Ders Türkçe: 5.Sınıf Konu Anlatımı

Aradığın Konuyu Yaz!

Beğenilen Yazılar

5.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler


Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Bazı kelimeleri duyduğumuzda bir türün tamamı yani genel olarak o türün herhangi bir elemanı aklımıza gelir . Mesela " Köpek sadık bir dosttur ." dediğimiz zaman genel olarak herhangi bir köpek anlamı çıkar . İşte bu tür kelimelere genel anlamlı kelimeler denir . Kısacası genel anlamlı kelimeler bir türün tamamını kapsayan kelimelerdir .

Bazı kelimeler ise bir türün içerisinde yalnızca bir örneği anlatmak için kullanılır . Mesela "Köpeğim Karabaş sadık bir dosttur ." cümlesinde "Karabaş" özel olarak yalnızca bir köpeği kastedecek şekilde kullanılmıştır . İşte bu tür kelimelere özel anlamlı kelimeler denir . Kısacası özel anlamlı kelimeler bir türün içerisinde yalnıca bir veya birkaç varlığı karşılayan kelimelerdir .


Bir kelime kullanıldığı örneğe göre genel anlamlı olurken , başka bir örnekte özel anlamlı olarak kullanılmış olabilir .  Mesela " Uzay gezegenleri içerisine alır ." cümlesinde " uzay-gezegen" kelimeleri arasında genelden özele bir sıralama yapılmıştır. Yani bu örnekte "gezegen" kelimesi daha özel anlamlıdır . Ancak " Gezegenler içerisinde yalnızca Dünya'da hayat vardır. " cümlesinde " gezegen-dünya" kelimeleri arasında genelden özele bir sıralama vardır . Bu defa gezegen kelimesi daha genel kullanılmıştır .

Kelimelerin kapsayıcı olarak dar anlamlıdan geniş anlamlıya doğru sıralanmasına özelden genele sıralama denir .
Örnekler :
- ses - hece - kelime - cümle - paragraf - metin ( özelden genele )
- köy - ilçe - şehir - bölge - ülke ( genelden özele )

Kelimelerin kapsayıcı olarak geniş anlamlıdan dar anlamlıya doğru sıralanmasına genelden özele sıralama denir .

Örnek :
- canlı - bitki - çiçek - lale
- Apartman - daire - oda

ddd
Devamını Oku
    0

Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri


Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri


Çoğu zaman masalların başlarında yer alan yarı anlamlı , yarı anlamsız sözlere tekerleme denmektedir . Tekerlemeler çocuklar arasında hoşça vakit geçirmek , oyunlarda ebe seçmek gibi amaçlarla kullanılmasının yanı sıra eğitimde de önemli bir yere sahiptir . Çocuklarda konuşma becerisinin geliştirilmesi , diksoyunun düzeltilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır . "Sayışma" da denilen tekerlemeler masallar , ortaoyunu vb. türlerin girişlerinde de kullanılmaktadır . Bu yazımızda sizler için en güzel tekerlemeleri derlemeye çalıştık .


TEKİR Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
MISTIK
Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.


LEYLEK Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.
KUZU
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.


YAĞMUR Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.
KARGA
Karga karga "gak" dedi,
"Çık şu dala bak" dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.


PORTAKAL
Portakalı soydum,
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Öğretmeni kandırdım,
Kandırdım.
OYUN
Oooo.....
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul'un şekeri.
Hop Hop altın top,
Bundan başka oyun yok.


HANIM KIZI
Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.
KEÇİLER
Ayşe Hanımın keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,
Seni gidi kerata.


SINIFLAR
Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.
EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?


TAVUK
Pazara gidelim,
Bir tavuk alalım,
Pazara gidip,
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.
TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top


DEDE
Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı
EV
Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine


İĞNE
Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.
NACAK
Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana


HEDİYE
Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitli
EL EL EPENEK El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan'ın karısı


KARNIM AÇ
Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli
DEĞİRMEN Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek


ALİ DAYI Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
ÇARŞI
Çarşıya gittim
Eve geldim hanım yok
Bebek ağlar beşik yok
Çorba taşar kaşık yok
Ali baba öldü tabut yok


HAKKI
Hakkı hakkının hakkını yemiş.
Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.
Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince
Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.
HASAN
Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran


KÜÇÜK DOSTUM Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.
ELLERİM PARMAKLARIM Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.


ALİ
Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydum
KUZU
Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacı dedeme
Hacı dedem hasta
Mendili bohça
Kendisi hoca


KOMŞU, KOMŞU -Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu
TAVŞAN
Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Pişirdin mi?
Pişirdim
Bana ayırdın mı?
Ayırdım
Hangi dolaba koydun?
Çık çık dolaba koydum
Haydi, al getir
Getiremem
Neden getiremezsin?
Kara kediler yemiş.
Vay vay, miyav


NEREDEN GELİRSİN? Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlık belasından.
Nerde yattın?
Beyin konağında.
Altına ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Bıyıkların neden yağ oldu?
Bıldırcın eti yedim.
Bıldırcın yağlı mıydı?
Gökte uçarken gördüm.
Saçların neden ağardı?
Değirmenden geldim.
Değirmen dönüyor mu?
Zımbırtısını duydum.
Ayakların neden ıslandı?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dolaştım,
İşte geldim sana ulaştım.
CAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara


EBE
Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?
ELLERİM
Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele scalar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derlerddd
Devamını Oku
    0

Terim Anlamlı Kelimeler Nelerdir ? Terim Anlamlı Kelimeler İle İlgili Örnekler


Terim Anlamlı Kelimeler Nelerdir ? Terim Anlamlı Kelimeler İle İlgili Örnekler

Sanat , spor , bilim vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere terim anlamlı kelimeler denir . Terim anlamlı kelimeler yalnızca o alanla ilgili olarak kullanılan kelimelerdir . Ancak şunu unutmamak gerekir ki bahsettiğimiz örnek alanlar ya da farklı alanlar olabilir o alanın adı terim anlam olmaz . Yani " sıfat , zamir , edat " vb. kelimeler terim anlamlıdır ama "Türkçe" kelimesi terim anlamlı değildir .

Terim Anlamlı Kelimeler İle İlgili Örnekler :
Aşağıdaki cümlelerde koyu kırmızı ile yazılan kelimeler cümlenin sonunda yay ayraç içerisinde belirtilen alanla ilgili terimlerdir .

1. Maçın birinci seti çok heyecanlıydı . ( voleybol , tenis vb. )
2. Fotosentez bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati bir öneme sahiptir . ( Fen )
3. Hastane daha önce kullanılan enjektörleri imha etti . ( tıp )
4. Yeni aldığı bilgisayar 8 çekirdekliymiş . ( bilgisayar )
5. Müzik dersinde sol anahtarı çizmek için tahtaya kalktım . ( müzik )
6. Bugün mecaz anlamlı kelimeleri öğrenmeye başladık . ( Türkçe )
7. En çok üslü sayılarda zorlanıyorum . ( Matematik )
8. Bandırma körfezinin manzarası çok güzeldir . ( Coğrafya )
9. Kaza ve kader her Müslümanın iman etmesi gereken konulardır . ( Din )  
10. Çok sert bir şut çekti . ( Futbol )

ddd
Devamını Oku
    0

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Nedir ?


Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Nedir ?

Bazı kelime ya da kelime grupları kendisinden önceki anlamın değiştiğini ifade edecek biçimde kullanılırlar . Bu tür ifadeler geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak adlandırılmaktadır . Başlıca geçiş ve bağlantı ifadeleri şunlardır :

" ama , fakat , lakin , buna rağmen , lakin , ne yazık ki , oysa ki , veya vb. " Bu kelime ya da kelime gruplarına "düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler " de denilmektedir .

Not : Geçiş ve bağlantı ifadeleri iki düşünce arasında olumsuzdan olumluya ya da olumludan olumsuza geçiş sağlar .

Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde koyu kırmızı yazılan kelimeler geçiş ve bağlantı ifadeleridir .

- Vizyona yeni giren filme gidecektik fakat onun acil işi çıktı .
- Şanslı olmak önemlidir ama çalışkan olmayanlar her zaman şanssız olmaya mahkumdur .
- Daha büyük bir eve taşındık lakin bu evde eski evimizin tadını hiçbir zaman bulamadım .
- Çok şey öğretmek istedim ne var ki insanlar öğrenmek istemeyince elden bir şey gelmiyor .
- Arabayı veririm lakin akşam olmadan geri alırım .
- Ödevler çok zordu ama kısa sürede bitirmeyi başardım .
- Oltası kırıldı fakat yine de balık tutkusundan vazgeçmedi .
- Cevizler çok büyüktü fakat içleri boş çıktı .
- Mümkün olduğu kadar çok çalıştık lakin sorular beklemediğimiz yerden geldi .
- Güneş güzel gözüküyordu ama hava yine de soğuktu .

ddd
Devamını Oku
    0

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Nelerdir ?

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Nelerdir ?

Kazanım : Konuşmalarında ve yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır .
Cümleler duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz kelime ya da kelime gruplarına denir . Ancak bazı cümleler içerisinde birden fazla yargı bulunabilir ve bu yargılar bazı geçiş , bağlantı ve yönlendirici ifadelerle birbirine bağlanır . İşte bu ifadelere yönlendirici ifadeler denir . En çok kullanılan farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler şunlardır : " ama , fakat , ancak , lakin , buna rağmen , ya da , oysaki vb. "

Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler ile ilgili örnekler şunlardır :
- Bugün pikniğe gidecektik ama yağmur yağmaya başladı .
- Bugün film izleyelim ya da hava güzel olursa gezmeye çkalım .
- Okulun basketbol takımına girmek istiyordu fakat boyu çok kısaydı .
- Bu olayda arkadaşını suçlamıştı oysaki onun olaydan haberi bile yoktu .
- Ayağında şiddetli bir ağrı hissediyordu buna rağmen maça gitmekten vaz geçmedi .
- Arabaya kış lastik taktıracaktık lakin lastikçide çok sıra vardı .
- Ödevlerimin hepsini yaptım ancak çantamı evde unutmuşum .
- Bahçeyi sulayacaktım ama sular kesilmiş .
- Marketten alışveriş yapacaktık ama kredi kartının limiti dolmuş .
- Akşam yemekte ya plav ya da makarna pişirelim .

- Kar yağdı fakat sabaha kadar hepsi erimişti . 
ddd
Devamını Oku
    0

5. Sınıf Virgülün Kullanıldığı Yerler ve Örnek Cümleler

5. Sınıf Virgülün Kullanıldığı Yerler ve Örnek Cümleler

Virgülün kullanıldığı yerler şunlardır :
1. Bir biri ardınca sıralanan eş görevli yani aynı görevi olan kelimeler arasına konur .
Örnek 1 : Okul açılmadan önce kırtasiyeden defter , kalem , silgi , kalemtraş , kağıt gibi ihtiyaçlarımı karşıladım .
Örnek 2 : Bugün sınıfımızda İlke , Merve , Elif, Bünyamin ve Osman yoktu .

2. Evet , hayır , tamam , peki , pekala vb. Onaylama ve reddetme bildiren kelimelerden sonra virgül kullanılır .
Örnek 1 : Evet , söylediklerinizin hepsini harfiyen uygulayacağım .
Örnek 2 : Peki , bu seferlik bu hatanı görmezden geliyorum .

3. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullanılır .
Örnek 1 : Yarın size geliyorum , dedi .
Örnek 2 : Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmak çok kötüdür , dedi .

4. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerden sonra kullanılır .
Örnek 1 : Hayır , hayır , hayır ! Bu yapılanları asla kabullenemem .
Örnek 2 : Sus , sus , sus ! kimseler duymasın .

5. Birbiri ile anlam ilişkisi bulunan cümleler arasında kullanılır .
Örnek 1 : Okuldan çıktım , eve doğru yürüdüm.

Örnek 2 : Bu başarılar tesadüf değil , hepsinde bir azim hikayesi var . ddd
Devamını Oku
    1

5. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

5. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Sesteş kelimeler ile ilgili örnek cümlelere geçmeden önce kısaca sesteş kelimeleri hatırlatalım : Sesteş kelimeler , yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlam olarak tamamen farklı olan sözcüklerdir . Sesteş kelimelerde gerçek - mecaz anlam ilişkisi de bulunmamalıdır . Mesela "gül" kelimesi hem çiçek anlamına gelir hem de "gülmek" fiilidir .

Örnekler :
1. Kapının dışında bir kız vardı .
1. Babam geç kalınca bana kızdı .

2. Zengin işadamı bir yat aldı.
2. Çok yorulunca hemen yattı .

3. Yarın kır gezisine çıkıyoruz .
3. Elindeki bardağı kırdı .

4. Kahvaltıda çay içtik .
4. Köyde çayın kenarında oturduk .

5. Masanın tarafında bardak var.
5. Kuşlar pencereden tu .

6. Önümden kara kedi geçti .
6. Gemimiz bir anda karayı gördü .

7. Bu yol Sivas'tan geçiyor .
7. Bahçedeki otları yolduk .

8. Dayım saz ile türküler çaldı .
8. Gölün kenarında sazlar vardı .

9. Ünlü biri ile tanışmak isterim .
9. Derste ünlü harfleri öğrendik .

10. Bizim yörede köpeğe it derler .
10. Arkadaşını şakayla itti .

11. Elinin üzerinde ben vardı .
11. Ben bu sözleri hak etmedim .

12. Bulgur kaynatmak için kazan aldık .
12. Bu maçı da kazandık .

13. Seninle el gibi olduk .
13. Uzaktan bana el salladı .

14. Bahçede çok güzel bir at vardı .
14. Elindekileri etrafa attı .
ddd
Devamını Oku
    0

10 Tane Bilmece ve Cevapları

10 Tane Bilmece ve Cevapları

1.Tarlada biter,
Makine büker,
Sabah akşam
Elimizi yüzümüzü öper.
Cevap: Havlu
2. Gökte açık pencere, Kalaylı bir tencere. 
Cevap: Ay
3. Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur, ama insan değil. Camı var, pencere değil. 
Cevap: Televizyon
4. Ağzı vardır konuşmaz, yatağı vardır, fakat hiç uyumaz.
Cevap: Akarsu
5. Açarsam dünya olur yakarsam kül olur.
Cevap: Harita


6. Uzaktan baktım bir karataş,
Yanına gittim dört ayak bir baş.
Cevap: Kaplumbağa
7. Bilene gereksiz,
Bilmeyene yetersiz; 
Büyükler söyler,
Küçükler dinler.

Cevap: Nasihat( öğüt)
8. Duruşu ömür,
Gözleri kömür,
Soğuk dondurur,
Sıcak öldürür.
Cevap: Kardanadam
9. Suyu tuzlu içilmez,
Vapursuz hiç geçilmez,
Rüzgârlar çok eserse,
Dalgaları eksilmez.
Cevap:  Deniz
10. İki camlı pencere,
Bakıp durur her yere.
Cevap: Gözlük
11. Şehirden şehire koşarım, Köyden köye giderim, fakat hiç hareket etmem.

Cevap : Yol
12. Başımda saç yok,
İçimde tat çok.
Cevap: kabak
13. Uzundur ip değil,
Isırır köpek değil.
Cevap : yılan
14. Benim adım iki hece, Çalışırım gündüz geçer.

Cevap: saat
15. Ağız içinde dil, arifsen bil
Cevap: Kaval


ddd
Devamını Oku
    0

Sesteş ( Eşsesli ) Kelimeler İle İlgili Oyun

Sesteş ( Eşsesli ) Kelimeler İle İlgili Oyun

Sesteş kelimeler yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlam olarak tamamen farklı olan kelimelere denir . Mesela "gül" kelimesi hem çiçek adı hem de "gül-" fiili olarak kullanılmaktadır . Sizler için sesteş kelimeleri eğlenceli hale getirecek bir oyun hazırladık . Bu oyunda kullanabileceğiniz kelimesi listesini ve oyunun şekilini şu şekilde anlatabiliriz .

1. Sınıftaki öğrenciler ikişerli takımlara ayrılır .
2. Takımlarda yer alan öğrencilerin adları tahtaya yazılır .
3. Sırasıyla takımlar tahtaya çıkmaya başlar .
4. Resimde gösterdiğimiz kelimeler küçük kağıtlara ya da karton parçalarına yazılarak bir torbaya konur .
5. Takımlardaki öğrencilerden biri torbadan rastgele bir kağıt seçer .


6. Seçtiği kağıtta yazan kelimeyi bir cümle içinde kullanır .
7. Diğer takım arkadaşı , arkadaşının kullandığı kelimenin sesteşini bir cümle içerisinde kullanır .

8. İkinci öğrenci arkadaşının cümlesindeki kelimenin sesteşini kullanabilirse 10 puan alırlar ve diğer kelimeye geçerler .
9. Yanlış bir cümle kullanırlarsa haklarını kaybederler ve diğer öğrenciler gelir .

Sınıfta konunun daha kolay ve eğlenceli bir biçimde işlenmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu oyun umarım değerli öğretmenlerimize ve kıymetli öğrencilerimize fayda sağlar . Başka bir konu ile ilgili yeni bir yazımızda görüşmek dileğiyle ...
ddd
Devamını Oku
    0

Anlamları Kısa 10 Deyim 10 Atasözü Yazınız

Anlamları Kısa 10 Deyim 10 Atasözü Yazınız

10  Tane deyim ve anlamları
* Cebi delik : Tutumlu olmayan , savurgan insanlar için kullanılan deyimdir .
* Ağzında Bakla Islanmamak :  söylenilen şeyleri başkasına demeden duramamak yani  gizli olan  konuları içinde tutamamak .
* Bal dök yala : Her yerin tertemiz olması anlamına gelir .
* Eceline Susamak :  Riskli olaylara karışmak yani hayati tehlikesi olan işlere karışmak anlamına gelir .
* Fırıldak gibi dönmek : Çıkarları  doğrultusunda hareket etmek .
* Çantada Keklik : Hemen elde edilmek .
* Çamur Atmak : Suçu olmayan bir kimseye  iftira atmak .


* İçli dışlı olmak : Samimi olmak anlamına gelir .
* Mart Kedisi Gibi : Gözü dışarda olmak yani çok çapkın olmak anlamına gelir .
* Dilli Düdük : Konuşmayı çok seven , çok konuşan insanlar için kullanılan deyimdir .
* Şamar Oğlanı : Herkesin hırsını , öfkesini o kişiden alması .

10 Tane Atasözü ve Anlamları
* Acele işe şeytan karışır : Acele yapılan işlerin sonucundan hayır gelmez .
* Akacak kan damarda durmaz : Bazı olacak olan felaketlerin , kötü olayların önüne geçilemez , enegellenemez .
* Akıl akıldan üstündür :   Başkarının bilgilerine , düşüncelerine önem vermek ve yeni şeyler  öğrenmek gerekir .
* Çok naz aşık usandırır : Fazla naz iyi değildir , kişiyi bıktırır.
* Can çıkmadan huy çıkmaz :  Kişilerin huylarından kolayca vazgeçemedikleri kastedilmiştir.
* Demir tavında dövülür : Her işi yeri ve zamanında yapılmalıdır. Yani her işin kritik dönemi vardır.
* Gün doğmadan neler doğar : Hayattan umudu kesmemek gerektiği söylenmiştir. Umulmadık zamanlarda işler yolunda gidebilir.
* Ev alma , komşu al : İyi komşu bulmanın çok önemli olduğu söylenmiştir .
* Dost acı söyler : Gerçek olan dostluklar bizim yanlışlarımızı yüzümüze söyler yani gerçekçidir , yalandan dost değildirler.
ddd
Devamını Oku
    7

15 Tane Zıt Anlamlı Sözcük

15 Tane Zıt Anlamlı Sözcük

Zıt anlamlı sözcükler ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca zıt anlam nedir açıklayalım :
Zıt Anlamlı Kelimeler : Anlam  olarak karşıt olan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler denilmektedir . Mesela "beyaz" ve "siyah" kelimeleri anlam olarak birbirinin karşıtıdır yani zıt anlamlı kelimelerdir .

15 Tane Zıt Anlamlı Kelime : Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılan kelimeler karşıt yani zıt anlama gelmektedir .

1.
- Bu işlerde çok acemi olduğu her halinden belli oluyordu .
- Usta işi bir baston olduğu her halinden belli oluyordu .
2.
- Çocuğun sırtında taşıdığı çanta çok ağırdı .
- Eşyalar içerisinde en hafif olanı çay içerken kullandığımız sehpaydı .
3.
- Arabasını elden çıkarmak için ciddi bir alıcı bekliyordu .
- Adam ve satıcı arasında çok sıkı bir pazarlık başlamıştı .
4.
- Kar yağışı alçaklara kadar ulaşmaya başlamıştı .
- Dağların yüksek kısımlarındaki karlar bile erimeye başladı .
5.
- Hapse atılan adamın masum olduğu kısa sürede anlaşıldı .
- Suçlu , ifadesi alınmak üzere olay yerinden alınarak mahkemeye götürüldü .
6.
- Medeni insanlar etraflarını temiz tutmanın önemini bilirler .
- İlkel toplumlarda insanların amacı yaşamlarını sürdürebilmekten ibaret olmuştur .
7.
- Okulun dış kapısı açık kalmıştı .
- Kapalı kapıyı açabilmek için çilingir çağırmak zorunda kaldık .  
8.
- Yolun ortasındaki tümsek sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor .
- Belediyenin açtığı çukura düşen çocuğun ayağı kırıldı .
9.
- Akşama müsaitsen yemeğe çıkalım mı dedi .
- Uygun şartlar oluşursa yeni bir işe başlayacağım .
10.
- Evin tavanındaki boyalar zamanla dökülmeye başladı .
- Yağmurun ardından bahçenin zeminindeki tozlar temizlendi . 

15 Tane Eş Anlamlı Sözcük Cümle İçerisinde
ddd
Devamını Oku
    0
© 2014 Ders Türkçe. Designed by Kompozisyon Örnekleri
Powered by Blogger.