genel ve özel anlamlı sözcükler ile ilgili konu anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
genel ve özel anlamlı sözcükler ile ilgili konu anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler


Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Bazı kelimeleri duyduğumuzda bir türün tamamı yani genel olarak o türün herhangi bir elemanı aklımıza gelir . Mesela " Köpek sadık bir dosttur ." dediğimiz zaman genel olarak herhangi bir köpek anlamı çıkar . İşte bu tür kelimelere genel anlamlı kelimeler denir . Kısacası genel anlamlı kelimeler bir türün tamamını kapsayan kelimelerdir .

Bazı kelimeler ise bir türün içerisinde yalnızca bir örneği anlatmak için kullanılır . Mesela "Köpeğim Karabaş sadık bir dosttur ." cümlesinde "Karabaş" özel olarak yalnızca bir köpeği kastedecek şekilde kullanılmıştır . İşte bu tür kelimelere özel anlamlı kelimeler denir . Kısacası özel anlamlı kelimeler bir türün içerisinde yalnıca bir veya birkaç varlığı karşılayan kelimelerdir .


Bir kelime kullanıldığı örneğe göre genel anlamlı olurken , başka bir örnekte özel anlamlı olarak kullanılmış olabilir .  Mesela " Uzay gezegenleri içerisine alır ." cümlesinde " uzay-gezegen" kelimeleri arasında genelden özele bir sıralama yapılmıştır. Yani bu örnekte "gezegen" kelimesi daha özel anlamlıdır . Ancak " Gezegenler içerisinde yalnızca Dünya'da hayat vardır. " cümlesinde " gezegen-dünya" kelimeleri arasında genelden özele bir sıralama vardır . Bu defa gezegen kelimesi daha genel kullanılmıştır .

Kelimelerin kapsayıcı olarak dar anlamlıdan geniş anlamlıya doğru sıralanmasına özelden genele sıralama denir .
Örnekler :
- ses - hece - kelime - cümle - paragraf - metin ( özelden genele )
- köy - ilçe - şehir - bölge - ülke ( genelden özele )

Kelimelerin kapsayıcı olarak geniş anlamlıdan dar anlamlıya doğru sıralanmasına genelden özele sıralama denir .

Örnek :
- canlı - bitki - çiçek - lale
- Apartman - daire - oda