Görsel Okuma - 1

Görsel Okuma Nedir ?
Yazılı metinlerin dışında kalan resim, karikatür, trafik levhaları, sembol, renk, fotoğraf vb. ile sosyal olayları ve doğa olaylarını anlamlandırarak yorumlamaya görsel okuma adı verilmektedir.
Görsel Sunu Nedir ?
Duygu ve düşüncelerin renkler, semboller, resimler vb. görsellerle anlatılmasına görsel sunu adı verilmektedir.
Görsel Okuma İle İlgili Konu Anlatımlar Ve Örnekler
  • Karikatür Yorumlama : İnsanın bireysel ya da toplumsal hayatta karşılaşabileceği her türlü konuyu abartılı bir biçimde düşündürücü ve genellikle de güldürücü biçimde ele alan resimlere karikatür denir. Karikatürlerin anlamlandırılmasına ise karikatür yorumlama denir.
Örnek Etkinlik :
Aşağıdaki Karikatürü inceleyin ve sizde uyandırdığı duygu düşünleri ifade edin.
  • Resim ve Fotoğraf Yorumlama : Herhangi bir resim ya da fotoğrafın bizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade etmek demektir.  

Örnek Etkinlik :
Aşağıdaki fotoğrafın sizde uyandırdığı duyguları ifade edin.
  • Şekil, Resim ve Sembolleri Anlamlandırma : Günlük hayatımızda bize kuralları hatırlatmak ve uyarılarda bulunmak gibi amaçlarla kullanılan bir çok işaret ve sembo vardır. Bu işaretleri ve sembolleri anlamlandırabilmek çok önemlidir. Hatta bazılarının anlamını bilmek hayati önem taşır. Örneğin trafik levhaları ve işaretlerinin anlamlarını bilmek hayati önem taşımaktadır.
Örnek Etkinlik :
Aşağıdaki trafik levhalarının anlamlarını araştırarak altlarına yazın.
Beden Dilini Yorumlama :  Duygu düşüncelerimizi ifade etmek ya da bir şeyi açıklamak için el, kol ve başımızla yaptığımız hareketlere jest adı verilir. Aynı şekilde bir şeyleri anlatır ya da açıklarken dudaklarımız, gözlerimiz vb. yüzümüzle yaptığımız hareketlere mimik adı verilir.  Karşımızdaki kişinin el, kol, yüz vb. hareketlerini anlamlandırmaya beden dilini yorumlama denilmektedir.
Örnek Etkinlik :
Aşağıdaki fotoğrafta yer alan kişinin yüz hareketlerine bakarak hangi duyguyu yaşadığını söyleyin.
                  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme