Görsel Okuma-2


  • Grafik Okuma : Olayların, varlıkların ya da durumların arasındaki ilişkiyi göstermek ya da onların karşılaştırmak amacıyla yapılan çizimlere grafik denir.  Bir grafikte verilen sayılara ve şekillere bakarak onu anlamlandırmaya grafik okuma denir.
Örnek Etkinlik : Aşağıdaki grafiği inceleyerek sorulara cevap verin ?
1. Grafiğe göre en çok su içilen gün hangisidir?
2. Hangi günler aynı miktarda su içilmiştir?
3. Perşembe günü içilen su miktarı hangi günlerin toplamına eşittir ?
  • Tablo Okuma : Bazı olay, kavram ya da durumlara ait bilgilerin bir tablo üzerinde aktarılması ve bu tabloya bakarak yorumlarda ve çıkarımlarda bulunmaya tablo okuma denir.
Örnek Etkinlik : Aşağıdaki tabloyu inceleyerek sorulan sorulara cevap verin.
1. En fazla hangi ayda fatura ödenmiştir ? 
2. En az Fatura hangisinden gelmiştir ?
3. En az fatura ödenen ay hangisidir ?
  • Harita Okuma : Bir yerin belli oranlarda küçültülerek kağıda aktarılmasına harita denir. Haritalardan haritanın çiziliş amacına göre çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
Örnek Etkinlik : Aşağıdaki haritayı inceleyerek soruları cevaplandırın.
1. Türkiye'de en çok okunan tür hangisidir?
2. Türkiye'de en az okunan tür hangisidir ?
3. En çok psikolojik roman okunan iller hangileridir ?
  • Kroki Okuma : Bir yarın başlıca özelliklerini gösterecek biçimde çizilen taslaklara kroki denir. Krokilere bakılarak yön tayini ve konum tayini yapılabilir.
Örnek Etkinlik : Aşağıdaki krokiye bakarak Oya'nın evine nasıl gidilebileceğini tarif edin.
  • Gazetelerde, Reklamlarda vb. Alanlarda Verilen Mesajları Sorgulama : Medya hedef kitlesine uygun olarak çeşitli konularda sınıflandırdığı haberleri yayınlar. Bizler bu haberlerden bizi ilgilendirenleri seçmeliyiz.
Örnek Etkinlik : Haber başlıklarını konuları ile eşleştirin.
 1. Altın Fiyatları uçtu. ( Ekonomi )
2. Futbolda dünya kupası heyecanı başlıyor. (Spor )
3. Yeni bir siyasi parti için çalışmalar başladı. (Siyaset )


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme