Yapısına Göre Fiiller-2

 1. Birleşik Fiiller :
Birleşik fiiller çeşitli şekillerde oluşur.
A )  Kurallı Birleşik Fiiller :
 1. I) Yeterlik Fiili (ebil-):
Fiil kök ya da gövdesine getirilen -ebil-/ -abil- yardımcı fiili ile yapılır ve "yapılan işe gücü yetmek" anlamı katar. Yeterlik fiili birleşik yazılır.
Örnekler :
 • Gördüklerimi anlatabil
 • Yeni aldığı bulaşık makinesini çalıştırabilmiş.
 • Bu soruları çözebil
Not : Yeterlik fiilinin olumsuz çekiminde yalnızca -e/-a  yazılır bil- düşer.
Örnekler :
 • Gel-e-bil-dim --> gel-e-me-di-m
 • Anlat-a-bil-miş --> anlat-a-ma-mış
 1. II) Tezlik Fiili (-ıver-/iver-) :
Fiil kök ya da gövdesine -ıver-/iver- yardımcı fiilleri getirilerek yapılır ve "işin çabuk bitirileceği" anlamını verir.
Örnekler :
 • Akşam bize geliver.
 • Anlamadığım yerleri soruver
 • Bodrumdaki odunları kırıver.
III) Sürerlik Fiili (-ekal- / -edur- / -egel-) :
Fiil kök ya da gövdesine -ekal/ -edur/ -egel yardımcı fiilleri getirilerek yapılır ve "işin devam etmekte olduğu" anlamını verir.
Örnekler :
 • Karşımdakine bakakaldım.
 • Sen gidedur ben geliyorum.
 • Bu olaylar yıllardır süregeliyor.
 1. Yaklaşma Fiili (-eyaz- ) :
Fiil kök ya da gövdesine getirilen -eyaz- fiili ile yapılır ve "olayın henüz gerçekleşmediği ama gerçekleşmeye yaklaştığı" anlamını verir.
Örnekler :
 • Birden bire düşeyazdım.
 • Söylediklerini ağzımdan kaçırayazdım.
 • Korkumdan öleyazdım.
B ) Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiiller :
İsim kökenli kelimelere etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak fiilleri eklenerek yapılan birleşik fiillere denir.
Örnekler :
 • Öğretmen eve telefon etmişti.
 • Annem soğukta durduğu için hasta oldu.
 • Evde herkes namaz kılıyordu.
 • Padişah halka ferman buyurdu.
 • Padişah saraydakilere ferman eyledi.
Not : Yardımcı fiille yapılan birleşik fiillerde ses olayı olursa birleşik, ses olayı olmazsa ayrı yazılır.
Örnekler :
 • Şükür etmek ---> Şükretmek
 • Telefon etmek
 • His etmek ---> Hissetmek
C ) Deyim Halinde Birleşik Fiiller :
Deyimler cümlede yüklem olurken ayrı yazılmasına rağmen birleşik fiil sayılır.
Örnekler :
 • İlk dönem işlenen konulara göz gezdirdim.
 • Çocuğun davranışları kafamı kızdırdı.
Teklif edilen iş gözümü korkuttu.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme