanındadır ama suçun bedeli ödenirken şeytan insanın yanında olmaz. Bize zararı olacak kişiler ile arkadaşlık kurmamalıyız.

Şöhret afettir: Ünlü kişilerin dostu kadar kıskananı da olur, düşmanı da olur.

Şeyhin kerameti kendinden menkul: Şeyhlik özentisi içindeki kişiler, kendi kendilerine keramet uydurur ve şeyhliği sahiplenmeye çalışırlar. Kendimizi olduğumuzdan farklı göstermemeliyiz.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme