divan-ı lügati't türk hakkında bilgi verin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
divan-ı lügati't türk hakkında bilgi verin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Divan-ı Lügat'it Türk Hakkında Bilgi Veriniz .


Divan-ı Lügat'it Türk Hakkında Bilgi Veriniz .

* Divan-ı Lügat'it Türk adlı eser on birinci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir eserdir .
* Bu eser Kaşgarlı Mahmut tarafından  Ebu'l Kasım Abdullah'a sunulmuştur .
* Kaşgarlı Mahmut filolog , etnograf ve aynı zamanda  haritacıdır .
* Bu eser  ansiklopedik bir sözlüktür .
* Türkçe'nin Arapça'dan üstün olduğunu kanıtlamak için yazılmış olan bir eserdir .
* Bu eser Türk dilinin ana eseridir .


* Türkçemizin  ilk dil bilgisi ve ilk sözlüğü olma özelliğini gösterir .
* 7500 Türkçe kelimenin  Arapça karşılığı verilmiştir .
* Bu eser Arapça yazılmış  Türkçe bir sözlüktür .
* Kaşgarlı Mahmut bu eserinde  Türkçe sözcüklerin karşılıklarını çeşitli örnekler ile vermiştir .
* Bu eserde halk ürünlerinden olan  sav, sagu, koşuk ve destan  gibi örneklere rastlayabiliriz .
* Türklerin örf ve adetleri , gelenek ve görenekleri  hakkında bilgi veren bir eserdir .
*  Bu eserde bir Türk  dünyası haritası yer alır .
* Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat'it Türk adlı  bu eseri  Alper Tunga Destanı'nda bahsedilmiştir .
* Bu eserde Hakaniye lehçesi kullanılmıştır .
* Bu eser  Karahanlılar dönemine ait bir eserdir .