Cümlenin Ögeleri İle İlgili Test-1

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim tamlamasından oluşmaktadır ?

A) Etrafa dağılan parçalardan biri de araba lastiğiydi.
B) Arkadaşının telefonundan annesini aradı.
C) En dikkat çekici olanı kırmızı arabaydı.
D) Güzel günler bizi bekliyor diye düşündü.   

2.  "Adam kapıdan seyrediyordu olup bitenleri"
Yukarıdaki cümlenin ögelerine doğru ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) nesne/yer tamlayıcısı/özne/yüklem
B) yer tamlayıcısı/nesne/yüklem/özne
C) özne/yer tamlayıcısı/yüklem/nesne
D) özne/zarf tamlayıcısı/yüklem/nesne

3.
"Kayısı Malatya'nın en meşhur meyvesidir."
Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Meşhur meyvesidir.   
B) En meşhur meyvesidir. 
C) Meyvesidir. 
D) Malatya'nın en meşhur meyvesidir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı kullanılmıştır ?

A) Hayat bize büyük sürprizler sunar.
B) Onunla görüşünce gerçek sebep anlaşılır.
C) Evde küçük eksiklikler kalmıştı.
D) Bu şehirde çok tanığımız var.    

5. "İstanbul ülkemizin en nadide şehirlerinden birisidir."
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi nasıldır ?

A) özne/yer tamlayıcısı/yüklem
B) özne/yüklem
C) Özne/zarf tamlayıcısı/yüklem
D) Özne/nesne/yüklem  

6. Babam : "Akşam yemeğinde herkes sofrada olsun" dedi.
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) özne/nesne/yüklem
B) özne/zarf tamlayıcısı/nesne/yüklem
C) özne/zarf tamlayıcısı/yer tamlayıcısı/yüklem/yüklem
D) özne/zarf tamlayıcısı/yüklem  

7.  Kurallı cümlelerde yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır ?

A) Ahmet bize arabayla dün geldi.
B) Ahmet dün arabayla bize geldi.
C) Dün arabayla bize Ahmet geldi.
D) Dün bize Ahmet arabayla geldi.  

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir kelime grubu şeklindedir ?

A) Gözler her zaman doğruyu söyler.     
B) Gecenin karanlığında fark edilemedi.
C) Kitabın sayfaları yıpranmaya başlamıştı.   
D) Okulumuz yeniden inşaa ediliyordu.   

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir ?

A) Çocuk okula niçin geç kaldı ?
B) Soruları çözmeye ne zaman başlayacağız?
C) Bu sorunun cevabını nasıl buldunuz ?
D) Kitapların listesini nereden aldınız ?

10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne sözde şeklindedir ?

A) Kapılar bir biri ardına kilitlendi.
B) Kuşlar şen kahkahalar atmaya başladı.
C) Ağaç yapraklarını ardı ardına döküyordu.  
D) Kedi duvarın kenarına yatmıştı.   11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ögenin açıklayıcısı verilmemiştir ?

A) Annesini, her çileye katlanan kadını, çok üzmüştü.
B) Yıllarca, hiç üşenmeden çalışıp çabaladı.
C) Sokak, hepimizin toplanma yeri, o gün ıssızdı.
D) Arabada, en çok sevdiği yerde, saatlerce otururdu.  

12. 
 
"Can kafeste durmaz uçar 
Dünya bir han, konan göçer
Ay dolanır  yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın"

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır ?

A) Özne
B) Yüklem
C) Nesne  
D) Yer Tamlayıcısı  

13.
"Adamın kararan elleri dikkatimi çekti."
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi bu cümle ile özdeştir?

A) Şehrin kenar mahalleleri yazın çok serindir.
B) Köpeğin dişleri karanlıkta parlıyordu.
C) Yılların izleri yüzündeki çizgilerdeydi.
D) Kadının bakışları beni derinden etkiledi.

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin zarf tamlayıcısı durumundadır?

A) Konuşmak tüm sorunların anahtarıdır.
B) Tanıdık yüzleri dün çokça gördüm.
C) Bugün dinlemeyi bilmediğimizi anladım.
D) Ali konuşurken çok heyecanlanıyordu.    

15.
 "Ak gömlekle gözyaşımı silerim
Kara taşla bıçağımı bilerim"

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır ?

A) Zarf Tamlayıcısı
B) Yer Tamlayıcısı
C) Nesne
D) Yüklem


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır ?

A) Yarın seni toplandığımız yerde bekliyoruz.
B) Evden ayrılırken her yeri kontrol ettik.
C) Yıllar geçtikçe onu daha da anlıyorum.
D) Kapanan yollar uzun çalışmalarla açıldı.  

17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sorulan soru yay ayraç içerisinde belirtilen ögeyi bulmaya yönelik değildir?

A) Beni seviyor musun? (yüklem)
B) Seni en çok düşünen kimdi ? (özne)
C) Niçin bir kere bile aramadın? (zarf tamlayıcısı)
D) Bizi nerede bekliyorlar? (yer tamlayıcısı)

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmamıştır?

A) Katılımcılardan biri yarışmadan çekildi.
B) Maç saatlerini belirlemek için kura çekildi.
C) Köfte yapmak için etler çekildi.
D) Parktaki araçlar bir bir çekildi.  

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-de/-da" eki alan kelime cümlenin farklı bir ögesi olarak kullanılmıştır?

A) Dün hep beraber bizim evde toplandık.
B) Arabada cüzdanımı unutmuştum.
C) Geç saatlerde bizi aramıştı.  
D) Ülkemizde gezilecek çok yer var.  

20. "Hiçbir şey unutturamaz onun yokluğunu"

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) yüklem/nesne
B) nesne/yüklem/özne
C) özne/nesne/yüklem
D) özne/yüklem/nesne
Cevap Anahtarı
1
A
2
C
3
D
4
B
5
B
6
A
7
C
8
C
9
D
10
A
11
B
12
D
13
C
14
D
15
B
16
A
17
B
18
A
19
C
20
D

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme