Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler

Kısa çizginin kullanıldığı yerler şunlardır :
 1. Cümlede ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara söz ya da ara cümlenin başında ve sonunda kullanılır.
 • Annesini -o en sevdiği varlığı- dünyadaki her şeyden daha fazla seviyordu.
 • Vatanını -kutsal gördüğü toprak parçasını- canı pahasına savunmaya kararlıydı.
Not : Ara söz ve ara cümleler iki kısa çizgi arasında yazılabildiği gibi iki virgül arasında da yazılabilir.
 1. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır.
 • Yıllar sonra kardeşini karşısında görün-
ce ne yapacağını şaşırdı. Kısa bir duraksama-
dan sonra koştu ve boynuna sarıldı.
 1. Fiillerin kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmaktadır.
 • Koş- , sus-, oyna-, durdur-, sustur- vb.
 1. İsim yapan eklerin başında kullanılır, fiil yapan eklerin ise hem başında hem sonunda kullanılır.
 • -cu, -lı, -lık; -tur-, -üş-, -la- vb.
 1. Bir kelimenin hecelerini göstermek amacıyla kullanılır.
 • Duy-gu-sal-lık, ya-ban-cı-lar-dan,   ye-ni-lik-ler, ka-ran-lık-tan
 1. Aralarında çeşitli ilgiler bulunan iki ya da daha fazla kelime arasında kullanılır. Kelimeler arasında kullanılan kısa çizgi "ile, ve, ila, ....-dan ....-a" gibi anlamlar katar.
 • Sivas-İstanbul arası yaklaşık 889 km.dir.
 • 30-20.30 saatleri arası Türkçe dersine çalışırım.
 1. Matematiksel işlemlerde çıkarma işareti olarak kullanılır.
 • 15-5=10
 1. Sıfırdan küçük sayılar yazılırken sayının önünde kullanılmaktadır.
 • Sıcaklık bugün -5 derece olacakmış.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme