Aşağıdaki Atasözlerinin Konularını Karşılarına Yazınız.

 Aşağıdaki Atasözlerinin Konularını Karşılarına Yazınız.
Akıl para ile satılmaz: Bu atasözümüzün konusu ise  akıl ile ilgilidir. Akıl para ile satın alınmaz kişide varsa vardır vardır yoksa yoktur.

Başa gelmeyince bilinmez:  Konusu deneme ile ilgilidir. Bir insanın başına bir olay gelmediği zaman o olay hakkında havadan bir sürü laf edebilir ama başa gelince anlar işin nasıl olduğunu. Bunun için bu atasözünün konusu deneyim, yaşantıdır.

Ayağını yorganına göre uzat: İşini elindeki imkanlara göre yap demektir. Yani ölçülülük vurgusu yapılır. Konusu da ölçülü olmaktır.


Terazi tartıyla, her şey vaktiyle: Buradaki atasözünde konu zamandır. Yani her şeyin bir zamanı vardır anlamında söylenmiş bir atasözüdür.

Akacak kan damarda durmaz: Bazı şeylerin olacağı varsa olur ve onu ne yaparsanız yapın asla engelleyemezsiniz. Bu atasözünün konusu da alın yazısı, yani kaderdir.

Ak akçe kara gün içindir:  Bu atasözünde tutumlu olmak, birikim yapmak gerektiği anlatılır. Onun için de konusu tutumluluktur diyebiliriz.

Acele işe şeytan karışır: Acel ile başlanmış bir işin sonu hayır ile bitmez. Bu atasözümüzün konusu da  acelecilik ile ilgilidir.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur: Bir şey emek edersen sonucu iyi olur etmezsen de sonucu iyi olmaz. Yani çalışkan olmanın önemi vurgulanır. Konusu da çalışkanlıktır diyebiliriz.


Bin bilsen de bir bilene danış: Ne kadar bilirseniz bilin öğrenmeye devam edin ve danışmaya devam edin. Konusu da  danışmaktır.

Aç ayı oynamaz:  Aç insanın hiçbir iş yapası gelmez. Bu atasözümüzün konusu da açlık ile ilgilidir.

Ağaç ne kadar uzasa göğe uzamaz: Konusu hırs ile ilgilidir.

Büyük balık küçük balığı yer: Güçlü olan güçsüzü yer. Konusu güçtür.

Akan su yosun tutmaz: Çalışan insan paslanmaz. İşleyen demir pas tutmaz, işleyen demir ışıldar atasözü ile de yakın anlamlı bir atasözüdür. Konusu çalışkanlıktır.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme