Yalnız taş duvar olmaz atasözü ile ilgili kompozisyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yalnız taş duvar olmaz atasözü ile ilgili kompozisyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

“Yalnız Taş Duvar Olmaz.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Yalnız Taş Duvar Olmaz.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için, her gereksinimlerini kendi başlarına karşılayamadıkları için mutlaka başka insanın yardımına ihtiyaç duyarlar.  Sadece taştan ev yapıldığını hayal etmeye çalışalım. Taşları yan yana dizelim, taşları üstü üste dizelim, çapraz dizelim tüm bunların hepsini yaptığımız halde o taşlardan kesinlikle bir ev yapılamaz. Çünkü taş tek başına evin olmasını sağlamaz. Aynı zamanda taşın yanında su olmalıdır, çimento olmalıdır, inşaat için gerekli olan başka inşaat malzemeleri olmalıdır ki ev olsun.


 İşte insanlar için de aynı durum geçerlidir. İnsanoğlu yalnız başına her şeyi yapabilecek bir güce sahip değildir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah dünyayı öyle bir düzende yaratmıştır, her insana farklı beceriler, farklı yetenekler vermiştir. Bu farklılıklar bir araya gelerek insanlığın, insanın ortak yaşam alanı olmuş, insanlar birbirinden öğrendiği şeyler sayesinde daha düzenli bir hayat yaşamaya başlamışlar, herkes ihtiyaçlarını karşılamak için birbirinden yardım almış ve böylece dünya düzeni de kurulmuş ve bu düzen bu şekilde devam etmektedir. Kiminin mesleği öğretmenlik olmuş, kimisi doktorluk, kimisi, terci, kimisi çiftçi olmuş ve her insan birbirine yardım etmiş ve herkes birbirinden faydalanmıştır ve hayatın zorlukları da daha kolay olmuştur.

 Bir insan hem  hakim, hem savcı, hem çiftçi, hem mühendis olamaz. Herkes farklıdır ve bu farklılıklar sayesinde insanlar  kendi  ihtiyaçlarını gidermektedir. Onun için de yalnız taş duvar olmaz, insan da yalnız her gereksinimlerini  yerine getiremez.