Makale ve Özellikleri

Makale ve Özellikleri

Makale bir düşünce yazısıdır. Makaleler herhangi bir konu ile ilgili düşünceleri ispatlamak amacıyla yazılır. Makalelerde ispatlamak amacı olduğu için daha çok bilimsel konularda yazılırlar.

Makalelerin Özellikleri

- Temeli fikir yazısı olduğu için ele alınan konu belgelerle ispat edilmeye çalışılır.
- Makalelerde kanıtlama amacı olduğu için nesnel ifadeler ağırlıktadır.
- Düşünce yazıları olması sebebiyle makalelerde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri ön plandadır.
- Düşünceleri ispatlamak için tanımlama, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma ve tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yolları ön plandadır.
- Makalelerde açık , anlaşılır , ciddi bir uslup kullanılmaktadır.
- Makaleler gazete, dergi vb. Yerlerde yayımlanır.
- Ele alınan konu yüzeysel değil, tüm yönleri ile derinlemesine incelenmeye çalışılır.
- Makaleler uzun ya da kısadır diye bir sınırlandırma yapılamaz. Uzun ya da kısa olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan ele alınan konunun tüm yönleri ile açıklanmasıdır.
- Makale yazabilmek için çok kuvvetli bir ön hazırlık ve bilgi birikimi olması gerekir. Konu ile ilgili yayımlanmış kitap, makale vb. Kaynakların taranması gerekir.

Makale Türleri

Makalelerde konu sınırlaması yoktur. Sanat , spor , siyaset vb. Farklı alanlarda yazılabilir. Makaleler ele aldıkları konulara göre edebi makaleler ve mesleki makaleler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Edebi Makaleler :

Sanat , edebiyat ve dil konularında yazılan makalelere edebi makaleler adı verilir.

Mesleki Makaleler :

Ekonomi , matematik , tıp vb. Bilimsel alanlarda yazılan makalelere mesleki makaleler adı verilmektedir.

Türk Edebiyatında Makale

Edebiyatımızın ilk makale örneği Tanzimat dönemine aittir. İlk özel gazete olan ve Şinasi tarafından çıkarılan Tercuman-ı Ahval gazetesinin Mukaddimesi edebiyatımızın ilk makale örneği olarak kabul edilmektedir. Ziya Paşa , Namık Kemal , Beşir Fuad , Muallim Naci gibi sanatçılarımız bu türün gelişiminde önemli fayda sağlamışlardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme