30 atasözü ve anlamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
30 atasözü ve anlamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Anlamları Kısa 30 Atasözü ve 30 Deyim Yazınız.

 Anlamları Kısa 30 Atasözü ve 30 Deyim Yazınız.


 

* Akla gelen başa gelir:  İnsan tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalı ve onun için de  önlemini almalıdır.


*Adam da vardır, adamcık da:  Değerli insanlar kadar değersiz kimseler de vardır. Herkesi adam sayıp güvenmemeliyiz.

 

*Bey mi yaman? El Mi yaman?  Tanımadığımız kimseler güçlü diye tanıdığımız insanlardan daha güçlü çıkabilir. Onun için ön yargılı olmamak gerekir.

 

*Lokma bile çiğnenmeden yutulmaz: Her iş için emek gerekir. Emeksiz hiçbir şey olmaz.

 

*Gülle düştüğü yeri belli eder: Çalışkan, ağır başlı ve  nitelikli kimseler  bulundukları yerde hemen dikkat çekerler.

 

*Tahtadan çuvaldız olmaz:  Her araç gerekli olan hammaddesinden yapılmalıdır.

 

*Fırsat her zaman ele geçmez:  Uygun ortam ve koşulları iyi değerlendirmek gerekir.

 

Dağ başı, dumansız olmaz:  Önder, lider kimseler sorunsuz olmazlar. Mutlaka bir yerden sorun çıkar.

 

Dost acı söyler:  Doğru söz kişiye acı gelir. Dostlarımızın söylediği gerçeklere  kulak asmalıyız ve önemsemeliyiz.

 

*Çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz:  Her güzelin bir kusuru vardır. Onun için her şeyi olduğu gibi kabul etmek gerekir.

 

* Çul içinde aslan yatar : İnsanların dış görünüşlerine değil kişiliklerine, kaliteli olup olmadıklarına önem verilmelidir.

Gafil baş, düşmana olur aş:  Kişi düşmanlarını tanımalı ve uyanık olmalıdır.


*Can , canın yoldaşıdır: Kişi kendini yalnızlığa itmemeli, arkadaşlar, dostlar kısacası çevre edinmelidir.

*Can boğazdan gelir: Vücudumuz için gerekli olan besinleri almalı, sağlığımıza önem vermeliyiz.


*Korkunun ecele faydası yoktur:  Bir şeyin soncundan korkmak yerine harekete geçip zor olan mücadele etmek gerekir.

* Taş ıraktan gelmez: Kişiye en büyük zararı yakınları verir.

 

*Tanımayan dostunu, pazara veriri postunu: Kişi  dostunu ve düşmanını iyi tanımalıdır.

 

*Yerdiğin oğlan yer tutar:  Kimseyi küçümsemek gerekir.

 

*Yuvayı yapan dişi kuştur:  Evde düzeni ve dirliği sağlayan genelde kadınlardır. Onun için kadınlarımızın değerini bilmeliyiz.


*Zahmetsiz rahmet olmaz: Her verimli sonuç, iyi ve sıkı bir çalışmanın ürünüdür.

 

*Öpersen kendi elini öp:  İnsan önce kendine saygı duymayı bilecek sonra ise başkalarına. Kişi kendine olan saygısını yitirmemelidir.


*Gönül ferman dinlemez:  İnsan duygularına gem vuramayız.

 

İyilik et kele, övünsün ele:  Sen iyiliği de yapsa varsın başkaları senin yaptığın iyilik ile övünsün. İnsan iyiliği, övünmek için yapmamalıdır.

 

*Diş eti karın doyurmaz: Küçük kazanımlarla yetinmemeli, daha çok çalışmalı  ve daha iyi şeyler için çalışmalıyız.

 

*Adam olan bir söz yeter:  Akıllı ve zeki kimseler bir sözle ne dediğimizi anlar ve ne yapacağını da iyi bilir. O kişiye lafı uzun uzun anlatmaya gerek kalmaz.

 

*Aç esner, tok geğirir: Her insan durumunun gerektirdiği şeyi yapar.

 

*Aklınla gör, kalbinle işit: İnsan gönlünden geçenleri aklı ile de görmeli ve sadece duygular ile hareket edilmemelidir.


*İki vuran okçudur:  Becerikli insan işlerini aksatmadan yapar.


*Latife latif gerek: Şakayı şakadan anlayan kişilere yapmalıyız.


*Yiğit yiğide at bağışlar:  Her insana hak ettiği değeri vermek gerekir.
30 Tane Deyim ve Anlamları


*Fareler cirit atmak: Bir yerin ıssız olduğunu belirten deyimdir.


*Fenaya çekmek: Söze kötü anlam vermek


*Borca batmak: Çok borçlanmak


*Az günün adamı olmamak:  Çok yaşamış, çok görmüş, tecrübeli kimseler demek.

*Araları açılmak:  Arkadaşlık bağlarının kopması anlamında bir deyimdir.


*Ahkâm kesmek:  Bilgiçlik kesmek


* Akıl sır ermemek: Yapılan işi anlayamamak


*At oynatmak:  Üstünlüğünü becerileri ile ortaya koymak


* Boşa çıkmak: Sonuç vermemek


* Canını dar etmek: Tehlikeli bir durumdan güçlükle kurtulmak


* Çul tutmaz: Kazandığı paranın hepsini harcayan.


*Can pahasına: Ölümüz göze almak


* Havlu atmak: Yenilgiyi kabul etmek


* Hayra alamet: İyilik belirtisi


* Gömleğinden geçirmek: Birisini evlat edinmek


* Eli yüzü düzgün: Çirkin sayılmaz.


*Dizini dövmek: Çok pişman olmak


* Çiçeği burnunda: Taptaze


* Çizmeden yukarı çıkmak: Bilmediği işe karışmak


* Başına çıkmak: Şımarmak


* Arkası alınmak: Bitirilmek


* El çırpmak: Alkışlamak


* El kadar: Küçücük


*El sunmak: Uzatmak

*Dili tutulmaz: Heyecandan konuşmamak


* Can sağlığı: Esenlik


* Babaları tutmak:  Sinir krizine girip bağırıp çağırmak


* Babasının hayrına mı? Bir çıkar beklemeden mi?


* Kulağı elinde! Müjde!


* Kulak ardı etmek:  Duymamış gibi davranmak


*Mürekkep yalamış: Öğrenim görmüş


*  Put kesilmek: Hiç kıpırdamadan sessizce durmak


* Su dökünmek: Yıkanmak


* Zihni karışmak: Ne yapacağını şaşırmak