Küçük Yusuf Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Küçük Yusuf Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u işgal etmek isteyen İtilaf güçlerinden biri değildir?

A) İngiltere

B) Fransa

 C)Rusya

 D)Almanya

 

2) İstanbul işgal edilmeye başladığı gün Yusuf aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

 A)Okul çıkışında saklanarak eve dönmeye başladı.

B) Eve geldiğinde kapıyı sıkıca kapattı.

C) Gözlerin önünde hep o subayın şehit edilişi vardı.

D)   Yatağına yatıp hiçbir şey olmamış gibi davrandı.

 

3) Yusuf ve arkadaşlarının düşman askerlerine karşı yapmayı planladığı şey neydi?

A) Sınıfta öğretmenleri ile birlikte akşam olunca planlar kurup düşmanı pusuya düşürmek

B) Düşman askerlerine sapanla taş atıp başlarını yarmak

C) Düşman askerlerinin yanındaymış gibi onların ağzından laf almak

D) Cephedeki askerlere annelerinin hazırladığı erzakları ulaştırmak

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Yusuf’un yaptığı plandan korkan arkadaşlarından biri değildir?

 A)Orhan

 B)Hasan

 C)Mehmet

D) Ali

 

5) Milli Mücadele Grubu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 A)Vatanseverdir.

 B)Vatanı kurtarmak için gizli gizli toplantılar yapmıştır.

 C)İngiltere ile işbirliği yapmışlardır.

 D)Yeri geldiğinde canlarını vatan için feda etmişlerdir.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Yusuf’un özelliklerinden biri değildir?

 A)Cesur bir çocuktur.

B) Mim grubunun kendisine verdiği kağıdı düşmana yakalanınca yutup onlara sadık kalmıştır.

 C)Sürekli oyun oynamak ister.

D) Sır saklayan akıllı bir çocuktur.

7) Yusuf Mim grubunun kendisine verdiği kağıdı götürdüğü kişinin adı nedir?

 A) Topal Selim

 B) Aslan Niyazi

C) Beyoğlulu Mustafa

 D) Küheylan Osman

 

 8) Aşağıdakilerden hangisi düşman askerlerinin çocukları konuşturmak için yaptığı şeylerden biri değildir?

 A) Korkutmuşlardır.

B)  Psikolojik baskı yapmışlardır.

 C) Yüzlerine tokatlat savurmuşlardır.

D) Çocukları okşayıp onları savaşa alet etmemişlerdir.

 

9) Küçük Yusuf’un yuttuğu kağıtta ne yazıyordu?

 A) Bu gece düşman askerlerine kurşun yağdırılacak.

B)  Cuma gecesi silahlar hazır, her zamanki saatte Cankurtaran’ın balıkçı barınağında sizi bekleyeceklermiş

C)  Gizli geçitten geçip düşman askerlerine darbe vurulacakmış

D) Yusuf’a sahip çıkın ve onu koruyun

 

10) Yusuf ve arkadaşları hangi bayrağı indirip yerine ay yıldızlı al bayrağımızı takmıştır?

A)  İngiltere

B)  Fransa

 C) İtalya

D)  Rusya

 

Cevaplar:

1.d   2.d  3.b 4.a  5.c  6.c   7.a   8. d   9.b   10. b

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme