Anlamları Kısa 30 Atasözü ve 30 Deyim Yazınız.

 Anlamları Kısa 30 Atasözü ve 30 Deyim Yazınız.


 

* Akla gelen başa gelir:  İnsan tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalı ve onun için de  önlemini almalıdır.


*Adam da vardır, adamcık da:  Değerli insanlar kadar değersiz kimseler de vardır. Herkesi adam sayıp güvenmemeliyiz.

 

*Bey mi yaman? El Mi yaman?  Tanımadığımız kimseler güçlü diye tanıdığımız insanlardan daha güçlü çıkabilir. Onun için ön yargılı olmamak gerekir.

 

*Lokma bile çiğnenmeden yutulmaz: Her iş için emek gerekir. Emeksiz hiçbir şey olmaz.

 

*Gülle düştüğü yeri belli eder: Çalışkan, ağır başlı ve  nitelikli kimseler  bulundukları yerde hemen dikkat çekerler.

 

*Tahtadan çuvaldız olmaz:  Her araç gerekli olan hammaddesinden yapılmalıdır.

 

*Fırsat her zaman ele geçmez:  Uygun ortam ve koşulları iyi değerlendirmek gerekir.

 

Dağ başı, dumansız olmaz:  Önder, lider kimseler sorunsuz olmazlar. Mutlaka bir yerden sorun çıkar.

 

Dost acı söyler:  Doğru söz kişiye acı gelir. Dostlarımızın söylediği gerçeklere  kulak asmalıyız ve önemsemeliyiz.

 

*Çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz:  Her güzelin bir kusuru vardır. Onun için her şeyi olduğu gibi kabul etmek gerekir.

 

* Çul içinde aslan yatar : İnsanların dış görünüşlerine değil kişiliklerine, kaliteli olup olmadıklarına önem verilmelidir.

Gafil baş, düşmana olur aş:  Kişi düşmanlarını tanımalı ve uyanık olmalıdır.


*Can , canın yoldaşıdır: Kişi kendini yalnızlığa itmemeli, arkadaşlar, dostlar kısacası çevre edinmelidir.

*Can boğazdan gelir: Vücudumuz için gerekli olan besinleri almalı, sağlığımıza önem vermeliyiz.


*Korkunun ecele faydası yoktur:  Bir şeyin soncundan korkmak yerine harekete geçip zor olan mücadele etmek gerekir.

* Taş ıraktan gelmez: Kişiye en büyük zararı yakınları verir.

 

*Tanımayan dostunu, pazara veriri postunu: Kişi  dostunu ve düşmanını iyi tanımalıdır.

 

*Yerdiğin oğlan yer tutar:  Kimseyi küçümsemek gerekir.

 

*Yuvayı yapan dişi kuştur:  Evde düzeni ve dirliği sağlayan genelde kadınlardır. Onun için kadınlarımızın değerini bilmeliyiz.


*Zahmetsiz rahmet olmaz: Her verimli sonuç, iyi ve sıkı bir çalışmanın ürünüdür.

 

*Öpersen kendi elini öp:  İnsan önce kendine saygı duymayı bilecek sonra ise başkalarına. Kişi kendine olan saygısını yitirmemelidir.


*Gönül ferman dinlemez:  İnsan duygularına gem vuramayız.

 

İyilik et kele, övünsün ele:  Sen iyiliği de yapsa varsın başkaları senin yaptığın iyilik ile övünsün. İnsan iyiliği, övünmek için yapmamalıdır.

 

*Diş eti karın doyurmaz: Küçük kazanımlarla yetinmemeli, daha çok çalışmalı  ve daha iyi şeyler için çalışmalıyız.

 

*Adam olan bir söz yeter:  Akıllı ve zeki kimseler bir sözle ne dediğimizi anlar ve ne yapacağını da iyi bilir. O kişiye lafı uzun uzun anlatmaya gerek kalmaz.

 

*Aç esner, tok geğirir: Her insan durumunun gerektirdiği şeyi yapar.

 

*Aklınla gör, kalbinle işit: İnsan gönlünden geçenleri aklı ile de görmeli ve sadece duygular ile hareket edilmemelidir.


*İki vuran okçudur:  Becerikli insan işlerini aksatmadan yapar.


*Latife latif gerek: Şakayı şakadan anlayan kişilere yapmalıyız.


*Yiğit yiğide at bağışlar:  Her insana hak ettiği değeri vermek gerekir.
30 Tane Deyim ve Anlamları


*Fareler cirit atmak: Bir yerin ıssız olduğunu belirten deyimdir.


*Fenaya çekmek: Söze kötü anlam vermek


*Borca batmak: Çok borçlanmak


*Az günün adamı olmamak:  Çok yaşamış, çok görmüş, tecrübeli kimseler demek.

*Araları açılmak:  Arkadaşlık bağlarının kopması anlamında bir deyimdir.


*Ahkâm kesmek:  Bilgiçlik kesmek


* Akıl sır ermemek: Yapılan işi anlayamamak


*At oynatmak:  Üstünlüğünü becerileri ile ortaya koymak


* Boşa çıkmak: Sonuç vermemek


* Canını dar etmek: Tehlikeli bir durumdan güçlükle kurtulmak


* Çul tutmaz: Kazandığı paranın hepsini harcayan.


*Can pahasına: Ölümüz göze almak


* Havlu atmak: Yenilgiyi kabul etmek


* Hayra alamet: İyilik belirtisi


* Gömleğinden geçirmek: Birisini evlat edinmek


* Eli yüzü düzgün: Çirkin sayılmaz.


*Dizini dövmek: Çok pişman olmak


* Çiçeği burnunda: Taptaze


* Çizmeden yukarı çıkmak: Bilmediği işe karışmak


* Başına çıkmak: Şımarmak


* Arkası alınmak: Bitirilmek


* El çırpmak: Alkışlamak


* El kadar: Küçücük


*El sunmak: Uzatmak

*Dili tutulmaz: Heyecandan konuşmamak


* Can sağlığı: Esenlik


* Babaları tutmak:  Sinir krizine girip bağırıp çağırmak


* Babasının hayrına mı? Bir çıkar beklemeden mi?


* Kulağı elinde! Müjde!


* Kulak ardı etmek:  Duymamış gibi davranmak


*Mürekkep yalamış: Öğrenim görmüş


*  Put kesilmek: Hiç kıpırdamadan sessizce durmak


* Su dökünmek: Yıkanmak


* Zihni karışmak: Ne yapacağını şaşırmak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme