İnsanın Kendi Kültürüne, Milli ve Manevi Değerlerine Yabancılaşmasının Temel Nedenleri Neler Olabilir?

 

İnsanın Kendi Kültürüne, Milli ve Manevi Değerlerine Yabancılaşmasının  Temel Nedenleri Neler Olabilir?


Hiçbir toplumsal olay, toplumsal mesele, toplumsal kurum aynı durumda kalamaz. Değişen hayat şartlarında uyumu yakalamak zorunda olan toplum, sahip olduğu yapısı ve tüm birimleriyle dönüşümün dinamizmini yakalamak durumundadır. Toplumsal değişme, gerçekten gelişmeyi, ilerlemeyi ifade ediyorsa sorun yoktur. Ancak bu değişme toplumda yozlaşma, kimlik bunalımı, yabancılaşma; dolayısıyla çözülmeye neden oluyorsa ciddi sorunlar baş gösterecektir demektir. Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine kültür denir. Kültür bir milletin benliğidir, yaşayış tarzıdır, gelenek ve görenekleridir, milli ve manevi değerleridir ve bunlara sonuna kadar sahip çıkma ve bunları yaşatmadır. 


Dünyada teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, yeni gelişmelerin olması ile birlikte insanlar kendi kültürüne ve manevi değerlerine, maddi değerlerine yabancılaşmaya başlamıştır. İnsanın kendi kültürüne yabancılaşmasının en önemli nedeni insanın kendi içindeki eksiklik hissidir. Kendini beğenmeme, kendi maddi ve manevi değerlerini dışlama ve bunları görmezden gelmedir.  Farklı kültürlerin yaşam tarzını kendi yaşam tarzıymış gibi benimseme ve kendi kültürüne aykırı davranışlarda bulunma, farklı yaşantılar içine girmedir. Bilim ve teknoloji açıdan gelişmiş toplumların bilimini almak yerine yaşayış tarzını örnek alma da bir insanın kendi kültürüne yabancılaşmasının nedenleri arasında yer alabilir. 


Özüne yabancılaşmış insan; duygularını, değerlerini yitirmiştir ve insanı insan yapan niteliklerden uzaklaşmış, yaşamın anlamından çok uzak hem dünyadan hem de kendinden kopmuş, köleleşmiş ötekidir ve genellikle tüm bunların farkında bile değildir, diyebiliriz. Özümüze yabancılaşmamak için onu yaşatmalıyız ve ona sahip çıkmalıyız. Kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmalıyız ve özenti bir toplum olmaktan çıkmalıyız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme